Aas skal bygge brønnbåt med hybrid fremdrift

Publisert: 20.12.2019 kl. 11.09
Aas Mek. Verksted er fornøyd med enda en kontrakt på en brønnbåt. Foto: Aas Mek.
Aas Mek. Verksted er fornøyd med enda en kontrakt på en brønnbåt. Foto: Aas Mek.
Aas Mek. Verksted A/S har skrevet kontrakt med Brønnbåt Nord Lofoten AS på bygging av brønnbåt av verftets eget design, type AAS 1202 STDE-Hybrid. Dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med base hos Ellingsen Seafood på Skrova, forteller verftet i en pressemelding.

Skipet skal bygges med diesel-elektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrøm kapasitet. ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoffforbruket betydelig.,Båten kan ligge til kai uten en «høylytt» generator i kortere eller lengre perioder, avhengig av landstrømkapasiteten i havnene. 

Båten skal også utstyres med full rensing av eksos utslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.  

LUKKET TRANSPORT
Brønnbåten har en lastekapasitet på 1200 kubikkmeter og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m. 
Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederi i november 2021.

TOPP UTSTYR
Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vann sirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene
Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken. 

HOVEDDIMENSJONER
Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner;
Lengde o.a. 63,86 m, bredde 14 m og dybde i riss 5,30 m. 
Lasteromsvolumet er på 1200 kubikkmeter, fordelt på to fiskebrønner som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer. 

Brønnbåt Nord Lofoten AS er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. Dette blir andre nybygget vi bygger til Brønnbåt Nord og det første nybygget blir levert 1. kvartal 2021. Det er svært hyggelig at vi nå kan starte på et nytt prosjekt med rederiet. 

Verftet ser på denne kontrakten som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip skriver Aas i pressemeldingen.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen