89 millioner til utvikling av utslippsfrie hurtigbåter

Publisert: 27.11.2020 kl. 11.06
Tyrhaug, som trafikkerer Trondheim – Kristiansund, er en relativt ny hurtigbåt. Men nå intensiveres arbeidet med å skape nye, lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Foto: John Inge Vikan.
Tyrhaug, som trafikkerer Trondheim – Kristiansund, er en relativt ny hurtigbåt. Men nå intensiveres arbeidet med å skape nye, lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Foto: John Inge Vikan.
Det er krevende å redusere utslipp av klimagasser får å nå de ambisiøse målene som ert satt for dette. En oversikt fra Rederiforbundet viser at skipsfarten står for 2,2 prosent av de globale utslippene av klimagasser, og hele næringen arbeider aktivt for å redusere dette. Man er allerede kommet langt når det gjelder å finne gode løsninger for ferjetrafikken, og nå satses det også sterkt på å redusere utslipp fra hurtigbåter. Gjennom Klimasats får nå flere fylkeskommuner støtte til utvikling og design av utslippsfrie hurtigbåter, samt elektrifisering av båter i drift. 

 – Mange fylker har høye ambisjoner for å kutte utslippene fra hurtigbåter og har etterlyst støtte fra staten. Jeg er glad for at flere gode prosjekter nå får støtte, som vil drive frem banebrytende ny teknologi. Satsing på grønn skipsfart er viktig for regjeringen, fordi det kutter utslipp og skaper arbeidsplasser, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) ifølge en pressemelding fra Miljødirektoratet.

Fire prosjekter får støtte til utviklingen av utslippsfrie hurtigbåter i denne runden. Støtte via Miljødirektoratets Klimasatsordning til lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåter er en del av regjeringens satsing på grønn skipsfart. Gjennom Klimasats har flere hurtigbåtprosjekter fått støtte.

MS FJORDLED BLIR HELELEKTRISK
•    Rogaland fylkeskommune får 19,5 millioner kroner i støtte til merkostnader ved ombygging av MS Fjordled.
•    Søsterbåten har tidligere fått støtte. Når begge båtene blir helelektriske, vil dette bli det første helelektriske fylkeskommunale hurtigbåtsambandet.
•    Rogaland har også fått støtte fra Enova til ladeinfrastruktur.

VESTLAND ELEKTRIFISERER FIRE HURTIGBÅTER
•    Vestland fylkeskommune får 12 millioner kroner i støtte til å dekke deler av merkostnader knyttet til elektrifisering av fire hurtigbåter som trafikkerer rutesambandene Kystvegsekspressen, Florøbassenget og Sogn.
•    Fylket skal gjennomføre anbudskonkurranse og vinneren skal starte driften av sambandet fra mai 2024.
•    Fylket skal søke Enova om støtte til ladeinfrastruktur.

UTSLIPPSFRI PÅ MJØSA
•    Innlandet fylkeskommune har tidligere utredet mulighetene for en sette opp en båtrute på Mjøsa, mellom Hamar og Gjøvik.
•    Nå får de 2,1 millioner støtte til et forprosjekt for å vurdere om båtruten kan bli utslippsfri.
•    Etterspørsel etter utslippsfrie hurtigbåter, også på nye samband, kan bidra til utvikling og kompetansebygging av nullutslippsteknologi på hurtigbåter.

PILOTPROSJEKT I NORD OG VEST
Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått sammen om et stort prosjekt for å utvikle flere design og byggespesifikasjoner for utslippsfrie hurtigbåter, og å stimulere til nytenkning og innovasjon.

Fylkeskommunene får i underkant av 56 millioner i støtte til dette. I dette prosjektet skal resultatet være byggeklare tegninger, slik at fylkeskommunene i neste omgang kan bestille og teste utslippsfrie hurtigbåter. Designene skal være tilpasset ulike samband i fylkene.

UTVIKLINGSKONTRAKTER
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 satt av 80 millioner til lav- og utslippsfrie hurtigbåter. Regjeringen bevilget ekstra midler i koronapakken som kom tidligere i år, med 20 millioner øremerket utviklingskontrakter for hurtigbåter.

Disse øremerkede midlene, og en stor del av den øvrige hurtigbåt-potten, går nå til utviklingsprosjektet til Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark, der det skal tas frem byggeklare design.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler