66 millioner til havinnovasjon

Publisert: 06.12.2022 kl. 09.36
Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Ti nye innovasjonsprosjekter i havnæringene skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser. 

– Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings- og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene får til sammen 66 millioner kroner fra Forskningsrådet for å utvikle havnæringene. Utlysningen for innovasjon i havbruk hadde spesielt stor konkurranse om midlene, med mange gode søknader.

BÆREKRAFTIG FÔRPROSJEKT
Et av selskapene som fikk innvilget søknaden er Greentech Innovators. Den Bergensbaserte startupen er tildelt 7,85 millioner kroner for å utvikle en metode for å bruke matavfall som ressurs i havbruksnæringen. Matavfallet skal brukes som næring for storskala dyrkning av den omega3-rike mikroalgen Schizochytrium, som igjen kan brukes som ingrediens til fiskefôr. 

– Bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde for regjeringen. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser, sier Skjæran. 

Regjeringen lanserte nylig et målrettet samfunnsoppdrag om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder.

– Da trenger vi flere slike innovasjoner, som kan gi viktige bidrag til sirkulærøkonomi i matproduksjonen, sier han.

HAVVIND OG SKIP
To prosjekter skal legge til rette for utvikling av vindkraft til havs. Selskapet DOF Management fra Austevoll får 8 millioner til å utvikle en ny og kostnadseffektiv metode for å drive vedlikehold på offshore vindmøller. Denne typen vedlikehold er krevende fordi det må foregå fra skip. Rotorblader som skal skiftes ut er for eksempel svært tunge og krevende å håndtere. DOF skal utvikle et nytt løftesystem tilpasset denne typen arbeid, og om nødvendig også tilpasse skipsdesignet til løftesystemet. 

Ålesundsbedriften Vard Design er tildelt 4,9 millioner til et prosjekt som også vil bidra til havvindssatsingen i Norge. Selskapet skal utvikle digitaliserte kjøle- og varmesystemer som kan bidra til nullutslippløsninger for serviceskip som skal bygge og vedlikeholde havvindparker.

– Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse innen havnæringene. De ti innovasjonsprosjektene som starter opp nå er førsteklasses eksempler på hvordan denne kompetansen nå bidrar til bærekraftig vekst og nyskaping basert på forskning og innovasjon, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får støtte:
 
  • GREENTECH INNOVATORS AS    Microalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes    7,85 mill. kr.        Bergen
  •  AQUABIO AS    Optimization of feeding strategies using 3D sonar monitoring of feeding behaviour and pellet detection    10 mill. kr.       Bjørnafjorden
  •  AKER BIOMARINE ASA    Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)    5,24 mill. kr.    Lysaker
  •  DNV AS    Marine co-existence scenario building    8,84 mill. kr.    Høvik
  •  POLAR ALGAE AS    Miljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum    2,82 mill. kr.       Hammerfest
  •  SHIPSHAVE AS    Reducing ship emissions by hull performance sensing during transit    4,83 mill. kr.      Stavanger
  •  Wavefoil AS    WaveFin - Baugfoiler for havgående fartøy i lav fart    3,44 mill. kr.      Ålesund
  •  VARD DESIGN AS    ICHzero - Integrated cooling and heating for zero-emission operation of offshore ships    4,95 mill. kr.      Ålesund
  •  DOF MANAGEMENT AS    A new cost-effective concept for heavy maintenance of Floating Offshore Wind Turbines by use of large OSCV.    8 mill. kr.   Austevoll
  •  DNV AS    The role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems    9,65 mill. kr.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler