204 000 sysselsatte tilknyttet olje- og gassnæringen

Publisert: 15.03.2023 kl. 10.30
204 000 sysselsatte viser hvor viktig olje- og gassnæringen næringen er i hele landet. Foto: Equinor.
204 000 sysselsatte viser hvor viktig olje- og gassnæringen næringen er i hele landet. Foto: Equinor.
Olje- og gassnæringen skaper ringvirkninger og trygge arbeidsplasser i store og små kommuner over hele landet. Det viser en ny rapport fra Menon Economics. 
 
– Vi er en industri for hele landet. I rapporten ser vi at antall sysselsatte i industrien er 204 000, og at de er sysselsatt over hele landet. Vi legger bak oss noen tøffe år med pandemi, da er det godt å se at antall sysselsatte har holdt seg stabilt siden 2019. De midlertidige skatteendringene sikrer arbeidsplasser i leverandørindustrien og bidrar til å opprettholde aktivitet, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge.

Den samlede betydningen av aktiviteten i petroleumsindustrien i 2021 er beregnet til om lag 204 000 sysselsatte. Av disse er 25 000 sysselsatte hos operatører og partnere, 90 000 sysselsatte i den spesialiserte leverandørnæringen og 89 000 sysselsatte i resterende ringvirkningseffekter. Samlet tilsvarer dette rundt 10 prosent av den samlede private sysselsettingen.

- Dette viser hvor viktig næringen er i hele landet. Det er godt kjent at Rogaland har mange oljerelaterte jobber, men også fylker som Vestland og Viken har betydelig sysselsetting fra petroleumsindustrien, fortsetter Eriksen.

OGSÅ I HOVEDSTADEN ER NÆRINGEN VIKTIG
– I Oslo sysselsetter olje og gassnæringen om lag 16 300. I tillegg får kommunen samlet sett rett over 5 milliarder kroner fra næringen gjennom overføringer og personskatt. Dersom vi ser for oss at kommunen utelukkende bruker midlene skoleplasser for eksempel ville det tilsvart mer enn 3700 skoleplasser i offentlig grunnskole, Dette er ingen nøyaktig vitenskap, men gir et godt bilde på hvor store inntektene er for hver kommune, forteller Eriksen.
 
Totalt finner Menon Economics at de petroleumsrelaterte inntektene i fylkene og kommunene var på om lag 370 milliarder kroner i 2021. 

 – Oversikten viser at olje- og gassinntektene er svært viktig for alle kommunenes velferdsnivå, skole, barnehage og eldreomsorg. Vi skal fortsette å bidra med arbeidsplasser og verdier til fellesskapet også i årene fremover. Da vil det være viktig med forutsigbare rammebetingelser og fortsatt tilgang til nytt areal, sier Eriksen ifølge en pressemelding.

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler