Wilhelm Wilhelmsen (03/2024)

Publisert: 12.03.2024 kl. 00.00 | Oppdatert: 12.03.2024 kl. 15.21
Foto: Solfrid Bøe/Redningsselskapet
Foto: Solfrid Bøe/Redningsselskapet

Hydrolift AS i Fredrikstad overleverte i desember 2023 redningsskøyta Wilhelm Wilhelmsen til Redningsselskapet. Dette er nummer 175 i rekken av fartøy Redningsselskapet tar i bruk, og nybygget er av typen P45 Smart Saver som er designet av Hydrolift i samarbeid med søsterselskapet Eker Design.

Dette er den første grønne redningsskøyta i flåten til Redningsselskapet. Første bygg i samme klasse, den såkalte Staff-klassen (modell P42), ble sjøsatt i 2016. Dette er hurtiggående redningsfartøy, beregnet på de frivillige korpsene og er dermed under 15 meter. Skøytene bygges hos Hydrolift i Fredrikstad og det er levert totalt sju fartøy i klassen inkludert nye Wilhelm Wilhelmsen.

RS 175 er bygget som en videreutviklet versjon av klassen og har modellbetegnelsen P45. Den har blant annet lengre skrog, lukket styrhus og motorer med katalysator. I tillegg har denne skøyten et helelektrisk støttefartøy. Den nye redningsskøyta skal primært operere i Oslofjorden mellom Lysaker og Horten.

UTSLIPPSFRI FREMTID
– Redningsskøyta er en første milepæl i å nå ambisjonen om en smart og utslippsfri fremtid, sier president i Redningsselskapet, Jon Rysst.

– Redningsskøyta har teknologi som skal bistå mannskapet til å ta smarte og effektive avgjørelser i søk og redningsoperasjoner, i slep og andre krevende operasjoner. Den er også bærekraftig fordi den har lavere utslipp og er mer energieffektiv, sier Rysst.

Redningsskøyta Wilhelm Wilhelm-sen har systemer som gir verdifull data og informasjon, og gjør det mulig å stadig utvikle skøyta videre. Informa-sjonen deles med leverandørene slik at teknologien om bord over tid blir enda mer intelligent. I tillegg har RS 175 systemer som gjør den mer bærekraftig, blant annet gjennom å overvåke drivlinjer og drivstoffbruk.

UTVIKLES VIDERE
– Den nye redningsskøyta skal være under stadig utvikling. Informasjon og erfaring vi samler inn fører til et smartere og mer bærekraftig fartøy, og gir oss kunnskap som også kommer Redningsselskapets øvrige flåte til gode, sier president Jon Rysst.

Både utviklingen og byggingen av den nye skøyta er en donasjon fra Tom Wilhelmsen Stiftelsen.

MASKINERI
Redningsskøya er utstyrt med to Volvo Penta D8 MH dieselmotorer levert av Ragnar Ringstad. Disse er koblet opp til to Twindisc MGX 5075SC reduksjonsgir fra Progress Ingeniørfirma og to Kongsberg 28A-5/CA vannjetaggregat. Sleipner Motor har levert baugthruster av typen SH160 og interceptorer er to Humphree X450.

ELEKTRONIKK
Hyke har levert Sense Pro 360 smart søkesystem og ProNav IR-kamera av typen Flir M364C. Furuno har levert radar, kartsystem og elektronisk dekks- og maskindagbok og fra Radio Holland Norway AS kommer det VHF-radioer og internkommunikasjonsutstyr. Skipsovervåkning og analysesystem er levert av Marine Technologies AS og Hatteland Tech-nology AS har levert skjermer for radar og kart.

DIVERSE
Søkelys er av typen SL1 fra Glamox og en liten elektrisk hjelpebåt er av merket E-runner og er levert av Safe At Sea. AR Safety har levert redningsbøyle fra Dacon og firmaet Hode Over Vann har levert diverse redningsteknisk utstyr. Slepekrok er en Henriksen HTH 5. Det medisinske utstyret om bord er levert av Ferno mens vannbasert bunnstoff kommer fra Jotun og stoler fra Ullman.

 
Lengde:   13,9 m
Bredde:   3,9 m
Fart:   30+ kn
Bollard pull:   3200 kg
Maksimal vekt:   14.700 kg
Hovedmotorer: Volvo Penta D8 MH Ragnar Ringstad
Reduksjonsgir: Twindisc MGX 5075SC Progress Ingeniørfirma
Vannjet: Kamewa 28A-5/CA Kongsberg
Baugthruster: SH160 Sleipner Motor
Interceptorer: X450 Humphree
Smart søkesystem: Sense Pro 360 Hyke
IR-kamera Flir M364C ProNav
Radar:   Furuno
Kartsystem:   Furuno
VHF-radioer:   Radio Holland Norway
Skipsovervåking:   Marine Technologies
Skjermer:   Hatteland Technology
Søkelys SL1 Glamox
Hjelpebåt: E-runner Safe At Sea
Redningsbøyle Dacon AR Safety
Redningsteknisk utstyr:   Hode Over Vann
Slepekrok: HTH 5 Henriksen
Medisinsk utstyr:   Ferno
Bunnstoff   Jotun
Stoler:   Ullman
Design:   Eker Design

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Lignende skip