Sørkapp (02/2024)

Publisert: 13.02.2024 kl. 00.00 | Oppdatert: 06.03.2024 kl. 13.07
Foto: Vard
Foto: Vard

Vard Brattvaag leverte 5. desember 2023 sitt bygg nummer 930, hekktråleren Sørkapp, til Nergård Havfiske. Leveringen skjedde en uke før avtalefestet leveringsdato. Dette er tredje hekktråleren rederiet i Tromsø får overlevert fra Vard.

Den 80,4 meter lange tråleren er en topp moderne hekktråler utviklet av Vard i nært samarbeid med kunden Nergård Havfiske der partene hadde et felles mål om å lage en avansert tråler med all den nyeste tilgjengelige teknologien om bord. Fartøyet har utmerket drivstofføkonomi, er utstyrt for semi-pelagiske- og bunntrålingsoperasjoner med skånsom håndtering og har designbetegnelsen VARD 8 02.

KOMPLEKST FARTØY
– Jeg vil takke alle kolleger i Vard for det flotte arbeidet som er gjort på nybygg 930 til Nergård. Nok en gang har vi klart å levere til tid og kvalitet. Disse hekktrålerne er komplekse fartøyer, og det kreves mye koordinering for å få alle endene til å møtes, sier verftsdirektør Arnt Inge Gjerde.

Sørkapp er en teknologisk avansert tråler med fokus på produktkvalitet, mannskapssikkerhet og bærekraftig drift. Den minimerer det miljømessige fotavtrykket gjennom høy effektivitet i alle driftsmoduser.

ENERGI FRA VINSJER
Hekktråleren er utstyrt med VARD Electros SeaQ Energy Storage System. Dette innovative batterisystemet vil bli ladet fra permanent magnet elektriske motorer på trålvinsjene i skytemodus og bidrar også med kraft i hevemodus på trålvinsjer. Alt fungerer i samspill med SeaQ Power Management systemet for sømløs integrasjon med det hybride dieselelektriske fremdriftssystemet, som igjen minimerer drivstofforbruk og klimagassutslipp. Et innovativt varmegjenvinningssystem øker den totale effektiviteten ytterligere. Med sitt isforsterkede skrog og fremdriftssystem er fartøyet kompatibelt med den strenge DNV-GL Silent F-notasjonen.

MANNSKAP PÅ 25
Den nye tråleren har innredning med plass til et mannskap på 25 personer, der ti er offiserlugarer og 15 er enmannslugarer. Fartøyet er ellers utstyrt med fabrikk og fryseanlegg som har en kapasitet på 80 tonn i døgnet, rekefabrikk og ensilasjeanlegg for å ta vare på avfallet fra fabrikken.

KLASSE
Sørkapp er klasset i DNV med notasjonen 1A Stern trawler Battery(Safety) E0 TMON(oil lubricated) ER(SCR). Tråleren skal føre norsk flagg og har Tromsø som registreringshavn.

MASKINERI
Den nye hekktråleren er utstyrt med en framdriftsmotor av typen Bergen Engines B33:45L9 levert av Kongsberg Maritime. Denne er koblet opp til et gir av typen 850 GHC og et propellanlegg av typen 102A1/4E-B/P/M-4000, alt levert av Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime har også levert tunnel thruster av typen TT 1650 AUX FP. Nødgenerator er levert av Nogva Motorfabrikk og er en Scania DI16M, mens hovedgenerator er en Caterpillar 3512C levert av Pon Power. Hydroniq Coolers har levert kjølere, Sperre Air Power og TMC Compressors kompressorer mens pumper kommer fra Alfa Laval Nordic og Allweiler. Ditech og Filtra har levert filter og SB Broneske fleksibelt eksosoppheng. Ulmatec Pyro har levert et avansert varmegjenvinningssystem.

DEKK
Det meste av dekksutstyret inkludert vinsjer og kraner er levert av Seaonics. Brødr. Markussen har levert trålblokker, Fossen Shipping anker og tilbehør og Gurskøy har levert gangvei. Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway AS har levert livbåter og annet sikkerhetsutstyr om bord.

FABRIKK
Komplett fiskefabrikk er levert av Steel-X AS og styringssystemet for fabrikken er levert av Solbakken Automasjon AS. Teknotherm Marine har levert fryse- og kjøleanlegg.

INTERIØR
Vard Interiors har levert en helhetlig interiørpakke som blant annet omfatter møbler, rør i boligområdene, provianteringssystem og VVS. Dan-Doors har levert dører og toalettanlegget kommer fra Jets.

DIVERSE
Vinduer er levert av Bohamet og malingsproduktene som er brukt kommer fra International og Akzo Nobel Coatings. Helland Rør har levert ulike rørsystemer. Libra-Plast har levert utvendige dører og MPE Cathodic katodisk beskyttelse. Elektriske og elektroniske installasjoner er utført av Vard Electro.

 
Lengde o.a.:   80,4 m
Bredde:   16,7 m
Fart:   16 kn
Mannskap:   25
Dødvektonnasje:   1950 t
Fremdriftsmotor: Bergen Engines B33:45L9 Kongsberg Maritime
Gir: 850 GHc Kongsberg Maritime
Propellanlegg:   Kongsberg Maritime
Tunnelthruster: TT 1650 AUX FP Kongsberg Maritime
Nødgenerator: Scania DI16M Nogva Motorfabrikk
Hovedgenerator: Caterpillar 3512 C Pon Power
Kjølere:   Hydroniq Coolers
Kompressorer:   Sperre
Kompressorer:   TMC
Pumper:   Allweiler
Pumper:   Alfa Laval
Filter:   Ditech
Filter:   Filtra
Eksosoppheng:   SB Broneske
Varmegjenvinningssystem:   Ulmatec Pyro
Vinsjer:   Seaonics
Kraner:   Seaonics
Trålblokker:   Brødr. Markussen
Anker:   Fossen Shipping
Gangvei:   Gurskøy
Livbåter:   Viking Norsafe Life-Saving
Sikkerhetsutstyr:   Viking Norsafe Life-Saving
Fabrikkanlegg:   Steel-X
Styringssystem fabrikk:   Solbakken Automasjon
Frysanlegg:   Teknotherm Marine
Kjøleanlegg:   Teknotherm Marine
Rørsystemer:   Helland Rør
Komplett interiørpakke:   Vard Interiors
Dører:   Dan-Doors
Toalettanlegg:   Jets Vaccum
Vinduer:   Bohamet
Malingsprodukter: International Akzo Nobel Coatings
Utvendige dører:   Libra-Plast
Katodisk beskyttelse:   MPE Cathodic
Elektro: Furuno Vard Electro
Elektronikk: Furuno Vard Electro
Klasseselskap:   DNV
Aktuatorer:   Eltorque
Rørgjennomføringer:   Roxtec
Rørgjennomføringer:   CSD Sealing Systems
Kabelgjennomføringer:   Roxtec
Kabelgjennomføringer:   CSD Sealing Systems
Styrehusstoler:   NorSap
Møbler:   Shipnor
Navigasjonslys:   R. Stahl Tranberg
Søkelys:   R. Stahl Tranberg
Tyfon:   R. Stahl Tranberg

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip