Thorshøvdi (02/2010)

Publisert: 03.03.2010 kl. 12.43 | Oppdatert: 10.08.2018 kl. 15.01
Thorshøvdi
Thorshøvdi


Krillsea Group AS tok 14. desember 2009 over «Thorshøvdi» fra Fiskerstrand Verft AS. Fartøyet vil bli brukt til fangst av krill. Det har kostet rundt 860 millioner kroner å ferdigstille ombyggingen av «Thorshøvdi» og det er NSK – Nord-Norsk Skipskonsult AS som har utført komplett engineering og prosjektledelse i forbindelse med ombyggingen.

FØRSTE I VERDEN Dette er den første flytende fabrikken for krillfangst i verden. – Dette er et stort prosjekt der veien i stor grad ble til mens man jobbet. Det er ingen som har gjennomført lignende tidligere, så vi har ingenting å se etter, eller sammenligne med. Det har vært et gigantisk pilotprosjekt som vi nå er i mål med. Vi vil takke verft og leverandører for all hjelp gjennom prosessen, sier daglig leder i Krillsea Group, Even Remøy. «Thorshøvdi» vil operere i Sørishavet, i CCAMLR område 48. Dette er stort sett samme sted som de andre krillfartøyene har fisket opp gjennom årene. Rederiet har forsikringslisens rundt Bouvet øyen. «Thorshøvdi» går en spennende tid i vente. – Siden det ikke er fartøy for salg, eksisterer det ikke et marked enda, eller rettere sagt - det er ingen tilbud. Vi skulle gjerne ha kjøpt et ferdig/eksisterende fartøy, men det eksisterer som sagt ikke, sier Remøy til Maritimt Magasin.

KOSTBART Det har kostet vel 860 mill. kr. å ferdigstille prosjektet. – Det som forsvarer prisen er at det er et fabrikkskip med høy teknologi. Dersom vi ser i forhold til kapasiteter er prisen på «Thorshøvdi» lav i forhold til sammenlignbare skip. Vi ser nybygg med samme kapasiteter som er vesentlig dyrere i dag, forteller Remøy. Rederiet ser lyst på framtiden for slike fartøy. – Markedene er i dag sterke, og mye tyder på de vil holde seg framover. Krill er en funksjonell ingrediens for mange applikasjoner, så det er en etterspurt og preferert vare, dersom den har riktige kvaliteter, forteller Remøy.

STORT FARTØY Størrelsen og styrken på «Thorshøvdi» reflekterer det faktum at de skal operere i et område uten normale støttesystemer og logistikkmuligheter, samt at det er barske forhold i Antarktis. – At skipet er større enn andre, betyr nødvendigvis ikke at vi skal fiske mer, men at vi skal gjøre det sikrere, mer effektivt og redusere driftskostnadene. Behovet for logistikkløsninger i Antarktis blir sterkt redusert på grunn av størrelsen. Teknologien vi har installert i «Thorshøvdi» er også meget plasskrevende. Dette har medført at vi har måtte velge et større skip for å kunne installere et produksjonsanlegg som bevarer alle deler av krillen og næringen på en skånsom og unik måte, samt lage høyforedlede og høyverdige produkter.

KRILLSEA GROUP Even Remøy og Gunnar Jensen er initiativtakere til Krillsea Group AS. Skipsreder Arne Blystad er den største enkelteieren i gruppen. – Vi har har hatt mange bidragsytere i prosjektet og alle har sin klare verdi sett i forbindelse med det vi har oppnådd til nå. Remøy Management har lang erfaring innen drift av fabrikkskip, offshore fartøy og kystvaktfartøy, forteller Remøy. Innen forskning og utvikling har Krillsea Group inngått et nært samarbeid med Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), Aquaculture Protein Centre (APC), NOFIMA og diverse leverandører. – Fabrikkskipet «Thorshøvdi» er bygget om under ledelse av Fiskerstrand Verft AS, som har gjort en stor innsats for at vi skal få et skip med høy kvalitet. I forbindelse med bygging av fabrikken om bord, er Landteknikk AS og Alfa Laval viktige bidragsytere. Landteknikk har lang erfaring med bygging av anlegg til næringsmiddelproduksjon og fôrfabrikker. Alfa Laval er en av de fremste aktørene i verden på levering av utstyr til næringsmiddelindustri, sier Remøy.

OMBYGD Et halvt år etter planlagt leveringsdato ble skipet overlevert til rederiet. Årsakene til forsinkelsen er ikke kjent, men det skal ikke være forbundet med verftet. Flere opphold i ombyggingsarbeidet har vært noe av grunnen til forsinkelsene. Fartøyet ble innkjøpt som «Vlieborg» i 2008. Skipet hadde da en dødvekt på 8700 tonn og container kapasitet på 552 TEU, skoeskeformede rom og Wärtsilä hovedmotor. Prosjektet kostet rundt 860 millioner kroner å fullføre, og Innovasjon Norge stilte opp med lån på 100 millioner kroner for å ferdigstille prosjektet. Det skulle monteres rundt 800 tonn stål i fartøyet, samt monteres krilletingsutstyr, rigg og fangstsystem for krill, montering av håndteringssystem for krill, det samme for råstoff og ferdige produkter, og installasjon av nytt fabrikkanlegg med kapasitet på omtrent 250/300 tonn ferdig vare per døgn. Ombyggingen har skjedd i samarbeid med BLRT Western Shipyard i Klaipeda, Litauen. De tok hånd om alt stålarbeidet og installerte hovedkomponentene under tilsyn av Fiskerstrand Verft. Fabrikken er bygget og levert som et samarbeidsprosjekt mellom Landteknikk i Oslo og Alfa Laval i København. Landteknikk installerte fabrikkutstyret om bord. Totalt veier prosessanlegget ca. 650 tonn og består av tre produksjonslinjer, to for behandling av krillkjøttet og en for behandling av kitin.

STOR ELEKTROJOBB Totalt har det blitt lagt mellom 180-190 000 meter med ny kabel inn i «Thorshøvdi». For Acel, som utførte arbeidet, har det vært både krevende og lærerikt. – Det er et av de største prosjektene som Acel gruppen har jobbet med og vi har jobbet med prosjektet i over to år. Til sammenligning kan vi si at et stort ankerhåndteringsfartøy får installert 170-180 000 meter med kabel. Den store forskjellen er at vi med et nybygg kan forandre på tegningene til fartøyet, mens vi på «Thorshøvdi» måtte jobbe på det eksisterende sine premisser. Vi har levert mye til utstyrsiden også, som f.eks. automasjonssystemet, kommunikasjonssystemet, vi produserte det som kom inn av startere, tavler og panel i tillegg til alt rundt om elektromateriell, både på kabelsiden og installasjonsmateriell, sier daglig leder i Acel, Gunnar H. Hide. Det har vært rundt 30 mann i sving for å få fullført prosjektet, og i en periode mens arbeidet var på topp var vi oppe i 40-45 mann. God organisering har vært selve nøkkelen for å få fullført prosjektet. – Jeg synes Fiskerstrand og Krillsea har gjort en kjempejobb med å organisere prosjektet. Vi trenger en løsningsorientert holdning med rom for fleksibilitet når vi jobber på så store prosjekt. Området vi jobbet på har vært begrenset, fysisk sett, og det blir spennende å følge «Thorshøvdi» videre. Det er klart at det blir en utfordring å utføre servicearbeid på fartøyet, siden det vil seile i Sørishavet, forteller Hide. Tiden framover blir spennende for bransjen. Acel har arbeid ut 2010, og litt i 2011, men etter det blir det utfordrende. – Vi må se mot andre marked. I Brasil og Asia er det stor aktivitet, og de har behov for norsk kompetanse innenfor skipsbyggingsindustrien. Løsningen kan bli å løfte blikket ut mot andre marked. Til nå har vi stort sett operert lokalt, men det kan bli vanskelig i tiden framover. Vi må bruke kunnskapen vi sitter på lokalt, og ta det med ut i de nye markedene. Framtiden er utfordrende, men langt fra helsvart. Oppgradering og service av eldre tonnasje er også spennende marked som vi vil se nærmere på, avslutter Hide.

MASKINERI «Thorshøvdi» har fått installert to CAT 3512 og to CAT 3512 dieselmotorer fra Pon Power. CAT nødaggregat er levert av Pon Power. Desmi har levert pumpeutrustning, mens separatorer er en Alfa Laval leveranse.Clayton Scandinavia har levert tre kjeler.

DIVERSE Innredningsarbeidene om bord er utført av Lido Norway, og Miele har levert vaskeriutstyr. Jets Vacuum har levert toalettsystem, og incinerator er levert av TeamTec. Alu Design & Services har stått for leveransen av skipsførerstoler og dørkskinner. Ventilasjonsanlegget om bord i «Thorshøvdi» er levert av Aeron med kjøling fra Teknotherm. Isowest har utført isoleringsarbeidene om bord med unntak av innredningen. Tøssebro har levert omvendt-osmose anlegg. Det er plass til et mannskap på 50 personer om bord. I tillegg til det faste mannskapet skal også forskere og fagpersoner fra sentrale leverandører være med på turen sørover for å forvisse seg om at alt fungerer etter planen. Z-Marine AS har levert pumpesystem for krill, kabelvinsjer, slangetrommel, to krillpumpekraner og elektrisk hjelpeverktøy. C. Kraaijeveld B.V. har levert ankervinsj, mens Bergen Group Dreggen har levert traverskran til «Thorshøvdi». Sotra Marine Produkter har levert anker og kjetting, og Libra Plast har levert utvendige dører. Carboline malingssystemer. Redningsflåter er levert av Viking Life-Saving Equipment, mens Ned-Deck Marine har levert davit.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 2x CAT 3516 og 2x CAT 3512 Pon Power
Nødaggregat: CAT Pon Power
Pumper:   Desmi
Separatorer:   Alfa Laval
Ventilasjonsanlegg:   Aeron
Kjøleanlegg:   Teknotherm
Kjeler: 3 stk Clayton Scandinavia
Isoleringsarbeid:   Isowest
Slanger, rør, kuplinger, fittings:   GS-Hydro Norge
Sanitær:   Jets Vacuum
Incinerator:   TeamTec
Omvendt-osmose anlegg:   Tøssebro
Ankervinsj:   C. Kraaijeveld B.V.
Traverskran:   Bergen Group Dreggen
Anker og kjetting:   Sotra Marine Produkter
Fabrikkanlegg:   Landteknikk
Pumpesystem for krill/kabelsystem/slangetrommel:   Z-Marine
2x krillpumpekraner og elektriske hjelpeverktøy:   Z-Marine
Ozonesystem:   Naustor Ozone
Utvendige dører:   Libra Plast
Redningsflåter:   Viking Life-Saving Equipment
Davit:   Ned-Deck Marine
Maling:   Carboline
Innredningsarbeid:   Lido Norway
Vaskeri:   Miele
Skipsførerstoler/dørkskinner:   Alu Design & Services
Automasjonssystem:   Høglund Automation
Elektroniske instrument:   Emil Langva
Elektriske installasjoner:   Acel
Hospital/hospitalutstyr:   Medi3
Bysseutstyr:   Beha Hedo
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip