Selvåg Senior (09/2023)

Publisert: 19.09.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 22.11.2023 kl. 14.38
Foto: Cemre Shipyard
Foto: Cemre Shipyard

Rederiet Sørheim Holding AS fra Meløy i Nordland fikk 26. juni overlevert nybygget Selvåg Senior fra Cemre Shipyard i Tyrkia. Dette er nybygg nummer 75 fra verftet. Det nye fiskefartøyet er designet av Skipsteknisk i Ålesund med betegnelsen ST-136 LNG. Nybygget har en total lengde på 79,5 meter og en bredde på 16,2 meter.

Selvåg Senior er en topp moderne kombinert ringnotsnurper og pelagisk tråler. Nybygget er fullspekket av ny og grønn miljøteknologi og får flytende naturgass (LNG) som primær energibærer.

I forskipet er det en nyutviklet vertikal gasstank med stor diameter og med et volum på hele 350 m3. For-
skipet er et område som ofte er utfordrende å utnytte fullt ut på denne typen fartøy. Plasseringen av tanken her gjør at fartøyets hoveddimensjoner ikke påvirkes i like stor grad som om tanken skulle bygges som en mer tradisjonell horisontal tank.

ENERGISPARENDE LØSNINGER
Flytende naturgass holder en temperatur på omtrent -160°C og må varmes opp til gassform som holder romtemperatur for å kunne brukes av hovedmotoren som drivstoff. Overskuddsenergi fra oppvarmingen vil gå til å vedlikeholde det nedkjølte sjøvannet (RSW) i lastetankene. Overskuddsvarme fra eksos gjenvinnes og omdannes til å produsere ren elektrisitet. Selvåg Senior blir det første nybygde fiskefartøyet i verden med denne teknologien der minimalt med energi går til spille.

STOR KLIMAGEVINST
Det er også installert en batteripakke på en MWh om bord. Batteripakken skal være med på å flate ut belastningen på hovedmotoren under seilas og i tillegg være strømkilde ved landligge. Ved landligge vil skipet ha stor mottakskapasitet av klimanøytral strøm til opplading av batteripakken. Skipets elektriske plattform er basert på en DC-grid-løsning som gir full fleksibilitet i å utnytte hovedmotoren over hele sitt turtallsområde. Det kan enklest beskrives som en automatisk og mer effektiv håndtering av skipets vekslende driftsmønster og vil i tillegg ha stor innvirkning på propelloptimaliseringen.

Totalt er det ventet at alle tiltakene vil gi en samlet reduksjon av klimagassutslipp på hele 42 prosent sammenlignet med om nye Selvåg Senior skulle bygges med konvensjonell teknologi.

LASTER 2500 KUBIKKMETER
Nybygget er rigget for pelagisk tråling og ringnotfiske med pumping både over siden og hekken. Alle vinsjer og fiskepumper er elektriske, og retureffekter går til batteribanken.

Både rederi og designer har samarbeidet med SINTEF for å oppnå best mulig sirkulasjon og kjøling av lastetankene. Disse erfaringene er brukt under utformingen av de 12 tankene som har et totalt lastevolum på 2500 kubikkmeter.

KLASSE
Selvåg Senior er klasset i DNV og har fått klassenotasjonen 1A Fishing vessel Battery(Safety) E0 Gas fuelled Ice(C) TMON(oil lubricated) ER(SCR). Båten fører norsk flagg og har Bodø som registreringshavn.

MASKINERI
Hovedmotor er en W8V31-motor som er levert av Wärtsilä. Girboksen er også levert av Wärtsilä og er av typen SCV105. Fra Wärtsilä Norway kommer propellanlegget av typen WCP 1095. Hovedgeneratoren er av typen QSK60-M fra Cummins mens nødgeneratoren er levert av Volvo Penta. Wärtsilä Propulsion har levert to thunnelthrustere, en WTT 14FP og en WTT 11FP.

Styremaskinen er levert av Kongs-berg og er av typen SR722FCP mens rensesystemet for ballastvann kommer fra Norwegian Greentech og varmtvannskjelen er en Pyro Heater på 400 kW fra Ulmatec Pyro AS.

DEKK
Tre Triplex dekkskraner er levert av MacGregor Norway, og alt av Rapp vinsjer og annet håndteringsutstyr for trål og not kommer fra MacGregor Norway. RSW-systemet er levert av PTG Frionordica, ozone systemet av Normex og de elektriske Rapp fiskepumpene av MacGregor Norway. Helgeland Plast har levert en Polarcirkel 580 redningsbåt og MB Hydraulikk MOB-båt davit.

DIVERSE
Maritime Montering har utført innredningsarbeidene og de elektriske systemene er levert av Elkon.

OFFENTLIG OG PRIVAT KAPITAL
Flere aktører har vært med på å finansiere det miljøvennlige fartøyet: Eksfin har bidratt med et gunstig fastrentelån på 150 millioner kroner under DNBs lånefasilitet på total 210 millioner kroner. Innovasjon Norge i Nordland har stilt med lån på 155 millioner kroner. Prosjektet har også mottatt støtte fra Enova og Nox-fondet, heter det i en pressemelding.

– Jeg vil gjerne gratulere Egil Sørheim og rederiet med det moderne fartøyet. For Eksfin er det viktig å bidra med finansiering til prosjekter som stimulerer til utviklingen av grønn maritim teknologi og innovative løsninger, sier Marie Sørli som leder seksjon for Fiskeri og havbruk i Eksfin.

Reduksjon av klimagassutslippene i den norske fiskeflåten har høyt fokus hos DNB. Som hovedbankforbindelse for Selvåg Senior/Sørheim Holding AS har det vært en glede å samarbeide med Eksfin og Innovasjon Norge for finansieringen av dette klimavennlige fartøyet. Vi ønsker Selvåg Senior til lykke med fiskeriene, sier Sten Finvåg, kundeansvarlig i DNB

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: W8V31 Wärtsilä
Girboks: SCV 105 Wärtsilä
Propellanlegg: WCP 1095 Wärtsilä Norway
Hovedgenerator: QSK60-M Cummins
Nødgenerator:   Volvo Penta
Thrustere: 1xWTT 14FP, 1xWTT 11FP Wärtsilä Propulsion
Styremaskin: SR722FCP Kongsberg
Ballastvannrensing:   Norwegian Greentech
Varmtvannskjel: Pyro Heather Ulmatec Pyro
Dekkskraner: 3xTriplex MacGregor Norway
Vinsjer/utstyr trål/not: Rapp MacGregor Norway
RSW-system:   PTG Frionordica
Ozone-system:   Normex
Fiskepumper: Rapp MacGregor Norway
Redningsbåt: Polarcirkel 580 Helgeland Plast
MOB-båt davit:   MB Hydraulikk
Innredningsarbeider:   Maritime Montering
Elektriske systemer:   Elkon
Skipsdesign:   Skipsteknisk
Klasseselskap:   DNV
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Søkelys:   R. Stahl Tranberg
Aktuatorer:   Eltorque
Avfallsystem:   Delitek
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec/CSD Sealing Systems

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip