34 millionar kroner til opprydding av marin forsøpling

Publisert: 14.03.2024 kl. 11.04
Mange bidreg i arbeidet mot marin forsøpling. Her ser vi rydding av ei strand i Froan i Trøndelag. Foto: Miljødirektoratet
Mange bidreg i arbeidet mot marin forsøpling. Her ser vi rydding av ei strand i Froan i Trøndelag. Foto: Miljødirektoratet
Miljødirektoratet gir i år tilskot til 28 prosjekt som skal førebyggje og redusere marin forsøpling. 
  
– Søppel i havet er ei stor miljøutfordring som vi arbeider med å få bukt med nasjonalt og internasjonalt. Den frivillige innsatsen er kjempeviktig, og eg er glad for at det er mange som ønskjer å vere med på å rydde opp og førebyggje marin forsøpling, seier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

STORE, SAMORDNA PROSJEKT 
Miljødirektoratet har prioritert å gi tilskot til store, samordna prosjekt som organiserer regionale eller nasjonale oppryddingstiltak. Med søknader til prosjekt over heile landet har direktoratet også jobba for å sikre god geografisk fordeling av midlane. Det har også vore viktig å gi støtte til prosjekt som legg til rette for det frivillige. 

– Vi har i det siste sett mange døme på korleis plasten er skadeleg for dyrelivet i havet og langs kysten. Det er viktig å fjerne plasten frå naturen for å unngå at han blir brote ned til mikroplast. Miljødirektoratet er glad for å kunne tildele midlar til eit så viktig formål, seier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

STOR INTERESSE  
Direktoratet fekk inn totalt 62 søknader om totalt 80,4 millionar kroner, og har fordelt 34 millionar  på 28 prosjekt i 2024 og 2025. I tillegg blir det utbetalt 7,7 millionar som i fjor vart tildelt fleirårige prosjekt.
– Det er positivt at engasjementet er så stort, og at mange vil bidra i arbeidet mot marin forsøpling. Oppryddinga som midlane bidreg til gjer ein forskjell for havet, naturen og dyrelivet, seier Hambro.

I 2023 vart det registrert 6 003 ryddeaksjonar og over 2 000 tonn rydda marin forsøpling, ifølgje Ryddestatus Norge.

Miljødirektoratet samlar nasjonale ryddedata gjennom ryddeverktøya Rent hav og Rydde. Alle som får støtte frå tilskotsordninga, skal registrere detaljar om ryddeaksjonane sine i ryddeverksstøyane. 
Tidlegare var det Senter mot marin forsøpling som administrerte tilskotsordninga for opprydding av marin forsøpling. Senteret vart frå 1. januar 2024 ein del av Miljødirektoratet.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler