Torland/Tor-Ön (10/2020)

Publisert: 13.10.2020 kl. 00.00 | Oppdatert: 13.10.2020 kl. 14.06
Foto: Kent Bandholm
Foto: Kent Bandholm

I mars og juni leverte Karsten-sens Skibsværft AS trålerne Torland og Tor-Ön til svenske Torönland HB. Fartøyene er verftets bnr. 447 og 448.

De to pelagiske trålerne Torland og Tor-Ön erstatter rederiets to gamle båter med samme navn. Gamlebåtene ble solgt til et russisk rederi i 2017. Nybyggene følger i sporene til sine forgjengere, og brukes til fiske etter sild og makrell i Skagerrak og Nordsjøen, til brisling i Østersjøen og til tobis og brisling i Nordsjøen. I likhet med verftets andre nybygg, er også disse to designet “in house”. Karstensens har samarbeidet tett med rederiet om designet, med fokus på lavest mulig drivstofforbruk, optimal kjøling av fangsten og sikre arbeidsforhold for mannskapet.

SØSTERSKIP
De to båtene er stort sett identiske. Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk, hoveddekk og shelterdekk. Dekkhus, styrehus, skorstein og mast foran og bak er bygget i aluminium.

Under hoveddekk inndeles skroget i følgende vanntette rom: Forepeak, baugpropeller-/sonarrom, RSW-lasteseksjon med sentralt pumpe-/manifoldrom, maskinrom med hovedmotor koblet til reduksjonsgear med propeller i dyse, samt akterpeak med tanker.

På hoveddekk er det innredet med forpigg, rom for vakuumanlegg, RSW-last trunkseksjon, med sentergang for RSW-anlegg, innredningsseksjon SB, verksted og kontrollrom BB og helt akter hydraulikkrom med styremaskin. Innredningsseksjon med 4 stk. 2 mannslugarer, alle med eget bad/toalett samt gang og trapper.

På shelterdekk er det lager i forpigg, generator-rom, dekslager samt laboratorium.

DÅP
Selv om trålerne ble levert måneder før, var det først da grensen mellom Sverige og Danmark ble åpnet opp, at dåpen kunne finne sted. Dåpen fant sted 1. august i Skagen.

MASKINERI
Wärtsilä har levert hovedmaskineriet. Fremdriftsmotoren er en 8L32E2 som yter 2999 kW ved 750 o/min. Propellanlegg er av type WCP 4D1000 og girsystem er av type SCV 85-P56. To Mitsubishi hjelpemotorer er levert av Power House. Brunvoll har levert to sidepropeller av type FU-45, som yter 700 kW hver.

DEKK 
Hydrauliske vinsjer på dekk samt fiskepumpeutstyr og dekkskraner er levert av Karmøy Winch. Trålblokk er av type BlueLine fra Brdr. Markussen. PTG Frio-Nordica har levert RSW-systemet. Vakuumsystem er levert fra Cflow Fish Handling AS. Viking Norsafe Life-Saving Equipement AS har levert redningsflåter.

INNREDNING 
Maritime Montering AS står for innredningen om bord. Lenestoler og sofaer i innredningen er levert i samarbeid med Ekornes AS, mens bysse og bysseutstyr er levert i samarbeid med Beha-Hedo Industrier AS. LF Ventilation har sørget for ventilasjonsanlegg. Styrehusinnredningen er levert av verftet.

ELEKTRONIKK
Den elektriske installasjonen er foretatt av KS Elektro, som også har levert og montert elektronisk utstyr fra Simrad og Furuno. Navtor har levert NavBox og ENC service til Torland.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor:   Wärtsilä
Gir:   Wärtsilä
Propellanlegg:   Wärtsilä
Hjelpemotorer:   Power House
Akselgenerator:   AvK Cummins
Sidepropeller:   Brunvoll
Styremaskin:   Kongsberg Maritime
Startluft:   Sperre
Kraner:   Karmøy Winch
Vinsjer:   Karmøy Winch
RSW-system:   PTG FrioNordica
Vakuumsystem:   Cflow Fish Handling
Trålblokk:   Brdr. Markussen
Redningsflåter:   Viking Norsafe Life-Saving Equipment
Innredning:   Maritime Montering
Styrehusinnredning:   Karstensens Skibsværft
Møbler:   Ekornes/Maritime Montering
Bysse:   Beha-Hedo Industrier/
    Maritime Montering
Ventilasjonsanlegg:   LF Ventilation
Elektrisk installasjon:   KS Elektro
Elektronisk utstyr:   KS Elektro
ENC-service:   Navtor

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip