Slettholmen (09/2008)

Publisert: 01.09.2008 kl. 22.12 | Oppdatert: 08.08.2018 kl. 10.39
Slettholmen
Slettholmen
Rederiet Lurøyveiding AS, Lurøy, fikk 12. juli overlevert sin nye snurper/snurrevadbåt fra Larsnes Mek. Verkstsed AS. Dette er bygg nummer 46 fra verftet og designet er NV 110 fra Naval Consult AS.

SEIFISKE Dåp av fartøyet ble arrangert på Larsnes og gudmor var Rosemari Berge. Nybygget har kostet ca 65 millioner kroner. Skroget som er bygd av Crist Ltd i Polen, ankom Larsnes i slutten av januar i år. Etter overleveringen ble fartøyet satt i seifiske på kysten i Nord-Norge. Fartsområde for «Slettholmen»: Havfiske II.

FISKERETTIGHETER OVERFØRT Rederiet Lurøyveiding AS har i de senere årene drevet pelagisk fiske, seinotfiske og fiske etter hvitfisk med snurrevad med gamle «Slettholmen», et fartøy med største lengde på 33,99 meter. Fiskerettighetene er nå overført til nybygget.

FREMSYNT REDERI Prosjekteringsarbeidet for dette nybygget ble startet opp høsten 2006. Den gang tillot regelverket til Fiskeridirektoratet kun å bygge kystfiskefartøy med lengde mindre enn 27,5 meter. Rederiet var fremsynte og valgte likevel å starte prosjektering, tegning og senere bygging av dette nybygget, da rederiet mente at forskriftene om «lengdebegrensing» av kystfiskebåter var moden for en endring. Dette viste seg senere også å stemme, og i januar i år ble «lengdebegrensingen» opphevet. Naval Consult AS har utført prosjektering, design, tegninger og beregninger og har innhentet anbud og bistått rederiet i kontraktforhandlingen.

VERFTETS FEMTENDE NYBYGG Nybygget er verftets femtende nybygg siden 1996, av disse 13 fiskebåter. Larsnes Mek. Verksted AS er nå i full gang med byggingen av et nytt fiskefartøy, et 115 fot snurper/snurrevadfartøy for rederiet Seiland Kystfiske AS. Fartøyet skal etter planen ferdigstilles i mars 2009.

AVANSERT FISKEFARTØY «Slettholmen» fremstår som et av de mest avanserte fartøy i kystflåten. Under teknisk prøvetur ble toppfart registrert til 14,2 knop, og i lastet tilstand er farten ca. 12 knop. Ved 50% motorytelse er farten på ca. 10,5 knop og brennoljeforbruket 105 liter/time.

KOMPLETT RENSEANLEGG Nybygget er som ett av de første kystfiskefartøy utstyrt med komplett renseanlegg av typen urea. Dette anlegget har en kapasitet på 95,5% NOx rensing.

MASKINERI Som hovedmotor er det valgt en Yanmar 8N-21-EV dieselmotor, som er koblet til et Finnnøy propellanlegg P70.22.250.4 via G-50FKV reduksjonsgir med oversetning 4,13:1 av samme fabrikat. Styremaskinen er type Tenfjord SR 562 FCP og ror er levert av skrogverftet Crist. Brunvoll har levert to sidepropeller, en på 220 kW forut og en på 250 kW akter. For strømforsyning er det en akselgenerator type Stamford HCM634K og en hjelpemotor type Nogva Scania DI 12 62 M. Havne-/nødaggregatet er type Nogva Deere 6068TFM 50.

DEKK På dekk er det dekkskran og fiskepumpekran, samt notlegger og notvinsj fra Triplex AS. Hydraulikkaggregat, nokk, ørekalvinsjer og snurpevinser er fra Rapp Hydema AS. Karmøy Winch AS har levert en 16’’ fiskepumpe. Ankervinsj og MOB-båtkran er levert av MB Hydraulikk. RSW-anlegget har en kapasitet på 400 000 kcal/h og er levert av MMC-Kulde. RSW-lastetankene er på 300 kubikk. MMC-Tendos har levert vakuumlossesystemet.

INNREDNING «Slettholmen» er innredet med tre enmannslugarer og tre tomannslugarer. Det er benyttet Contech paneler og innredningsdører. Mare Safety AS har levert bysseutstyret type Beha Hedo, mens møbler kommer fra Rovde Møbelfabrikk AS og Vad AS. Alle elektriske installasjoner er levert av Hareid Elektriske Teknikk AS, som også har levert brannvarslingsanlegget.

ELEKTRONIKK Den elektroniske utrustingen er levert og montert av Måløy Radioforretning AS og består av følgende utstyr: Furuno FAR-2117BB radar, Furuno GP-150 GPS, Furuno SC-50 GPS kompass, Furuno FA-150 AIS, Simrad AP 50 autopilot, Furuno CI-68 BB dopplerlogg, Olex kartsystem, Anschütz standard 22 gyrokompass. Simrad SX-93 omnisonar, Simrad ES-60 ekkolodd, Simrad PI 44 fangstkontroll, Simrad Combi D svinger, Kaijo Denki høyfrekvenssonar, Wesmar HD-800 sonar, Furuno FS-1570 MF/HF radiostasjon, Furuno FM8800S VHF m/DSC, to Sailor RT 2048 VHF, Furuno NX-700B navtexmottaker, Furuno Felcom 16 Inmarsat C, to Jotron Tron20 GMDSS VHF, to Jotron SART radartranspondere, Jotron Tron40S friflyt, Iridium satellittelefon, Nokia 810 GSM mobiltelefon, Ericsson G-36 mobiltelefon for fax. Vingtor/Phonetec intercomanlegg, Sea Safety brovakt, Comrod, Sea Tel og Sev-Sat antenner og Hatteland monitorer.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: 8N-21-EV Yanmar Norge
Gir: G50FKV red. 4,13:1 Finnøy Gear og Propeller
Propellanlegg: P70.22.250.4 Finnøy Gear og Propeller
Hjelpemotor: Nogva Scania DI12 62 M Nogva Motorfabrikk
Havne-/nødaggregat: Nogva Deere 6068TFM 50 Nogva Motorfabrikk
Akselgenerator: Stamford HCM634K2 Cummins GeneratorTechnologies
Ror: FB-H 1200x2 Crist
Styremaskin: SR 562 FCP Rolls-Royce Marine avd. Steering Geer - Tenfjord
Sidepropeller: 37-LTC-1000-220 kW forut, 37-LTC-1000-250 kW akter Brunvoll
Pumper:   Allweiler/ITT Flygt
Separatorer:   Alfa Laval
Kjøling gir:   Ahlsell
Startluftkompressor:   Sperre
Eksosoppheng, komp.   Vibratec
Automasjon/alarm:   Hareid Elektriske Teknikk
Tankpeilesystem:   Rolls-Royce Marine avd. Automation - Longva
Elektriske installasjoner:   Hareid Elektriske Teknikk
Ureaanlegg:   Emitec
Kjøleaggregat:   Vattøy Kjøleservice
Ventilasjon:   Wangsmo
Brannslukkesystem:   Zenith Elektro
Varmtvannstank:   Brødrene Dahl
Vakuumtoalett:   Jets Vakuum
Ankervinsj: 1-AV-24K MB Hydraulikk
Nokk/hydraulikkaggregat/ørekalvinsjer/snurpevinsjer:   Rapp Hydema
Notlegger/notvinsj:   Triplex
Fiskepumpeutstyr:   Karmøy Winch
Dekkskran: KN-16/2,0/60/30/20 Triplex
Fiskepumpekran: KN-10/1,5/45/25/10 Triplex
Vakumlossesystem: HT2000 MMC-Tendos
RSW-anlegg: 400 000 kcal/h MMC-Kulde
Landgang:   Gurskøy Sveiseindustri
Vinduer/ventiler:   Bohamet
Vindusviskere: Seematz O. S. Solhaug
MOB-båt kran:   MB Hydraulikk
Redningsflåter: 2x25 personer Viking
Redningsdrakter: PS-2004 Viking
Skrog:   Crist
Maling:   Jotun
Utvendige dører:   Libra-Plast
Høytrykksvasker: Alto Tess Møre
Møbler:   Rovde Møbelfabrikk/Vad
Innredningspaneler/innvendige dører:   Contec
Bysseutstyr: Beha Hedo Mare Safety
Elektronisk utrustning:   Måløy Radioforretning
Forsikring:   Gjensidige Nor
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip