Petter Birger Salen - Norges første marinejeger

Publisert: 07.10.2021 kl. 10.00
Petter Birger Salen
Petter Birger Salen

For et drøyt år siden ble bysten av krigshelten Petter Birger Salen (1909-1979) avduket utenfor marinejegernes hovedkvarter Draken på Haakonsvern. Med denne bysten er Sjømilitære Samfund i havn med å hedre alle tre skipssjefene på de amerikansk ubåtjagerne Vigra, Hitra og Hessa i Shetlandsgjengen. Leif Andreas Larsen har sin statue på bryggen i Bergen, Ingvald Eidsheim med byste i Eknesvågen i Osterfjorden og til sist Salen med sin byste på Haakonsvern.Grunnlaget for dagens spesialstyrker ble dannet av Special Operations Executive (SOE) som både Kompani Linge og Shetlandsgjengen var en del av i England under 2. verdenskrig. Petter Salen var en av de første spesialsoldatene som med små enheter oppnådde store resultater mot langt sterkere makter. For de aller fleste en ukjent krigshelt, og ofte omtalt som Norges første marinejeger.

Hans barnebarn Kathrine Roscher Salen fikk under avdukingen av bysten også æren av å være gudmor til marinejegernes nye sikringsfartøy KNM Petter B. Salen. Utenom kongehuset og polfarerne bak de fem norske fregattene – nå redusert til fire – er det utrolig langt mellom hver gang et norsk marinefartøy blir oppkalt etter en person. En stor personlig ære for den relativt ukjente krigshelten Salen fra Ålesund.

Kathrine Rocher Salen skrev bare 16 år gammel en særoppgave om sin farfar mens hun gikk i 6. klasse på folkeskolen. Hun starter særoppgaven med et kort men spesielt forord: “Jeg valgte å skrive om min farfar for å bli bedre kjent med han. Han døde året før jeg ble født, og det er gøy å vite om alt han holdt på med”. Vi siterer litt fra særoppgaven som første gang ble omtalt i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen, 3/2020:

Min farfar ble født i Ålesund 21. juli 1909 som den eldste av fem søsken. Hans far døde tidlig og Petter kom raskt ut i arbeidslivet. Han løp ærend og var avisbud og etter hvert fikk han jobb på et silderøkeri. Petter var en flink og pliktoppfyllende gutt og snart økte både lønn og muligheter til andre jobber. Han tjente selv sine til klær til konfirmasjonen og kjøpte seg ny blådress, skjorte, sko og hatt som hørte til på den tiden.

Ishavet lokker
Folkeskolen var ferdig, gutten var voksen, 15 ½ år, og uten at noen kjente til det, gikk Petter og ba om hyre på en ishavsskøyte. Dette hadde han tenkt på lenge; båt, fiske, og ishavet var begreper som lenge hadde fått blodet til å renne fortere i årene. Som guttunger flest i Ålesund på den tiden hang han støtt og stadig nede på kaiene og så på skutene som ble utrustet for både fangst og fiske. Petter fikk hyre på en av de berømte Brandals-skutene, og i god tid før han fylte 16 år mønstret han på ei ishavsskute for å dra på ishavet etter sel. Petter måtte selv sørge for klær og proviant. Det skulle masse klær til og en god porsjon proviant. Denne besto av et spann sirup, mysost og noen kilo margarin.

Ishavet ventet på dem, og reisen var lang. Det ble forventet at hver mann gjorde sin plikt uansett alder eller stilling. Voksen ble man raskt. Første turen gikk etter oppskriften uten de store opplevelsene, men Petter reiste ut mange ganger. En gang gikk det riktig ille. Skuta kom inn i skruis og de mistet det meste av utstyret og all provianten. Det var bare på hengende håret at skuta ikke ble skrudd ned av isen.

Årene gikk. Petter fant etter hvert ut at han ville prøve noe nytt og fikk hyre som dekksgutt på Truls der han seilte i Nordsjø- og Østersjøfart i noen år. På en tur utenfor svenskekysten røket opp til et fryktelig uvær. Dekkslasta og utstyret ble skylt over bord, og det viste seg at skuta var synkeferdig. Besetningen måtte forlate Truls og gå i livbåtene. Etter flere døgn på sjøen kom de til land, mer døde enn levende. Det eneste de sto igjen med var seg selv og livet.

Fra Sverige kom Petter hjem til Ålesund, men fortsatt var det ikke stort å fortelle; “det gikk jo godt”. Petter hadde ikke latt seg skremme av den siste hendelsen heller. Etter kort tid fikk han ny hyre, denne gang på Tropica Sea. Han hadde bestemt seg for å ta styrmannsskolen og for å komme inn måtte han ha nok fartstid. Etter styrmannsskolen reiste han igjen ut på Tropica Sea som gikk i utenriksfart på Atlanterhavet, Middelhavet og Fjerne Østen.

Les mer om helten fra Ålesund i Maritimt Magasin Historie nr. 04-2021, i salg fra 7. oktober.Bladet distribueres gjennom Tidsam i Norge, Sverige og Danmark. Kjøp bladet i nærmeste butikk eller bestill abonnement nå!
 
Finner du ikke bladet i hyllen? Si fra til betjeningen at Maritimt Magasin Historie mangler! Antall utsalgsteder og blader i hyllen tilpasses etter etterspørsel. De fleste butikksjefer setter pris på tilbakemeldinger fra sine kunder, så ikke vær redd for å si fra.

INNHOLD

Krigskorset utdelt hele 19 ganger til handelsflåten
Kejser Wilhelms flådedrømmer
Ambulansebåten i Kristiansund
Min far var krigshelt og bigamist
Norske Libertyskip
Tall Ships Fredrikstad 2019
Midtsideskipet - Kristianiafjord
Kampen om Narvik 1940
På julehandel den siste krigsjulen
MS Vega på jomfrutur til Bergen
Norges første marinejeger
Knivdramaet om bord på MT Slemdal
Tollere og syndere
Maritimt smågodt

Olav Giske

olav[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen