100 millioner til gründere

Publisert: 20.11.2015 kl. 12.30 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Sveisere
Sveisere


Stortinget vedtok i dag å styrke Innovasjon Norge sitt arbeid med omstilling ytterligere i 2015. – Dette er viktig for å kunne møte det behovet næringslivet på Sør- og Vestlandet har akkurat nå, sier næringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Styrkingen innebærer 60 millioner kroner mer til Innovasjon Norges etablerertilskuddsordning, og 40 millioner kroner mer til FoU-kontrakter. Midlene skal finansiere prosjekter på Sør- og Vestlandet.

– Regjeringen har gjort mye for å støtte omstillingen av norsk økonomi. Hittil har vi økt bevilgningen til næringsrettet forskning og innovasjon med 1,5 milliarder kroner siden vi tiltrådte. I budsjettforslaget for 2016 foreslår vi ytterligere styrkinger. Men nå ser vi at særlig Sør- og Vestlandet har store omstillingsbehov. Derfor har regjeringen foreslått denne ekstrabevilgningen for inneværende år, sier næringsministeren.

Som følge av endringene i økonomien, har Innovasjon Norge opplevd økt etterspørsel av sine tjenester. Etterspørselen er særlig stor på Sør- og Vestlandet.

På Vestlandet er samlet søknadsbeløp første halvår i år mer enn doblet sammenlignet med første halvår i fjor. For Sørlandet har økningen vært på rundt 60 prosent.

– Ekstrabevilgningen vil sette Innovasjon Norge i stand til å kunne støtte flere av de lovende prosjektene som nå står uten finansiering, sier næringsministeren.

Ordningene som styrkes er sterkt etterspurt av næringslivet, og gir rask effekt, både med tanke på sysselsetting og omstilling.

Forslaget fra regjeringen ble enstemmig vedtatt av Stortinget.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler