15 bunkringsterminaler for utslippsfri grønn ammoniakk

Publisert: 01.04.2022 kl. 13.26
Terminalene vil bli designet og konstruert av Azane Fuel Solutions og levert til Yara, som er en av verdens største produsenter av ammoniakk.
Terminalene vil bli designet og konstruert av Azane Fuel Solutions og levert til Yara, som er en av verdens største produsenter av ammoniakk.
Nå kommer verdens første nettverk av grønne, flytende fyllestasjoner for skip. Yara International forhåndsbestiller 15 flytende og landbaserte bunkringsterminaler fra Azane Fuel Solutions for å bygge et Skandinavisk bunkers nettverk. Når disse kommer i operasjon vil skip kunne fylle utslippsfri grønn ammoniakk som drivstoff.  

Yara International og Azane Fuel Solutions har signert en kommersiell avtale om å etablere et nettverk av bunkersterminaler for fylling av karbonfri ammoniakk i Skandinavia. Terminalene vil bli designet og konstruert av Azane Fuel Solutions og levert til Yara. Plantenæringsprodusenten Yara, som er en av verdens største produsenter av ammoniakk, vil nå bruke denne posisjonen til å levere grønn ammoniakk til skipsnæringen. 

Nettverket av de grønne flytende bunkringsterminalene er et stort skritt i retning av å gjøre skipsfarten fossilfri. 

VIKTIG MILEPÆL 
– Samarbeidet mellom Azane og Yara er en viktig milepæl for å dekarbonisere shipping, der vi utnytter Yaras omfattende produksjon og globale logistikk, sier Magnus Krogh Ankarstrand, leder av Yara Clean Ammonia. 

– Disse bunkringsterminalene er sentrale brikker i puslespillet som må på plass for å sikre pålitelig og sikker ammoniakkforsyning, og løser langt på vei utfordringen med distribusjon av nullutslippsdrivstoff i Norge. Yara er glade for å være en del av prosjektet og det er ekstra gøy å kunne være med på å løfte et norsk teknologieventyr i det grønne skiftet, sier Ankarstrand.

I fjor mottok Azane-aksjonærene, AMON Maritime og ECONNECT Energy offentlige midler fra Norges Grønn Platform program for å utvikle og bygge den første pilotenheten. De skal ferdigstille pilotterminalen sammen med tilskudd fra Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Deretter har Yara forhåndsbestilt opptil 15 enheter, tilstrekkelig til å dekke det skandinaviske markedet, i en flerårig kontrakt med Azane Fuel Solutions.

TILLITSERKLÆRING 
– Vi er takknemlig for denne store forhåndsbestillingen fra Yara. Det at Yara har valgt å satse på oss som deres hovedpartner for å etablere et nettverk av bunkringsstasjoner for ammoniakk i Skandinavia, ser vi på som en stor tillitserklæring. Dette prosjektet innebærer at vi vil bygge og drifte et nettverk av flytende bunkringsterminaler for utslippsfri grønn ammoniakk.» sier Morten A. Christophersen, administrerende direktør i ECONNECT Energy og styremedlem i Azane Fuel Solutions.

Bunkersterminalene til Yara vil enten være lekterbaserte eller landbaserte. Begge terminaldesignene har lagringstanker og prosessanlegg som er egnet for sikker lagring, håndtering og overføring av ammoniakk. Bunkersterminalen er designet for effektiv lasting og lossing til/fra skip, og med mulighet for lasting og lossing av lastebiler.
 Gjennom denne avtalen bidrar Yara til at grønn ammoniakk som drivstoff vil være tilgjengelig for skip i Skandinavia innen 2024. Dette er svært viktig for rederne og skipsbyggere.

– For oss som bygger skip som skal gå på grønn ammoniakk, innebærer denne avtalen at vi nå kan være trygge på at drivstoffet er tilgjengelig for levering når de første fartøyene er ferdig bygget, sier André Risholm, administrerende direktør i Amon Maritime, styremedlem i Viridis Bulk Carriers og styreleder i Azane Fuel Solutions.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler