Svalbard (01/2002)

Publisert: 07.03.2002 kl. 10.18 | Oppdatert: 02.03.2017 kl. 13.10

 
Lørdag 15. desember overtok Sjøforsvaret sin nye stolthet, kystvaktskipet «Svalbard», fra Langsten AS. Dette var nybygg nr. 182 fra verftet og levering skjedde ganske nøyaktig to år etter at kontrakten om bygging ble undertegnet. Gudmor var forsvarsminister Kristin Krohn Devold.

Kontrakt om byggingen ble underskrevet mellom verftet og Sjøforsvarets forsyningskommando 15. desember 1999. Kontraktsummen var på 575 millioner kroner, men i tillegg kom ca. 100 millioner kroner til prosjekteringskostnader, kommando og kontrollsystemer, som er levert av EDO Combat Systems i Norfolk USA, kommunikasjonsutstyr fra ABB Industri i Bergen, samt noen mindre utstyrsleverandører.

Skroget et bygget ved Tangen Verft i Kragerø, og sjøsetting med påfølgende slep til Langsten i Tomrefjorden skjedde i februar 2001. Salthammer Båtbyggeri har levert overbygget. Skipet er for øvrig Sjøforsvarets største fartøy i overskuelig fremtid.

STORE KRAV

Det er naturlig nok store krav til et slikt fartøy, som er utstyrt med det ypperste av utstyr på alle områder.

Blant kravene var at det skulle kunne operere i is på omkring en meters tykkelse, samt ha en slepekapasitet for å håndtere skip opp til 100.000 tonn. Både skipets størrelse og egenskaper gir Kystvakta en betydelige bedre plattform for søke- og redningstjeneste enn til nå, spesielt gjelder det i dårlig vær.

«Svalbard» blir Kystvaktas flaggskip, og skal operere i hele ansvarsområdet. Men det blir fast base ved KVNORD/SKYS på Sortland. Fartøyet får en besetning på 20 befal og mellom 25 og 30 vernepliktige. I tillegg kommer et mannskap på 4 personer fra Luftforsvaret, som skal bemanne helikopteret. Hangaren har plass til to helikopter. Det er imidlertid lugarplass for hele 127 personer inklusive sykelugar. Fartøyet har hele 300 rom, så det har vært et omfattende prosjekt for prosjektleder Torgeir Eidem ved verftet å holde rede på under byggeperioden. Det er også gjort plass for å ta forskere om bord ved at det er utrustet to store laboratorier ombord. Det kan være forskere fra Polarinstituttet i Tromsø, såvel som forskere fra hele Europa som vil ta disse i bruk.

Av egenskaper i tillegg til isforsterkning kan nevnes ABC-kapasitet, hangar og helikopterdekk, kanon og synkeminer, slepekapasitet og vann- og skumkanoner. Ved at skipet er ABC-klarert, betyr det at det kan oppholde seg 24 timer i gassforurenset område uten at gassen kommer inn i skipet. Det er hele tiden overtrykk inne i skipet slik at det ikke slipper luft inn. Mannskap som kommer utenfra og inn må også gjennom en omfattende renseprosess før de kan slippe inn i skipet. Dette foregår i fire rom. «Svalbard» kan imidlertid ikke holde radioaktiv stråling ute.

Broen ombord i «Svalbard» er svært romslig og kan manøvreres fra alle fire kanter av broen, alt etter hvor skipssjefen har behov for beste sikten. Bak på broen ligger kommandosentralen. Fartøyet har åtte dekk.

Det kan også nevnes at «Svalbard» produserer 13 megawatt strøm, tilsvarende en liten by. 1500 kilowatt av disse går med til varmekablene ombord. Hele 25.000 meter varmekabler er det lagt, slik at alle utvendige dekk og fronten er oppvarmet. Dette for å unngå isdannelsen, som i arktiske strøk kan bli metertykk og skape ubalanse for båten.

«Svalbard» er bygget til klasse +1A1 Firefigheter I, Polar 10, Icebraker, HELDK (SH), Deice, RPS, E0, F-A i Det norske Veritas. De viktigste bruksområdene vil bli fiskeriinspeksjon, håndhevelse av suverenitet, søke- og redningstjeneste. miljøvern, støtteoppdrag og forskingsekspedisjoner.

MASKINERI

«Svalbard» er utstyrt med fremdriftsmaskineri som består av fire hovedmotorer BRG-8, som har en ytelse på 3390 kW MCR hver. Som propellanlegg er valgt to ABB Azipod med ytelse 2 x 5000 kw. Thrustere er fra Brunvoll AS. Hjelpemaskineri er levert av Volvo Penta og har en ytelse på 1071 kW. Smøreolje er fra Castrol Norge AS.

Maskinromsventilasjonen er utført av Kristiansund Isolering AS. Vest Montering har levert fjernstyringssytem.

ABB AS har vært elektroteknisk konsulent, levert tavleutrustning og også installert det elektriske anlegget. Automasjon er ABB ADVANT Station 500 Series. Videre har ABB levert lanterner, lyskastere og armatur. Ålesund Armatur AS har levert alle typer ventiler - lufte-/stenge-/sikkerhetsventiler m.m. De har også levert spesiallegerte rør og diverse ståldeler.

Pumpeutrustningen er fra Ing. Per Gjerdrum AS, kjeler fra Pyro og separatorer fra Westfalia. Både Sperre og Atlas Copco har levert kompressorer. Rørteam AS har hatt monteringsarbeider på blant annet brennolje-, lub olje- og ballasttanksystemene, samt azipod hydraulikkanlegg. Brannslukkesystemet er fra Kværner og Heien-Larssen og brannvarsleanlegg er type Autronica levert av ABB.

Innrednings- og isoleringsarbeidene er utført av R & M Industrier AS. Det er brukt Norac paneler, himlinger fra Norac Vik type Danacoustic og dører fra Norac Baggerød. Innrednignsmøblene er fra Lian Trevarefabrikk AS og sofaer er fra Sørli Møbler AS.

Bysseutstyret er fra Electrolux og sanitæranlegget er type Evac. Vaskeri er fra Miele. Ferskvannsanlegget er fra Alfa Laval og fryse-/kjøleanlegget er levert av Teknotherm AS.

Dekksmaskineriet er levert av Hydrakraft AS og består bl.a. i baugen av to ankervinsjer og to kjettingstoppere, to fortøyningsvinsjer og hydraulisk aggregat på 2x65 w, akterut er det en slepevinsj på 100 t, to fortøyningsvinsjer, bunkersslangevinsj, lagringsvinsj for slepewire, samt hydraulikkaggregat på 2x65 kW, samt kontrollsystem for vinsjene. Lanterner er fra Tranberg.Møre Sveisesenter AS har levert sveisemateriell og overflatebehandlingen er utført av Vest Sandblåsing AS. Det er brukt maling fra International Maling AS.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip