Skrova (02/2022)

Publisert: 01.02.2022 kl. 00.00 | Oppdatert: 01.02.2022 kl. 11.51
Foto: Uavpic.com
Foto: Uavpic.com

Aas Mek. Verksted AS i Vestnes leverte den 21. desember 2021 nybygg nr. 207, Skrova, en brønnbåt av typen AAS 1202 STDE-Hybrid til rederiet Brønnbåt Nord Lofoten AS. Etter levering går nybygget til Skrova og inn på langsiktig kontrakt for Ellingsen Seafood.

Brønnbåt Nord Lofoten AS som mottar skipet hører hjemme på Engenes utenfor Harstad. Rederiet ble stiftet i 2019 og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. Dette er andre nybygget verftet leverer til Brønnbåt Nord, forrige var levering av Grotanger i mars 2021. Skrova er 63,86 meter lang, har en bredde på 14 meter og dybde i riss er 5,3 meter. Lastekapasiteten er 1200 kubikkmeter og servicefart 13 knop.

ARRANGEMENT
Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 1202 STDE-Hybrid. Fartøyet er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Nybygget skal ha base hos Ellingsen Seafood på Skrova og er designet spesielt for å operere i et relativt eksponert og værhardt område. Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet.

ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (Peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstofforbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, noe som også bidrar sterkt til å redusere utslipp av både støy og eksos til omgivelsene. Båten er utstyrt med eksosrenseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx

Nybygget har en lastekapasitet på 1200 kubikkmeter fordelt på to lastetanker og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolttransport og dewatering system for ferskvannsbehandling av fisken. Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte. Null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparametere.

INNREDNING
Skrova er arrangert med innredning for ti personer, og topp utstyrt messe, salong, bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, garderober og trimrom. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med anlegg i henhold til strengeste krav for rensing av både kloakk og ballastvann.

LASTEARRANGEMENT
Lasterommet gir en kapasitet på føring av rundt 200 tonn levende fisk, avhengig av størrelse og temperaturer. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Nybygget er designet for å trykklosse til merd eller direkte til anlegg på land, til avluseranlegg og lignende, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. Det er stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2 luftere, oksygen og Ozon produksjonsanlegg for regulering av O2 nivå i vannet under transport og Ozon behandling. For mekanisk avlusing av fisken, er båten også utstyrt med et trippelt Skamik avluseranlegg med kapasitet på 150 tonn i timen.

Båten er utstyrt med RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system. Det er montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well Controll for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logging og rapporteringssystem.

Alle system, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not og lignende i forbindelse med lasting langs merdene. Skrova er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system “Well Wash”. Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene og tilhørende systemer.

DEKKSUTSTYR
For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire Palfinger kraner på dekk. Det er i tillegg montert kapstans, trommel vinsjer for assistanse ved merdene, samt ankervinsjer og fortøyningsvinsjer. For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fiske- og smolttellere fra WingTech AS.

MASKINERI
Fremdriftsanlegget er et dieselelektrisk hybridsystem med PM-elektriske motorer på totalt 1600 kW som er tilkoplet et Brunvoll gir- og propellanlegg, og som forsynes fra fire CAT C32 generatorsett på totalt 3760 ekW. Båten er videre utstyrt for hybrid drift og har innmontert et ESS – batterianlegg. I tillegg er det montert et nødstrømsaggregat type Nogva Scania type DI 09 074 M på 217 kW ved 1800 o/min. For best mulig manøvrering er det montert Brunvoll sidepropeller på 300 kw akter og 450 kw i baug.

UTSTYRSLISTE
Framdriftsmotor:   ABB
Hjelpemotorer:   Pon Power
Nød-/havneaggregat:   Nogva Motorfabrikk
Gir/propellutstyr:   Brunvoll
Pumper:   PG Flow Solutions/Allweiler
Sidepropeller:   Brunvoll
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
MOB-båt/kran:   Mare Safety
Ankervinsj:   AS Scan
Utvendige dører:   Libra-Plast
Dekkskraner:   Bergen Hydraulic
Laste-/lossesystem:   MMC First Process
Fisketeller/smoltteller:   Wing Tech
Ozonanlegg/UV-anlegg:   Sterner
RSW-anlegg:   PTG Frionordica
Vannfilter:   MossHydro
Anker:   Fossen Trading
Ventiler/rør:   Robinet/Brødrene Dahl
Tyfon:   R. Stahl Tranberg
Vindusviskere:   Decca Trading
Elektriske installasjoner:   Vik Elektro
Navisajons-/kommunikasjonsutstyr: Furuno HG Marine Electronics
Innvendige dører/innredningsarbeider:   R&M Ship Interior
Styrehusstoler:   NorSap
Ventilasjon:   Copra Drift
Brann-/redningsutstyr:   Certex Norge
Proviantkjøleanlegg:   GK Inneklima
SCR-system:   H+H Engineering & Service
Vindu:   Alüminym
Maling:   Carboline
Katodisk beskyttelse:   MPE Cathodics
CO2-brannslukning:   Tyco Fire & Integrated Solutions
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Toalettanlegg:   Jets Vacuum
RLX-flomlys/BLX-teknisk søkelys   Glamox

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip