Steil (09/2011)

Publisert: 30.09.2011 kl. 14.20 | Oppdatert: 16.08.2018 kl. 11.38
Steil
Steil
– Jeg døper deg KNM «Steil». Måtte hell og lykke følge deg på de syv hav. Slik lød det da gudmor Inger Lise Hansen fra Kristelig Folkeparti døpte sjøforsvarets nyeste fartøy.

RASKESTE KRIGSSKIP 30. juni 2011 kunne Forsvarets logistikkorganisasjon overta det tredje fartøyet i Skjold-klassen. En stolt sjef Investeringsstab, kontreadmiral Morten Jacobsen, kunne deretter overføre verdens sannsynligvis raskeste krigsskip til sjef Kysteskadren, flaggkommandør Henning Amundsen. Amundsen inspiserte besetningen og beordret skipssjef Johan Reinboth til å heise kommando på KNM «Steil».

ROBUST FARTØY KNM «Steil» er det tredje fartøyet i Skjold-klassen som har blitt overlevert, nå gjenstår kun KNM «Glimt», KNM «Gnist» og KNM «Skjold». Sistnevnte var prototypen som ble levert i 1999, men er nå blitt ombygd og skal leveres på ny. KNM «Steil»s oppgaver vil være å operere fredsoperativt, utføre oppdrag i utlandet, krisehåndtering og forsvar mot væpnet angrep. Det 47,5 meter lange fartøyet er utstyrt med Naval strike missiles (NSM), en OTO melara 76 mm kanon, Mistral luftvernmissiler og 12,7 mm mitraljøser. – Vi kan gi støtte til spesialstyrker, vi er ekstremt mobile, og vi kan handle uforutsigbart, fortalte skipssjefen, som gav en grundig presentasjon om bord i fartøyet.

GJENBRUK AV NAVN Det er ikke første gang KNM «Steil» har blitt døpt i Mandal, navnet er gjenbrukt. I 1967 ble gamle KNM «Steil» av Storm-klassen overtatt av sjøforsvaret og hun patruljerte norske farvann i over 30 år. I dag blir hun seilt av den litauiske marine. Det er Umoe Mandal skipsverft som har helhetsansvaret for leveranse av Skjold-klassen, men FLO har to representanter tilstede til en hver tid. Byggeleder Sigurd Myhre og testleder Ketil Bergmann har jobbet med MTBene i mange år. Myhre har ansvar for å følge produksjonen og Bergmann har ansvaret for å sikre at fartøyene oppfyller de kravene FLO har satt, gjennom omfattende testing.SEILASEN KAN STARTE – Jeg vil rette en takk til alle som har bidratt til at orlogsflagget kan heises på KNM «Steil» i dag, til prosjektledere og prosjektmedarbeidere i Forsvaret og hos leverandørene, og særlig til alle produksjonsarbeidere som har brakt KNM «Steil» fra tegning til ferdig våpensystem, sa Morten Jacobsen.

DÅP Dåpsmiddagen ble holdt ved Risøbank. Besetningen tok avskjed ved midnatt, for så å seile KNM «Steil» til sin hjemmehavn. Der skal utstyr sertifiseres, mens mannskapet skal ta en velfortjent ferie, for å stille med oppladede batterier til høstens omfattende program med marinens nyeste fartøy.

MASKINERI Framdriftsmaskineriet til KNM «Storm» består av to gassturbiner fra P&W på 2000 kW og to gassturbiner på 4000 kW fra samme fabrikat. Disse driver to vannjeter. Løftemaskineriet er to MTU motorer som yter 735 kW hver. Fartøyet har et hjelpemaskineri fra MTU for elektronikk og hydraulikk bestående av to motorer på 275 kW hver. Maskineriet gir fartøyet en hastighet i overkant av 60 knop. Det vil kunne seile i 800 nautiske mil ved en hastighet på 42 knop.

RADAR Det er benyttet stealth-teknologi for at fartøyene skal ha lav radarsignatur. Det er ingen utstikkende konstruksjoner, men det er bygd pullerter inn i selve skroget og benyttet radarabsorberende materialer i skrogkonstruksjonen. Bruken av denne typen materialer har også ført til at skipet er svært godt varmeisolert, noe som reduserer fartøyets IR-signatur. Alle varme gasser blir ført ut bak fartøyet, og også mellom skjørtene. Avgasser fra framdriftsmaskineriet blir blandet med vann før de slippes ut for å kjøle de ned.

VÅPEN Før stod MTB for Motor Torpedo Båt. Dette ble senere forandret til Missil Torpedo Båt. De nye fartøyene vil ikke føre torpedoer, men Naval Strike Missile (NSM) som sitt hovedvåpen. Dette er produsert av Kongsberg Defence & Aerospace. Missilet har blitt utviklet gjennom 13 år, og har som hensikt å treffe mål på lang avstand med stor presisjon. Det har kostet Norge to milliarder kroner og elleve prøveoppskytninger å utvikle våpenet. Fra før er teknologien installert på de nye fregattene av Fridtjof Nansen-klassen. Rekkevidden til missilene er, ifølge produsenten, i overkant av 185 km. På grunn av konflikten med navnet MTB, ble det besluttet at fartøyene skal omtales som kystkorvetter. NSM er plassert i åtte brønner bak overbygningen. Under avfyring vil missilene bli heist opp fra brønnen, sammen med en egen utskytningsrampe. Etter avfyring senkes utskytningsrampen igjen, for å holde fartøyets radarsignatur så lav som mulig. Til luftvern har Skjold-klassen en 76 mm kanon og Mistral luftvernmissiler. Disse er i Manpad konfigurasjon slik at de også kan stasjoneres på land når fartøyet er fortøyd. Kanonen om bord er en multirollekanon, som kan brukes både mot overflate- og luftmål. Det er også plassert mitraljøser på hver side av toppbro. Fartøyene har også en hevbar Chaff-launcher, som er et anti-våpensystem designet for å narre innkommende missiler.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip