Storstein (03/2004)

Publisert: 11.03.2004 kl. 08.49 | Oppdatert: 27.04.2017 kl. 13.54
Asterie
Asterie
31. januar overleverte Selfa Arctic Trondheim sitt nybygg nr. 158 til Arve Guttelvik, 7178 Stokkøy. Sjarken fikk navnet «Storstein».Båten skal drives i helårsdrift med passive redskap, med hovedvekt på teinefiske etter taskekrabbe, samt vanlig kystfiske med garn. Fartøyet erstatter en 35' sjark rederen kjøpte brukt i 2000. Rederen benyttet seg for øvrig av Selfa's innbytteordning ved salg av fartøyet. Fartøyet er bygget ihht Sjøfartsdirektoratets regler av 15/10-1991 for merkeregisterte fiskefartøy 6-15 meter.

TASKEKRABBE Denne Selfa Kystsjark 40' har et arrangement som vil lette arbeidet ombord og muliggjøre høyere kvalitet på krabbene som leveres til fabrikk. Dette gjøres ved:

- teinene løftes inn automatisk

- teinene kan settes automatisk

- krabben kan oppbevares levende om bord mange dager

Sikrere manøvrering i trange farvann oppnåes ved at det er montert en hydraulisk sidepropell i baugen. Utviklingsarbeidet på nybåten har skjedd i samarbeid mellom Møreforsking, Fiskarlaget Midt-Norge, Rapp Hydema Syd, båtbyggeri og rederen. Møreforsking har gitt grunndata for taskekrabbens anatomi som er basis for de systemene som er utviklet om bord. Rapp Hydema Syd AS har utviklet en helt ny teinehaler som automatisk haler inn teiner. Fiskarlaget Midt-Norge har koordinert arbeidet, som en aktivt deltaker i generell utvikling av dette fisket. Båtbyggeren har utviklet systemene som gjør det mulig å holde taskekrabbene om bord levende i flere døgn. Utviklingsarbeidet vil fortsette utover året, når fangstsesongen starter, for å finstille hele anlegget, og måle resultatene av dette omfattende utviklingsarbeidet. Fartøyet er arrangert med en lugar forut med 3 faste køyer. I messe er det montert en oljeovn. I dørken er installert «Selfa» Dørkvarmeanlegg som gir gratis varme og et tørt og helsevennlig inneklima. I baugen har fartøyet montert en bulb-baug for bedre sjøegenskaper. «Selfa Kontroll Ballastsystem» er også montert, her kan fartøyets trim og totalvekt styres fra et panel i styrhuset. Fartøyet har Bankfiske 1-sertifikat.

DEKK På arbeidsdekket er montert Rapp Hydema HMH-07 700 kilo spesial teinehaler. Akter er det montert en Rapp Hydema garngreier/teinehaler på Smådal-arm. I bom er det montert en bomvinsj på 500 kilo. På dekk er det montert utblødningskar, samt skyllekar som skal sikre topp kvalitet på fangsten. Alt dette er produsert av Lothe Båtservice, Brandsfjord.

MASKIN Akter er det montert en Nogva Deere motor på 6,8 liter som yter 175 hk v/2.400 o/min. Motoren er montert på gummidempere for å få så lavt støynivå som mulig. Geartype er Nogva HC-gir. Vripropellanlegg er også fra Nogva. To dynamoer på 65 Amp lager strøm om bord. Motorpanelet er elektronisk, og viser også eksostemperatur og overvåker hele installasjonen.

ELEKTRONIKK JRC JMA 5100 black-box radar med MARPA-funksjon fra ProNav, JRC JFV 700 black-box ekkolodd, Litton RT-2048 VHF, Olex 3D kartsystem, Simrad AP-50 autopilot, Furuno GPS 32, Nokia 8W GSM mobiltelefon. Simrad vindmåler.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: Nogva Deere 6,8 l, 175 hk v/2400 o/min. Nogva Motorfabrikk
Gir/propell:   Nogva Motorfabrikk
Fiskeredskaper:   Rapp Hydema Syd
Bløde-/skyllekar:   Lothe Båtservice
Lyskaster:   O.S. Solhaug
Styrestol:   SAP
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip