SLC-02 (01/2017)

Publisert: 20.01.2017 kl. 00.00 | Oppdatert: 20.01.2017 kl. 15.40

24.oktober 2016 ble SLC-02 overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til Salmar Farming AS. Avlusningslekteren er utleid til Salmar Farming gjennom Vaagland Båtbyggeris søsterselskap Vamar AS. Lekteren er verftets byggenummer 153.

SLC-02, som er av verftets eget design, har kapasitet for avlusing av 300 til 400 tonn laks pr. time, med gode avlusertall og god fiskevelferd. Lekteren skal brukes i alle Salmars regioner i Midt-Norge, fra Namsos i nord til Skodje i sør. Skroget er bygget etter de samme regler som for skipsskrog, og arrangert med sidetanker, samt tanker i hekk og baug. 

SLC-03 er nå under utrustning ved verftet, og skal leveres i mars.

LUSEBEKJEMPER Fartøyet har fått installert gode verktøy for å ta opp kampen mot lusen, og i alt fem Hydrolicer avluserlinjer er på plass. Systemet gir en 100 prosent kjemikaliefri behandling mot lakselus. Det er filtrering av alt prosessvann for oppsamling av all lus og luseegg.

– Oppholdsfasilitetene om bord er gode, og det er et eget kontrollrom for prosessoperatører. Lekteren er utstyrt med egne manøvreringsenheter, for sikker manøvrering ved oppdrettsanleggene, forteller Peter Kristjan Vaagland fra Vaagland Båtbyggeri. Manøvreringsenhetene gjør at lekteren kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt. SLC-02 ble tatt i bruk 24. oktober, og første stopp var på Salmar sitt anlegg på Solværet sør for Smøla.

MASKINERI Aggregatene om bord er av type Scania, levert av Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK På dekk er det montert tre kraner, levert av HF Marine AS. MB Hydraulikk AS har levert capstaner og hydraulikkaggregater. Avlusningssystem er levert av Hydrolicer AS. Prosessfiskepumper er levert av Aqualife AS, mens Allweiler AS har levert øvrige pumper. A-ramme for slangeutlegg er installert av Vaagland Båtbyggeri AS. Hydra Pipe AS har levert hydraulikkrør- og komponenter.

DIVERSE Elmarin AS har utført den elektriske installasjonen om bord, samt levert elektrotavle og PLS styresystemer. Innredningsarbeidet er utført av R&M Ship Interior AS.

UTSTYRSLISTE
Aggregater: Scania Nogva Motorfabrikk
Kraner:   HF Marine
Capstaner:   MB Hydraulikk
Hydraulikkaggregater:   MB Hydraulikk
Hydraulikkrør/-komponenter:   Hydra Pipe
Avlusningssystem:   Hydrolicer
Fiskepumper:   Aqualife
Øvrige pumper:   Allweiler
Elektrisk installasjon:   Elmarin
Elektrotavle:   Elmarin
PLS-styresystemer:   Elmarin
Innredning:   R&M Ship Interior

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip