Stavangerfjord (02/2018)

Publisert: 09.02.2018 kl. 15.00 | Oppdatert: 13.03.2018 kl. 15.02
Foto: Erik Ask/Bergenships.com
Foto: Erik Ask/Bergenships.com

13. desember ble ombygde Stavangerfjord levert tilbake fra Fosen Yard AS til Fjord Line AS, Egersund. Bergen Group Shipdesign og Bergen Group Fosen har designet skipet, og Finn Falkum-Hansen var arkitekt for nybyggprosjektet.

Stavangerfjord (MM 08/13) ble levert 8. juli 2013, fra det som da het Bergen Group Fosen. Cruiseferjen satte, sammen med sitt søsterskip Bergensfjord, “en ny standard til havs, både for komfort og miljø”, ifølge et presseskriv fra leveringen. 

UTVIDER KAPASITETEN
På tampen av 2016 bestemte Fjord Line seg for å bygge ut både Stavangerfjord og Bergensfjord.  Skipene trafikkerer ruten mellom Bergen, Stavanger, Hirtshals og Langesund. Fosen Yard, som i sin tid bygde ferjene, fikk oppdraget med oppgradering, ombygging, og service på maskineriet. Ifølge avisen Fosna-Folket, gikk Stavangerfjord ut fra verftet til planlagt dato, og tre timer før avtalt tid.

CAPTAIN’S VIEW OG VINTERHAGE
Ombyggingsarbeidet har tatt seks uker, sier salgssjef i Fosen Yard, Egil Monsen, til Maritimt Magasin.

– Det er nytt overbygg forut på dekk 10, og 64 nye lugarer i tre kategorier; Captain’s view (suiter), Family cabins (utvendige lugarer) og truckers cabin. I tillegg er det bygget en vinterhage bak på dekk 7, forteller Monsen. Det nye overbygget forut er på rundt 1000 m². Her finner man altså Captain’s view-suitene – trukket frem slik at gjestene der har samme utsyn som kapteinen. Den nye vinterhagen har et areal på ca. 170 m².

I GANG MED BERGENSFJORD
Også Bergenfjord er inne til en tilsvarende ombygging. Arbeidet med denne ferja startet 2. januar. 15. februar skal den stå ferdig og gå ut fra Fosen Yard, ifølge Monsen.

KLASSE
Stavangerfjord er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: +1A1, Ice 1 B, CAR FERRY A, E0, GAS FUELED, Clean, Naut-AW, VIBR, MCDK, TMON, F-M, COMF V(2). Klassenotasjonene er fra da skipet ble levert i 2013.

MASKINERI
Rolls-Royce har levert hovedmaskineri og fremdrift. Skipet har fire B35:40V12P-gassmotorer, der hver motor har tolv sylindre og yter 5400 kW (7300 hk). “Fjord Lines valg av den mest avanserte motorteknologien gir både skipene den mest lønnsomme og mest miljøvennlige fremdriften”, skrev Maritimt Magasin i sin nybyggomtale i 2013. 

“I 2015 innføres nye og strengere krav til svovelinnhold i drivstoffet for skipsfarten i Nord-Europa. Med gassmotorene tilfredsstiller Fjord Line disse kravene med god margin. Ved landligge benyttes hjelpemotorer som drives med diesel. Disse motorene er imidlertid utstyrt med kraftige katalysatorer som gjør at NOx-utslippet blir omtrent like lavt som fra gassmotorene.

Gassforbruket per skip per år er beregnet til ca. 13.500 tonn. Tilsvarende forbruk av tungolje per skip ville vært ca. 16.200 tonn”, kan man lese videre i samme blad.

INNREDNING
I forbindelse med ombyggingen, står polske Felix for innredningsarbeidet. Faste møbler er levert av Lium Trevare AS, og Norac AS har levert bad og skott. Sanitære arbeider, sprinkler, etc., er foretatt av BKS AS .

UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 4xB35:40V12P Rolls-Royce
Gir:   Rolls-Royce
Hjelpemotorer:   MAN
Akselgenerator:   Rolls-Royce
Nødgenerator:   Diesel Power
Dampturbingenerator:   Shinko
El. motorer:   Rolls-Royce
Propeller:   Rolls-Royce
Thrustere:   Rolls-Royce
Innredningsarbeid:   Fenix
Faste møbler:   Lium Trevare
Bad:   Norac
Skott:   Norac
Sanitær/sprinkler:   BKS
Aluminiumsoverbygg:   MCP
Elektrisk installasjon:   Elpro
* Merk at maskineri er fra da skipet ble levert i 2013.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip