Trym (08/2023)

Publisert: 15.08.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 15.08.2023 kl. 16.51
Foto: Magne Langåker
Foto: Magne Langåker

Oma Baatbyggeri AS har 21. juni levert sitt bygg nummer 549, Trym, til Norled AS. Nybygget er en hybrid batterielektrisk hurtigbåt med katamaranskrog og plass til et vogntog på 22 tonn og 72 passasjerer.

Trym er 30 meter lang og søsterskip til Frey som ble levert fra verftet i januar 2023. Begge de to last- og passasjerkatamaranene skal trafikkere i rutepakke 2, de lokale hurtigbåtrutene i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har i dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

SJU PERSONBILER
Rutepakke 2 båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av tilbake til 2001, og som seiler mange steder langs norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt sju personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer. Norled skal eie og drifte båtene.

Trym har hybrid batterielektriske fremdriftsanlegg. Dette gjør at båten kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som den skal trafikkere.

22 KNOPS FART
Båten er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke, men lette byggematerialet, er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båten er lett, er den utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting og lossing av tunge vogntog. I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Servicefart er 22 knop.

MASKINERI
Trym er utstyrt med Servogear Ecoflow Propulsor fremdriftsanlegg der de elektriske fremdriftsmotorene er Ramme permanent magnet motorer. Hjelpemotor er en Scania DI 13 91M med Danfoss Editron generator levert av Nogva Motor-fabrikk AS. Thruster kommer fra Sleipner Motor AS, Interceptor fra Humphree og pumper fra Ydra AS og Grundfos. Brannslukningsanlegg i maskinrom er av typen Novec 1230 og er levert av Presto Brann-teknikk AS. Aeron AS har levert batterikjølesystem.

DEKK
MES-evakueringssystem er levert av Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway, og gangveien kommer fra Undertun Industrier. MB Hydraulikk AS har levert ankervinsj og anker og kjetting kommer fra Certex Norge AS. Bergen Hydraulic AS har levert en dekkskran fra Palfinger.

INNREDNING
Møblene om bord er levert av West Mekan, mens Oma Baatbyggeri har levert ventilasjonsanlegget.

DIVERSE
Brannvarslingsanlegget er levert av Teca og IAS-systemet av Seam. Teca har utført elektriske installasjoner mens Teca og Vico har installert elektronisk utstyr. Radar kommer fra Furuno.

Vinduer er levert av SG Bøckmann Glass og Ertec AS mens utvendige dører kommer fra Libra-Plast og Baggerød. Malingsproduktene som er brukt er levert av Jotun.

UTSTYRSLISTE
Fremdriftanlegg: Ecoflow Propulsor Servogear
Fremdriftsmotorer:   Ramme
Hjelpemotor: Scania DI 13 9M Nogva Motorfabrikk
Thruster:   Sleipner Motor
Interceptor:   Humphree
Pumper:   Ydra
Pumper:   Grundfos
Brannslukning maskinrom: Novec 1230 Presto Brannteknikk
Batterikjølesystem:   Aeron
MES-evakueringssystem:   Viking Norsafe Life-Saving Equipment
Gangvei:   Undertun Industrier
Ankervinsj:   MB Hydraulikk
Anker:   Certex Norge
Kjetting   Certex Norge
Dekkskran: Palfinger Bergen Hydraulic
Møbler:   West Mekan
Styrehusstoler:   Alu Design & Services
Ventilasjonsanlegg:   Oma Baatbyggeri
Brannvarslingsanlegg:   Teca
IAS-system:   Seam
Elektriske installasjoner:   Teca
Elektroniske installasjoner:   Teca/Vico
Radar:   Furuno
Vindu:   SG Bøckmann Glass
Vindu:   Ertec
Utvendige dører:   Libra-Plast
Utvendige dører:   Baggerød
Malingsprodukter:   Jotun

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip