Foto: Skarsvaag Boats

Ros (08/2019)

2 uker siden
I juli ble Ros overlevert fra Skarsvaag Boats AS til Lerøy Vest AS/Sjøtroll Havbruk AS, Bekkjarvik. Fartøyet er verftets byggenummer 126. Ros har designbenevnelsen Skarsvaag 28P. – Dette er en ...
Foto: Skarsvåg Boats

Louise (11/2018)

10 måneder siden
Louise ble i oktober overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Finnmark Maritime AS, Alta. Fartøyet er tegnet av Innovation AS, og er verftets byggenummer 114.
Sven Erik Knoff

Labridae (09/2018)

12 måneder siden
Labridae ble 15. august overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Åkerblå AS, Frøya. Fartøyet har design av type Skarsvaag 1200 fra Innovation AS, og er verftets byggenummer 102.
Foto: Skarsvåg Boats

Ocean Supplier (11/2017)

1 år siden
Ocean Supplier ble i oktober overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Ocean Farming AS, Kverva. Fartøyet er verftets byggenummer 89. Designet har navn Skarsvåg 1400.
Foto: Skarsvåg Boats

Hauk (11/2017)

1 år siden
I september ble Hauk overlevert fra Skarsvåg Boats AS til FMA (Forsvarsmateriell). Dette er verftets byggenummer 81. Design er av type Skarsvåg 1200.
Finnvær

Finnvær (04/2016)

3 år siden
Finnvær ble i januar overlevert fra Skarsvåg Boats AS til Salmar Farming AS, Frøya. Fartøyet er verftets byggenummer 2, og er av type Skarsvåg 1200.
Bergnebb

Bergnebb (09/2014)

4 år siden
11. juli ble «Bergnebb» overlevert fra Skarsvåg Båt AS til Havbrukstjenesten på Frøya. Arbeidsbåten er verftets byggenummer 1 og har design type Skarsvåg 1200.
  • Ros (08/2019)

    2 uker siden
  • Louise (11/2018)

    10 måneder siden
  • Labridae (09/2018)

    12 måneder siden