Sille Marie (09/2023)

Publisert: 19.09.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.11.2023 kl. 11.48
Foto: Kent Bandholm
Foto: Kent Bandholm

Rederiet Sille Marie AS fra Søgne i Agder fikk 10. august 2023 overlevert tråleren Sille Marie fra Karstensens Skibsværft A/S i Skagen. Nybygget er 65,90 meter langt og skal drive tråling dels pelagisk etter sild og makrell og dels etter industrifisk kombinert med hvitfisk til konsum.

Sille Marie AS eies av Carl Aamodt og Salthaug-familien fra Søgne i Norge. Rederiet ble etablert i 2015. Dette fartøyet er rederiets første nybygg, og skal erstatte tidligere Sille Marie som ble kjøpt fra Sverige i 2015 og som nå er solgt tilbake til Sverige. Rederiet ledes av Carl Aamodt i samarbeid med skipper Bastian Salthaug, Yngvar Salthaug og maskinsjef Tobias Salthaug.

19 FARTØY I ORDRE
I likhet med de andre skipene som verftet har under bygging for redere i Norge, Skottland, Sverige, Færøyene og Island, er også den nye Sille Marie av eget design. Etter levering av dette fartøyet har Karstensens totalt 19 fiskefartøy i ordreboken for levering de neste tre årene.

Sille Marie er et topp moderne kombifartøy, utstyrt for fiske etter både pelagisk og bunnfisk med alt det siste innen maskiner og utstyr. Den grønne profilen er i stor grad ivaretatt i form av praktiske og effektive løsninger. Spesielt skrogets design og integrasjon med en stor saktegående propell har vært gjenstand for mye studier og optimalisering, i nært samarbeid med leverandøren av fremdriftssystemet.

BATTERIPAKKE
I tillegg er fartøyet utstyrt med en batteripakke på 622 kWh, som skal optimere forbruket under peak shaving og gi ekstra kraft under kritiske driftsforhold.

Fartøyet er også utstyrt med elektriske vinsjer med regenerering for batteripakken, elektrisk fiskepumpe, varmegjenvinning fra alle motorer, LED-belysning overalt og en rekke andre tiltak for å redusere energiforbruk.

Skroget er bygget i stål med to sammenhengende dekk, hoveddekk og shelterdekk samt akter- og båtdekk med dekkshus. Styrhus, dekkshus, skorstein og for- og aktermast er bygget i aluminium.

PLASS TIL 10
I innredningen er det blant annet fem doble mannskapslugarer og sykehus alle med eget bad og toalett, garderobe og kaffebar med felles toalett og oljeklær rom. Det er lagt vekt på at mannskapsdelen skal være plassert lengst mulig unna propellen for å få et lavt støynivå.

Fartøyet er utrustet med en 2920 kW hovedmotor og 1650 kW akselgenerator. For ytterligere strømforsyning forsynes fartøyet med to dieselgeneratoranlegg, hver på 565 ekW. Det elektriske systemet er oppbygget med mulighet for parallelldrift av de to dieselgeneratorene. Dessuten har el-anlegget et Power-Management-System (PMS) som administrerer kraftforbruk og automatisk oppstart av dieselgeneratorer.

KLASSE
Sille Marie er klasset i DNV og har fått notasjonen +1A E0 TMON Ice-C, Fishing Vessel. Fartøyet har Kristiansand som registreringshavn.

MASKINERI
Hovedmotor er en MAN 8L27/38 på 2920 kW som er koblet opp til et MAN propellanlegg via et Renk RSVL-1120 reduksjonsgir. Styremaskin er en Kongsberg SR662, ror kommer også fra Kongsberg og Brunvoll har levert to FU-45 sidepropellere.

Akselgenerator er en AvK DSG 99 og båten har to Volvo Penta D16 hjelpemotorer fra Power House. To startluftkompressorer av typen HL2/77A er levert av Sperre og Atlas Copco har levert to GA11FF arbeidsluftkompressorer.

Brennoljeseparator kommer fra GreenOil, brennolje transferpumper fra Desmi og MCS har levert fjernpeiling av brennolje. Smøreoljesepartor er også fra GreenOil og diverse pumper er levert av Allweiler og Desmi. Bokskjølere er levert av Blokland, dykkpumper av ITT Flygt, toalettpumper av Hidrostal og hydroforanlegg av Desmi mens varmvannsbeholdere kommer fra OSO Marine og ballastvannseperator er en DVZ fra OilChief.

DEKK
Rapp elektriske vinsjer er levert av MacGregor Norway. De har også levert fiskepumpeutstyr mens dekkskraner og nothåndteringsutstyr er en leveranse fra SeaQuest.

Trålblokk kommer fra Brdr. Markussen mens Sotra Anchor & Chain har levert anker og kjetting. MOB-båt er en Viking Norsafe Matrix 450 og MOB-båt davit er levert av MDM. To redningsflåter til 12 personer hver er levert av Viking.

FISKEBEHANDLING
RSW-systemet om bord er levert av PTG Frionordica, mens pumpene til anlegget kommer fra Desmi og aktuatorer fra Eltorque. Vacuum-system kommer fra Ônnereds Svets, slurry issystem fra Kapp og fabrikkutrustningen er levert av Boatech. Rensemaskiner kommer fra KM Fish og Carsøe.

INNREDNING
Verftet har selv stått for styrehusinnredningen og har brukt konsoller fra Elpro. Tre styrehusstoler er av typen NorSap 1600 Comfort. Innredningen ellers er utført av Maritime Mon-tering med møbler fra Ekornes og dører fra BIP. Ventilasjonsanlegget er levert av LF Ventilation og toalettanlegget kommer fra Jets Vacuum.

ELEKTRO/ELEKTRONIKK
Komplett elektroinstallasjon er utført av KS Elektro. Alarm og overvåkingssystem kommer fra Marine Control Services, navigasjonslys fra Den Haan, søkelys fra Seematz, tanknivåalarmer fra Mobrey, hovedtavle fra Scantechnic og PMS-system fra Deif. Elektronisk utrustning for fiskesøk, kommunikasjon og navigasjon er levert av Marineelektronikk og Furuno Norge og installert av KS Elektro.

DIVERSE
Brannvarsling er levert av Consilium mens Survitec har levert vanntåkeanlegg for brannslukking. Vinduer er levert av Promap, vindusviskere av Wynn mens PPG Sigma har levert malingssystemene som er brukt inklusive silikon bunnmaling.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: 8L27/38 MAN
Propellanlegg:   MAN
Reduksjonsgir: RSVL-1120 Renk
Styremaskin: SR662 Kongsberg
Ror:   Kongsberg
Sidepropellere: 2xFU-45 Brunvoll
Akselgenerator: DSG 99 AvK
Hjelpemotorer: 2xVolvo Penta D16 Power House
Startluftkompressorer: 2xHL2/77A Sperre
Arbeidsluftkompressorer: 2xGA11FF Atlas Copco
Brennoljeseparator:   GreenOil
Transferpumper:   Desmi
Fjernpeiling brennolje:   MCS
Smøreoljeseparator:   GreenOil
Pumper:   Allweiler/Desmi
Bokskjølere:   Blokland
Dykkpumper:   ITT Flygt
Toalettpumper:   Hidrostal
Hydroforanlegg:   Desmi
Varmtvannsbeholdere:   OSO Marine
Ballastvannseparator: DVZ OilChief
Elektriske vinsjer: Rapp MagGregor Norway
Fiskepumpeutstyr: Rapp MacGregor Norway
Dekkskraner/nothåndteringsutstyr:   SeaQuest
Trålblokk:   Brdr. Markussen
Anker/kjetting:   Sotra Anchor & Chain
MOB-båt: Matrix 450 Viking Norsafe Life-Saving Equipment
MOB-båt davit:   MDM
Redningsflåter: 2x13 pers. Viking Norsafe Life-Saving Equipment
RSW-system:   PTG Frionordica
Pumper RSW-sirkulering:   Desmi
Aktuatorer RSW-sirkulering:   Eltorque
Vacuum-system:   Ônnereds Svets
Slurry isanlegg:   Kapp
Fabrikkutrustning:   Boatech
Rensemaskiner:   KM Fish/Carsøe
Konsoller styrehus:   Elpro
Styrehusstoler: 3x1600 Comfort NorSap
Innredningsarbeider:   Maritime Montering
Møbler:   Ekornes
Dører:   BIP
Ventilasjonsanlegg:   LF Ventilation
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
Elektroinstallasjoner:   KS Elektro
Alarm-/overvåkingssystem:   Marine Control Systems
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Navigasjonslys:   Den Haan
Søkelys:   Seematz
Tanknivåalarmer:   Mobrey
Hovedtavle:   Scantechnic
PMS-system:   Deif
Fiskesøk/kommunikasjon/navigasjon:   Marinelektronikk/Furuno Norge
Brannvarsling:   Consilium
Vanntåkeanlegg brannslukning:   Survitec
Vinduer:   Promap
Vindusviskere:   Wynn
Malingssystemer:   PPG Sigma
Klasseselskap:   DNV
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier
Aktuatorer:   Eltorque
Tråldører:   Thyborøn Trawldoors

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip