10 skip fikk norsk flagg

Publisert: 03.10.2023 kl. 11.37
«Parisfal»: Ett av de ti Wallenius Wilhelmsen-skipene som i sommer ble flagget hjem til Norge fra Singapore. Foto: Wallenius Wilhelmsen
«Parisfal»: Ett av de ti Wallenius Wilhelmsen-skipene som i sommer ble flagget hjem til Norge fra Singapore. Foto: Wallenius Wilhelmsen
I februar kom nyheten om at rederiet Wallenius Wilhelmsen planla å flagge hjem 10 skip fra Singapore til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). I løpet av to måneder ble samtlige skip en del av den norske flåten. Innflaggingene ble gjennomført omtrent et år etter at Wallenius Wilhelmsen først var i kontakt med Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene i Bergen, sommeren 2022.

– Signaleffekten av at et rederi av Wallenius Wilhelmsens kaliber offentliggjør at de flagger inn – og deretter gjør det – er svært positiv. Økt flåte gir økt tyngde internasjonalt og det har også stor betydning for den norske, maritime klyngen, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide ifølge en artikkel på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Omflaggingen startet med Large Car and Truck Carrieren (LCTC) «Manon» 10. mai, og ble fullført med bilskipet «Salome» 6. juli.

– KVALITETSFLAGG
Det var i februar i år at Wallenius Wilhelmsens konsernsjef Lasse Kristoffersen bekreftet at avgjørelsen om å seile under norsk flagg var tatt.

– Vi anser det norske flagget som et kvalitetsflagg og jobber tett sammen med norske myndigheter og den norske klyngen på sikkerhet, dekarbonisering og digitalisering. Med hovedkvarter i Norge, og som en viktig aktør innen den maritime klyngen her til lands, er det naturlig og viktig for Wallenius Wilhelmsen å ha en tydelig tilstedeværelse i Norge, sier Kristoffersen.

 Til sammen har de ti skipene tilført NIS-registeret en bruttotonnasje på hele 658 755. Skipenes samlede markedsverdi er beregnet til 450 millioner dollar, cirka 4,5 milliarder kroner.

«OPPGJØR» MED REGJERINGEN
Beslutningen ble tatt i en periode med uvanlig høy politisk risiko i Norge, med uforutsigbare og brå endringer i rammebetingelser for næringslivet. Konsernsjef Lasse Kristoffersen skrev følgende i en kronikk i Dagens Næringsliv (DN):

    «Wallenius Wilhelmsen kan og vil ta ledertrøyen mot nullutslipp. Kjære politikere og kjære næringslivsledere. La oss sammen bygge videre på de norske tradisjonene om å være best. La oss sammen ta ledertrøyen mot nullutslipp. La oss sammen skape forutsigbarhet som sikrer at alle skal med.»

 Dagens Næringsliv omtalte da Kristoffersens «dramatiske oppgjør» med den norske regjeringen, som handlet om viktigheten av stabile rammevilkår. Regjeringens varslede grunnrenteskatt på laks og kraft skapte usikkerhet. Det som gjorde rederiet og Kristoffersen spesielt nervøse var forslagene om å øke tonnasjeskatten.

– Jeg hadde en god samtale med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i kjølvannet av denne kronikken, hvor han viste forståelse og handlekraft. Det at regjeringen i etterkant bekreftet at de ikke vil gjøre noe med rederibeskatningen viser at regjeringen har forståelse for vår bransje og hva som må på plass for å skape forutsigbarhet, sier Kristoffersen.

EIER OG FLAGG BLE SKIFTET SAMTIDIG
Wallenius Wilhelmsen opprettet et nytt, norsk eierselskap for de ti skipene. Det nye selskapet var svært opptatt av å sikre en smidig omflaggingsprosess, og gikk tidlig i dialog med NIS for å få en felles forståelse for hvem som skulle gjøre hva, og når.

– Tilbakemeldingene fra de som har vært involvert i prosessen har vært at NIS er svært profesjonelle og at prosessen har gått på skinner. NIS har hele veien vært både tydelig og tilgjengelig, og vist en fleksibilitet som har vært viktig for oss. 

Alle de ti skipene som nå har fått norsk flagg seilte med Singapore-flagg, og med WWL Shipowning Singapore Ltd. som eier. De ble meldt til registrering i NIS med det nyetablerte selskapet Wallenius Wilhelmsen Shipowning Norway AS som eier.


16 AV 126 SKIP UNDER NORSK FLAGG
Skip som seiler under det norske flagget er det Sjøfartsdirektoratet som har flaggstatsansvar for. Skipenes klasseselskaper utsteder de fleste skipssertifikatene. På mannskapssiden er det imidlertid Sjøfartsdirektoratet som sitter ved roret. 

Wallenius Wilhelmsen har i dag 126 skip i sin flåte, hvorav 16 nå seiler under norsk flagg. Det kan bli flere i fremtiden.

– Vi gjør alltid oppdaterte vurderinger på hvor det er naturlig å registrere våre skip. For oss handler det om gode rammebetingelser og forutsigbarhet, slik at vi kan fokusere på innovasjon og utvikling av arbeidsplasser. Vår største utfordring på flåtesiden er å finne gode energiløsninger for å komme mot nullutslipp. Da må vi ha forutsigbarhet rundt rammebetingelsene, avslutter konsernsjef Kristoffersen.

Disse 10 Wallenius Wilhelmsen-skipene fikk norsk flagg:
  • «Manon»  
  • «Elektra» 
  • «Don Juan»
  •  «Don Pasquale» 
  • «Parsifal»
  • «Turandot» 
  • «Don Carlos» 
  • «Tosca» 
  • «Don Quijote» 
  • «Salome»

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler