Sun Ploeg (08/2015)

Publisert: 07.08.2015 kl. 06.31 | Oppdatert: 15.08.2018 kl. 14.51
Sun Ploeg
Sun Ploeg
31. mai ble «Sun Ploeg» overlevert fra Fukuoka Shipbuilding Co. LTD, Japan, til Inventor Chemical Tanker AS, ett selskap i Bjarne Rieber-Gruppen i Bergen. Kjemikalietankeren er verftets byggenummer F1306.

«Sun Ploeg» ble levert i den japanske byen Fukuoka, og gikk rett derifra til Korea og Kina. Der lastet skipet avanserte kjemikalier for Europa på sin jomfrutur.

UTVIDER – Dette fartøyet skal gå i worldwide trade med kjemikalier, sammen i en pool med våre andre kjemikalietankere i størrelsen 18.000 til 33.000 dwt., sier Torfin Eide, Chief Operating Officer i Hansa Tankers AS. Selskapet, med base i Bergen, er en uavhengig kommersiell eier og operatør av kjemikalietankere. I dag har de 24 fartøy i sin flåte, men det antallet ser raskt ut til å endre seg. «Sun Ploeg» er nemlig det første av i alt sju nybygg, som Hansa Tankers skal få overlevert i løpet av de to neste årene.

MILJØBEVISST – «Sun Ploeg» har mange eco-spesifikasjoner, noe som gjør at skipet sparer anslagsvis fem tonn per dag i sjøen når man sammenligner med forrige generasjon av disse skipene, forteller Eide til Maritimt Magasin. Han lister opp flere miljø-økonomiske egenskaper ved fartøyet, som eieren av skipet har fokusert på i spesifikasjonen av skipet, blant annet: alle lastetanker er laget i rustfritt stål som gir enkel rengjøring og vedlikehold, optimalisert skrogform og utforming av bulb ved hjelp av avansert CFD-analyser, non-vortex propeller, avansert ror- design, siste generasjon av bunnstoff er anvendt, frekvensstyrte vifter og kjølevannspumper i maskinrom, samt optimalisert størrelse på drivstofftanker for ECA-trading, med henblikk på dimensjonering av HFO- og MGO-tanker om bord. I tillegg er det lagt stor vekt på at boforholdene for mannskapene er godt tilrettelagt etter de siste krav i MLC 2006, hvor man har tilstrebet et «home away from home» om bord.

PÅ NETT Skipet er også utrustet med de siste kommunikasjonsløsninger, som gjør at blant annet internett er tilgjengelig for mannskapet over hele skipet, slik at de kan holde kontakt med sine respektive via telefon eller epost når de er om bord. Videre har dette også muliggjort at alt av IT-drift er satt ut til ett selskap, Palantir, som fjerndrifter alt IT-utstyr om bord i skipet fra deres kontor på Stord. Dette tillater også fjernovervåking av andre viktige parametre for optimal drifting av skipet.

TANKER FRA BERGEN «Sun Ploeg» seiler med caymansk flagg, med en besetning på 22 mann. Tankeren har installert til sammen tjue tanker med individuelle deepwell-pumper i hver tank, fra Framo i Bergen, med totalkapasitet på 22.279 kubikkmeter, for frakt av kjemikalier.

MASKINERI Hovedmotor er en MAN B&W 6S42MC7.1, levert av Makita Corporation Co. Generatorer er levert av Yanmar Diesel Co. Ltd, mens nødgeneratorsett kommer fra Mitsui Zosen Machinery & Service Co. Nakashima Propeller har levert propeller. Baugthruster på 640 kW er levert av Kamome Propeller.
 
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: MAN B&W 6S42MC7.1 Makita Corporation
Generatorer:   Yanmar Diesel Co Ltd
Nødgeneratorsett:   Mitsui Zosen Machinery & Service
Propeller:   Nakashima Propeller
Baugthruster: 640 kW Kamome Propeller
Kjeler:   Tortoise Engineering
Forbrenningsovn:   Miura
Oljerens/varmeveksler/ballastvannrens:   Alfa-Laval
Vask/rensesystem for monterte tanker:   Scanjet Marine
Nitrogenanlegg:   Maekawa PSA
Livbåter:   Japan Marine United
Anker/ankerkjetting:   Sanyo Trading
Lastepumper:   Frank Mohn (Framo)
Hylse:   Kobelco Eagle Marine Engineering
Ferskvannsgenerator: 40 tonns Miura
Bysseutstyr:   Fujimak Corp
Gyrokompass/autopilot:   Tokyo Keiki
GMDSS:   Japan Radio Co. Ltd
ECDIS:   Transa Marine Limited
VSAT:   Marlink
Lastecomputer:   Kockums
IT-ustyr- og drifting:   Palantir
Maling:   NKM Coatings Co. Ltd
 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip