Aas Mek bestiller sjøvannspumper

Publisert: 18.12.2019 kl. 13.32
Brønnbåten får pumpesystem fra PG Flow Solutions
Brønnbåten får pumpesystem fra PG Flow Solutions

Aas Mekaniske Verksted har gitt PG Flow Solutions i oppdrag å levere pumpesystemer for sjøvannsirkulasjon i en brønnbåt som skipsverftet skal bygge for Nova Sea Service.

Brønnbåten er av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid, som er kjent for lavt drivstofforbruk og tilhørende lave utslipp til luft. En ESS-batteripakke brukes for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere både antall generatorer i drift og drivstofforbruk. Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp etter IMO NOx Tier III krav. 

ENERGIEFFEKTIVE
– Våre sjøvanns-sirkulasjonspumper er både skånsomme med fisken og svært energieffektive. Det passer godt til miljø- og fiskevelferdsprofilen til denne brønnbåten, sier Øyvind Berg, salgs- og markedssjef i PG Flow Solutions i en pressemelding.


Pumpe- og væskehåndteringsspesialisten PG Flow Solutions skal levere åtte av selskapets store sjøvanns-sirkulasjonspumper som sørger for kontinuerlig sjøvannssirkulasjon i båtens brønn. 

Sirkulasjonspumpene til PG Flow Solutions er svært effektive og er utviklet for å sikre best mulig fiskevelferd, som igjen oversettes til økonomiske besparelser for operatør av båten. I tillegg kan mannskapet om bord enkelt vedlikeholde pumpene uten bistand fra en ekstern servicetekniker, noe som bidrar til å holde driftskostnadene nede.  

FISKENS VE OG VEL
–  Alt vi utvikler av teknologi har fiskens ve og vel som høyeste prioritet. Både fordi det er etisk riktig tilnærming, men også fordi det gir økonomisk gevinst for brønnbåtoperatør og oppdrettsselskapene, sier Øyvind Berg.

Pumpesystemene skal leveres til Aas Mekaniske Verksteds verft på Vestnes. PG Flow Solutions har ikke oppgitt verdien på avtalen. 

Den nye brønnbåten er nybygg nummer 206 fra Aas Mekaniske Verksted. Skipet skal bygges med Diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. Nybygget vil få en lengde på 76,96 meter, bredde på 17,80 meter og dybde i riss på 5,90 meter. Lasteromvolumet er på 3 000 kubikkmeter som gir en kapasitet 450 tonn med levende fisk. 

Båten skal overleveres til Nova Sea Services i september 2021. 

PG Flow Solutions tilbyr proprietære løsninger, systemer og produkter til bedrifter innen akvakultur, maritim næring, energisektoren og landbaserte prosessindustrier. Selskapets hovedkontor og –fabrikasjonsanlegg ligger i Sande i Vestfold
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen