Viking Lady (05/2009)

Publisert: 26.05.2009 kl. 08.49 | Oppdatert: 09.08.2018 kl. 12.26
28. mars i år ble det miljøvennlige og gassdrevne skipet «Viking Lady» døpt av gudmor Anette Eidesvik. Skipet er det første skipet i verden som skal prøve ut drift med energi fra brenselcelle. Fartøyet ble levert til Eidesvik Shipping AS fra Westcon i Ølensvåg og er verftets byggnummer 30.

MILJØDRONNING Skipet inkluderer et prøveprosjekt som vekker internasjonal oppmerksomhet. Eksosen som kommer ut fra brenselcellene som skal monteres ombord er i all hovedsak varm luft. Om en benytter seg av karbonholdig gass, inneholder eksosen CO2, men likevel vil forrurensingen bli redusert med 50% i forhold til dagens dieselmotorer. Med brenselcellen som nå skal installeres ombord har man mål om å kvalifisere teknologien og dermed kunne forsyne en del av båten med energi, men ikke hele. - Vi håper at vi snart kan ta i bruk brenselcelle som en større del av kraftforsyningen på nye skip, og etter hvert forhåpentlig hele kraftforsyningen. Det er ikke tvil om at utslippene blir betydelig mindre. Når skipet ligger til kai, vil hele energiomsetningen kunne dekkes av brenselcelle-energi og ettersom utslippene til luft ikke vil forurense, vil dette være et godt bidrag til å bedre luftkvaliteten i de havner skipet anløper, forteller direktør i Eidesvik Shipping, Jan Fredrik Meling. Med slik brenselcelle og med LNG motorer til fremdrift vil de årlige utslippene av NOx fra skipet blir redusert tilsvarende det 25.000 biler slipper ut på ett år.

STORT SAMARBEID For å kunne ferdigstille teknologien har et bredt spekter av aktører levert utstyr. Under dåpen tok direktør ved Westcon, Øystein Matre, seg tid til å nevne alle underleverandører til båten. Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd har også bidratt med økonomisk støtte til det tysk-norske FellowShip-prosjektet. Prosjektet, som ble påbegynt i 2003, går ut på å utvikle og teste komplette systemer for brenselceller om bord i skip. Prosjektet ledes av DNV med deltakelse av Eidesvik Offshore ASA, MTU Onsite Energy GmbH, Vik-Sandvik og Wärtsilä Automation Norway. I den første fasen var også Wallenius Marine og Wärtsilä Finland med.

UNIK FUNKSJONALITET en brenselcelle konverterer energi lagret i en kilde til elektrisitet via en kjemisk reaksjon med oksygen i lufta. Energikilder kan være hydrogen, naturgass, propan, metan, avfallsgasser m.m. Utlsipp av skadelige stoffer er nær null, avhengig av energikilde. Brukes hydrogen, vil kun vanndamp slippes ut, mens utslipp fra LNG og andre karbonholdige kilder vil inneholde CO2, men vesentlig redusert i forhold til vanlig teknologi.

HJELPEMOTOR En fordel med brenselceller er at den gir høy virkningsgrad, dvs mer strøm pr mengde brensel. Er brenselet ren hydrogen vil sluttproduktet kun være vann. Gass blir drivstoffet for brenselcella på 320 kilowatt ombord i «Viking Lady». Dette er nok til å fungere som hjelpemotor. - Med både lavere driftskostnader, større effektivitet og radikale endringer i utslippene er dette helt klart noe å satse på. Dette blir framtiden innenfor kommersiell skipsfart, sier Meling.

MILJØSKIPET Andre fordeler er at brenselcellene er støyfrie og vibrasjonsfrie. I tillegg er skipet av Avant design, dvs at innredningen ligger akter. Dette er med på å skape bedre komfort og et godt arbeidsmiljø for de som arbeider på båten. - Mannskapet og jeg kan ikke forstå at ikke flere følger etter, sier Meling. - Vi har konstruert skipet både med tanke på det ytre miljøet og det indre miljøet. Med det indre miljøet mener jeg trivselen til mannskapet ombord. Et godt indre miljø skaper bedre trivsel, som igjen øker produktiviteten til mannskapet. Det ytre miljøet blir spart med tanke på den sterkt reduserte forurensinga som skipet har, grunnet LNG maskineri og brenselcelle. På grunn av dette har vi valgt å kalle skipet for miljøskipet, sier Matre.

KLASSE «Viking Lady» har fått klassenotasjon fra Det Norske Veritas DNV +A1, supply vessel, SF, E0, DP AUTR, Gas fuelled, LFL*, Oil Rec, Clean Design, COMF-(V3), NAUT-OSV(A), Ice C. FIFI-1, dk (+) and HL(p).

MASKINERI Det dieselektriske fremdriftsanlegget om bord i «Viking Lady» består av fire Wärsilä 6R32DF, med en effekt på 2010 kW hver. Hovedgeneratorer er fire Alconza NIR 639 A-10LW der effekten er på 1950 kW hver. Propellsystemet er to Rolls Royce AZP 100 FP. To elektriske motorer av type Alconza QD 560 M2-6W er på 2300 lW. Sidethrustere er to Rolls Royce Marine TT220 DPN FP på 1200 kW. En Azimuth thruster er av typen ULE1201 FP 880 kW. Nøddieselgenerator er en Volvo Penta D9-MG-RC med en effekt på 160 kW.

DEKK På dekk står det en kran type TTS GPK-80 og en GPK 260. Slepevinsjen og ankervinsjer erlevert av Karmøy Winch. Lastekapasiteten på dekket til fartøyet er forholdsvis stort. 3450 tonn kan fraktes på det nær 1000 m2 store dekket.

INNREDNING Det er lagt høy vekt på trivselen til mannskapet om bord. En av de første tingene en merker seg er at «Viking Lady» er et svært stillegående fartøy. Støynivået er sterkt redusert siden thrusterne er lokalisert langt fra oppholdsplassene til mannskapet. Innredningen er konstruert for 25 personer.

BROEN Den unike designen av «Viking Lady» gir kun en manøvreringsposisjon og derfor er det ikke nødvendig med like mange brokonsoller som på vanlige PSV skip. Dette er med på å redusere risikoen for feil, både menneskelig og systemrelatert. Det er 360 graders utsikt fra broen i henhold til kravene fra DNVs klassenotasjon NAUT-OSV.

ELEKTRONIKK Det elektroniske utstyret består av Furuno FCR-2837S 10 cm radar, Furuno FCR-2837 3 cm radar, Furuno DS-800 fartsmåler, Furuno FE 700 ekkolodd, Furuno AiI FA150, Furuno GP150 GPS, Furuno VDRVR-5016, Jotron Tron SART radar transponder, radiostasjon type GMDSS A3, MF/HF: FS-1570. Videre er det Ecdis Telchart Tecdis T2137, VHF/DCS: FM-8800, Inmarsat C og værstasjon FAX-208A. Simrad AP-9 autopilot og Simrad GC-80 gyrokompass, Motorola GM360 VHF, Sento VVS lydsystem og Telenor V-Sat 4996 satellittelefon.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 4xWärtsilä 6R32DF, 2010 kW Wärtsilä
Hovedgenerator: 4xAlconza NIR 639 1 A-10LW, 1950 kW Wärtsilä
Propellsystem: 2x Rolls-Royce AZP 100FP RRM Propulsion Ulstein
EO og alarmanlegg:   Wärtsilä
Elektriske fremdriftsmotorer: 2xAlconza QD 560 M2-6W, 2300 kW Wärtsilä
Azimuth og sidethrustere:   RRM Propulsion - Ulstein
Nød-/ dieselgenerator: Volvo Penta D9-MG-RC, 160 kW Bjordal & Madsen
Separatorer:   Alfa Laval/ Ocean Clean EB
Ventilasjon/AC-arrangement:   Aeron
Vanntåkeutstyr:   Marioff
Brannalarmsentral:   Eltek
Hoved-/nødtavler:   Wärtsilä
Frekvensomformere, transformatorer:   Wärtsilä
fordelinger for fremdrift og thrustere:   Wärtsilä
Vedlikeholdssystem:   Tero Marine
Gangway Security System:   Shipadmin Gangway Security
Personnel administration software   Shipadmin
Tørrbulkanlegg:   Randaberg Industries
IAS og lastehåndteringssystem:   Wärtsilä
Dekkskraner: 1xGPK-80, 1xGPK 260 TTS Marine
Vinsjutrustning:   Karmøy Winch
Navigasjons- og kommunikasjonsutstyr:   Vico
Mob-båt: Mako 655 Norsafe
Redningsflåte: 4 x Viking 25 DK Viking Life-Saving Equipment
Komplett innredning: Bysseutstyr Beha Hedo Maritime Montering
Proviantrom:   Fresvik Produkt
Elektriske installasjoner:   Vassnes Elektro
Sanitæranlegg:   Johansen Rør
Brann- og sikkerhetsutstyr:   Alf Lea
Ventiler og rør:   Brødrene Dahl
Installasjon av klima- og ventilasjonsanlegg:   BIS Haugesund
Søkelys:   Norselight
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip