SuperSpeed 2 (08/2008)

Publisert: 15.08.2008 kl. 13.15 | Oppdatert: 31.05.2018 kl. 14.33
SuperSpeed 2
SuperSpeed 2
Color Lines «SuperSpeed 2» ble overlevert fra Aker Yards Finland 5. juni Dette er bygg 1360 fra verftet i Rauma og er den andre av to like High-Speed Ro-Ro passasjerferger som Color Line har fått bygd. «SuperSpeed 2» skal trafikkere mellom Larvik og Hirtshals i Danmark.

TIL LARVIK Etter overtakelsen i Finland 5. juni, gikk «SuperSpeed 2» til Larvik, hvor den ankom for første gang søndag 8. juni.

DÅP Mille Marie Treschow var gudmor for «SuperSpeed 2» da den ble døpt på Revet utenfor Larvik 19. juni. - Mille Marie Treschow representerer både historie og fremtid for Larvik, og hun er en fremgangsrik forretningskvinne med sterke familiebånd i Larvik. Derfor er vi stolte av at hun takket ja til å være gudmor for «SuperSpeed 2», sier konsernsjef Trond Kleivdal. - Den satsingen Color Line har valgt å gjøre i Larvik er svært positivt både for byen og regionen. Det er en stor ære og en tillitserklæring for meg å være gudmor, sier Mille Marie Treschow. Rundt 500 inviterte gjester fra myndigheter og reiseliv var samlet. Disse ble underholdt av blant andre Bertine Zetlitz, Odd Børretzen og Arve Tellefsen. Samme dag åpnet næringsminister Dag Terje Andersen Color Lines nye terminal til 300 millioner kroner. (Se egen sak.)Terminalen blir et av Europas mest effektive og moderne havneanlegg.

JOMFRUCRUISE Fredag morgen 20. juni klokken 0800 gikk «SuperSpeed 2»s jomfrucruise til Hirtshals, og deretter var skipet i ordinær rute med to avganger fra Larvik daglig. Skipet bruker tre timer og førtifem minutter til Hirtshals.

EFFEKTIV OG KOMFORTABEL Det er ingen lugarer om bord, og bilkapasiteten er økt vesentlig. Interiøret er moderne med store åpne rom og store vinduer mot havet. Skipet har 42 unike kunstverk som underbygger kjerneverdiene effektiv, smart, komfortabel og moderne.

FLYSETESALONGER Skipet har tre store serveringssteder og to «flysetesalonger» der en kan sitte uforstyrret. Salongene har det siste av moderne teknologi, med integrerte tv/internettskjermer i stolryggen foran. Skipet har en stor taxfreebutikk og i tillegg har man gitt rom for en egen delikatesse-/matvarebutikk og en moteforretning.

NYE MULIGHETER FOR REISELIVET «SuperSpeed 2» og «SuperSpeed 1» er et nytt og fremtidsrettet transportkonsept som vil representere en betydelig transportkorridor mellom Norge, Danmark og det Europeiske kontinentet. Skipet er 211 meter langt, 43 meter høyt og kan frakte 3,9 kilometer biler og ca 1900 passasjerer. Skipet har meget gode sjøegenskaper, noe som vil føre til færre kanselleringer og bedre komfort for passasjerene.

POSITIV RINGVIRKNING Reiselivsdirektør Per Arne Tuftin i Innovasjon Norge mener SuperSpeed vil ha store positive ringvirkninger for norsk reiseliv. - Skipene vil bringe flere turister inn til Norge. Nå gjelder det bare for reiselivsaktørene å utnytte mulighetene, sier Per Arne Tuftin. I Sør- og Vest-Norge er man i gang med egne prosjekter for å ta imot reisende fra det nye transportkonseptet.

FULLFØRT FORNYELSESPROGRAM Lanseringen av SuperSpeed 2 og åpning av ny terminal i Larvik markerer fullføringen av et omfattende fornyelsesprogram til 7,5 milliarder kroner for Color Line. – Selskapets største investeringsprogram noensinne er vel i havn. Vi er klare for fremtiden med moderne, skreddersydde skip og havner, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line. - «SuperSpeed 2» markerer et paradigmeskifte for Color Line og representerer en radikal fornyelse av den tradisjonelle fergetrafikken mellom Norge og Danmark. SuperSpeed er allerede blitt en suksess med en betydelig økning i antall bookinger den første sommeren, sier Kleivdal.

KONSEPTET SuperSpeed-fergene er tegnet fra grunnen av. Arkitekt Finn Falkum-Hansen beskriver tankene bak de nye skipene: - Mens mange skip tar utgangspunkt i tidligere løsninger og skrog, er SuperSpeed tegnet fra grunnen av. Kjerneverdiene dannet utgangspunktet. Først jobbet vi ut fra en omskrivning av de olympiske verdier: faster, stronger, braver. Men etter hvert er disse SuperSpeed-verdiene endelig fastlagt: effektiv, moderne, komfortable og smart. Og jeg vil gjerne legge til: leken. Falkum-Hansen forteller videre at skroget er konstruert og gjennomtestet for mest mulig effektiv, miljøvennlig og komfortabel overfart. Også orientering og fremkommelighet er lagt vekt på. Man har gått vekk fra den tradisjonelle hovedfartsåre/gate som ofte er på tradisjonelle skip og heller hentet inspirasjon fra flyplasser og torg. Store åpne plasser med butikker og sitteplasser i utkantene. I skipets midtparti ligger Centrum, et stort og åpent område over to plan. Rundt dette «torget» ligger butikker, resepsjon og sitteplasser. Det er tre store trappeløp med heiser og i tillegg går skipets akter-restaurant over to plan. Noe som gjør det enkelt for publikum å sirkulere og bevege seg. Det er også gjort plass for leke- og spillrom.

TRANSPORTKONSEPTET Color Lines nye transportkonsept vil også tredoble kapasiteten for vogntog, og bli et langt bedre tilbud til profesjonelle befraktere, mener Color Line. Inntil lanseringen av «SuperSpeed 1» og «SuperSpeed 2» har det vært en betydelig knapphet på fraktkapasiteten mellom Norge og Danmark. Det nye skipet «SuperSpeed 2» er derfor svært velkommen, ikke minst for fraktselskapene. - Color Line etablerer nå en superfin transportkorridor som vil bli tatt i bruk av fraktbransjen. Vi tror den økte kapasiteten kan bli fylt opp i løpet av kort tid, sier divisjonssjef Jan Jensen i fraktselskapet DSV, som er en av Color Lines største fraktkunder i omsetning og volum. - Flere større befraktere som i dag har kjørt sine vogntog via Gøteborg, vil fra nå av flytte transporten over mot Larvik og «SuperSpeed 2», mener Jensen.

FORNØYD BEFRAKTER Fraktselskapet Blomquist Bulk Cargo har alene rundt 1000 vogntog i året som har vært nødt til å kjøre via Sverige fordi dagens skip har vært fulle. Ragnar Blomquist er svært fornøyd med både kapasitetsøkning og hurtighet til det nye SuperSpeed-konseptet.

STOR LASTEKAPASITET «SuperSpeed 2» har i likhet med «SuperSpeed 1», en lastekapasitet på 2036 lanemeter (lanemeter er en meter parkeringsplass med høyde til trailer minst 410 cm), mot 700 lanemeter på «Christian IV» og 750 lm på «Peter Wessel».

RASK AV- OG PÅLOSSING Akterdelen av bildekket er ikke overbygget, og det gjør at SuperSpeed kan frakte farlig last både i kategori A, B og C. «Christian IV» og «Peter Wessel» kunne frakte last i kategori A. Frakt av ferskvarer som fisk og andre temperaturregulerte varer vil også dra nytte av de nye skipene på grunn av høy regularitet og den raske overfarten.

KOMFORT «SuperSpeed 2» er utstyrt med både passiv og aktiv rulledemping. Det er fire faktorer som påvirker et skips komfort, stabilitet og evne til å motstå bølger og dårlig vær: skipets lengde og bredde, skrogets utforming og konstruksjon, samt skipets stabilisatoranlegg. På disse områdene skal SuperSpeed-skipene være bedre enn forgjengerne. SuperSpeed er 58 meter lengre enn «Christian IV» og 43 meter lengre enn «Peter Wessel», noe som i seg selv er en viktig faktor som vil gjøre det nye skipet langt mer stabilt og komfortabelt i sjøgang enn de to gamle skipene.

KLASSE Norske sjøfartsmyndigheter og Det Norske Veritas har vært sterkt involvert i byggeprosessen og alle lovpålagte krav er innfridd, melder Color Line. I tillegg er skipet bygget til komfortklasse 2 for passasjerskip hos DnV, som skal gi komfortabel reise. Prøveturen viste imidlertid så positive måleresultateter i forhold til støy og vibrasjonsnivå om bord, at Color Line vurderer å oppgradere skipets klassesertifikater til komfortklasse 1, som er den beste komfortklassen i bransjen. Fartøyet er klasset i Det Norske Veritas til +1A1 ICE 1B, Carferry A, SSC, EO, MCDK, PWDK, TMON, Comf-V82), VIBR, NAUT-OC, CLEAN, F-M. Skipet er registert i NOR.

INNREDNING Det er også gjort plass for 54 lugarer om bord. Disse er forbeholdt trailersjåfører som vil legge inn hviletid på fergeturen over Skaagerrak. Norsk kunst pryder veggene i innredningen med totalt 42 unike verk, som er plassert i publikumsområdet. Mange av motivene på kunstverkene har hentet motiver fra naturen; lys, isbre, vann i bevegelse. International Corporate Art ved Tone Dalen har hatt ansvaret for utsmykningen og hun forteller at de har hentet kunstverkene fra ustillinger, samt spesialbestilt noe. SuperSpeed-skipene har mye glass og stål, med klare farger og moderne interiør, noe som gjenspeiler seg i kunstvalget. Også to fire meter høye skulpturer laget av den amerikanske kunstneren Brad Howe, har fått plass om bord og dominerer i Centrum og Bluefins. Det er seks heiser om bord, fem av disse er for passasjerene.

DEKK Akterdelen av bildekket er ikke overbygd, og det gjør at SuperSpeed som eneste ferge vil være godkjent for de fleste typer gods, for eksempel ulike typer malingsprodukter, kjemikalier og annet.

TERMINALEN Terminalen og oppstillingsplassen i Kristiansand har fått en oppgradering med tanke på frakt. Fergen har to påkjøringsfiler, som begge kan ta tungtransport. I tillegg vil havneområdene ha egne oppstillingsplasser for trailere og kontainere.

MASKINERI «SuperSpeed 1» har dieselmekanisk fremdrift og er utstyrt med fire hovedmotorer fra Wärtsilä som hver yter 9600 kW ved 500 o/min. To CPP-proellanlegg er type Kamewa fra Rolls-Royce. To thrustere på 2400 kW hver er plassert forut og en på 1200 kW akter. Hjelpemaskineriet består av fire Wärtsilä dieselmotorer som hver er på 3000 kW ved 750 o/min.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 4x9600 kw, 500 o/min Wärtsilä
Propeller: 2xCCP RRM
Sidepropeller: 2x2400 kW fremme, 1x1200 kW akter RRM avd. Ulstein
Motorer til sidepropeller:   ABB
Stabilisatorfinner:   Mitsubishi
Styremaskiner:   RRM avd. Tenfjord
Reduksjonsgir:   Flender
Hjelpemotorer: 4x3000 kW, 750 o/min Wärtsilä
Integrert automasjon hjelpemotorer:   CAE Valmarine
Motorkasing og skorstein:   Laakosen Konepaja
Nødaggregat:   Mistubishi
Brennoljeseparatorer:   Westfalia
Sentralkjøler for hovedmotor:   Alfa Laval
Dampkjeler:   Aalborg Industries
Vekselstrømgenerator:   A. van Kaick
Hovedtavle:   ABB
Transformatorer:   Trafotek
Ventilasjon for maskinrom:   Koja
Brannalarm:   Autronica Fire and Security
Brannslukkeanlegg (ECR) Argonite:   Heien-Larssen
Brannpumper:   Desmi
CO2-anlegg:   Minimax
Slukkeanlegg maskinrom:   Novenco
Antiheelingsystem:   Hoppe Bordmessetechnik
Anker- og fortøyningsvinsjer:   Rolls-Royce avd. Brattvåg
Ro-Ro-utstyr:   MacGregor
Sidedører:   MacGregor
Kontainerkran:   HMB
Ventilasjon kontainerområde:   Koja
Vindusvaskesystem:   Skycon mechanical Access
Livbåter, daviter:   Umoe Schat-Harding
Redningsvester:   Regatta
Sprinkleranlegg for bildekk:   Novenco
Lastekalkulator:   Napa
Branndører:   Saajos
Vinduer:   Bohamet
Maling:   Jotun
Navigasjonsutstyr:   Sperry
Automatisk telefonsystem:   Nortel
UPS-utstyr:   Merlin Gerin
Spesialvindu/glassvegger og vindskjermer:   Pilkington
Innredningsmoduler:   Aker Yards Cabins
Stoler:   Eknes Industrier
Catering og bysseutstyr:   Loipart
Proviantrom:   Loipart
Ventilasjonsrom:   Koja
Skumslukkeanlegg:   Novenco
Hovedpassasjertrapp:   Synkronex
Publikumsområder:   Merima
Proviantkjøleanlegg:   Projektia
Sprinkler i innredningen:   Novenco
Vegg-til-vegg tepper:   Hammer Taepper
Vakuumtoaletter:   Jets
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip