Aas Mek. bygger brønnbåt til Norsk Fisketransport

Publisert: 17.06.2011 kl. 09.58 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
AAS 1502 ST
AAS 1502 ST


Nybygget får byggenr. 189 og er av verftets eget design av type AAS 1502 ST, med en lastekapasitet på 1500 m3. Nybygget skal leveres til ferien 2012 og vil da gå inn på fast charter for oppdrettsselskapet Mainstream. Brønnbåttypen er designet med Aas Mek. sitt nye, spesielle forskip med "høy bulb", som gir lavere drivstofforbruk og en langt bedre bevegelse i grov sjø enn tradisjonell utforming, skriver Aas Mek. i pressemeldingen.

Båten er arrangert for transport av levende fisk i lukket og åpent system, og er spesielt arrangert for å ha full kontroll på alt sirkulert vann som strømmer gjennom lasterommet for oppsamling av lus under transport, avlusing og sortering. Nybygget er designet for å trykklosse over sorteringsmaskin, uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Dette er det tredje nybygget Aas Mek. leverer til dette rederiet, som har 7 brønnbåter pr i dag og har vært i brønnbåtnæringen i mange år.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Norsk Fisketransport A/S som meget viktig og kjekt at de på nytt velger å gå for nybygg med vårt design. Denne kontrakten vil bidra til å sikre full aktivitet for vårt verft til midten av 2013, sier adm. dir. Halvard Aas.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner; Lengde o.a. 62,86 m, Bredde 12,00 m og Dybde i riss 5,9 m. Lastekapasiteten vil bli på 1500 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Nybygget er designet for overtrykks lossing over sorteringsmaskin og smolt teller, slik at sortering av fisk kan gjøres uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Videre vil nybygget bli utstyrt med vakuumpumpe, fisketellesystem for lasting og lossing, spesielt arr. for smolt telling, Ozon desinfeksjons anlegg, system for overvåking og regulering av oksygen- og PH nivå i vannet i lasterommet, oksyginerings- og resirkulasjonssystem for føring av fisken i lukket system, RSW anlegg, automatisk vaskesystem for lasterom og rørsystem, UV anlegg for desinfisering av sirkulert vann til og fra lasterommet m.m.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler