ABB vant viktig kontrakt i unikt oppdrettsprosjekt

Publisert: 08.05.2019 kl. 12.16
Illustrasjon: Arctic Offshore Farming/Norway Royal Salmon/ABB
Illustrasjon: Arctic Offshore Farming/Norway Royal Salmon/ABB
ABB har et omfattende systemansvar når Arctic Offshore Farming utvikler et konsept for lakseoppdrett i fjernstyrte nedsenkbare produksjonsanlegg.

Det melder ABB i et presseskriv.

Arctic Offshore Farmingfår utviklet et helt nytt konsept for lakseoppdrett i fjernstyrte nedsenkbare produksjonsanlegg basert på offshore-teknologi. ABB har fått et omfattende systemansvar for elektro, automasjon, instrumentering og telecom-løsningene.

Anlegget består av to store merder som plasseres i havet utenfor kysten av Troms, i et område der vær- og bølgeforholdeneer langt mer krevende enn inne i fjordene, der de tradisjonelleoppdrettsanleggene ligger.

Å flytte merdene til havs gir et redusert miljøfotavtrykk, samtidig som man får prøvd ut om dette kan gi bedre vilkår for fisken. Men det tøffe klimaet betyr også strengere krav til sikkerhet. ABB vil ha ansvaret for å designe overvåknings- og kontrollsystemene som skal gjøre det mulig å drifte anlegget på en sikker måte. Det betyr blant annet at det finnes back up-løsninger, eller redundans, i kritiske systemer som energiforsyning og kommunikasjon. 

Systemet inngår i ABB Ability-porteføljen av oppkoblede løsninger, selskapets samlede digitale tilbud på tvers av ulike bransjer med over 210 løsninger hittil. 

Høye krav til stabilitet
Over- og underliggende flytepongtonger skal holde merdene på plass i to ulike posisjoner. I servicestilling løftes anlegget så det blir tilgang til utstyret. I normal driftsstilling vil taket på noten ligge 10 meter under havoverflaten. Dette skal gi redusert lusepåslag, samtidig som det gir lavere risiko for rømming.Ved ballastering og de-ballastering (heving og senkning) vil anlegget være delvis under vann.

Noe av det mest kritiske er pongtongenes balastvannsystem, som skal sørge for at merdene hele tiden flyter stabilt. ABB leverer kontrollsystemet med sensorer, monitorering, automatisering og grensesnitt for fjernstyrt betjening av pumpene.Det tøffe klimaet i Norskehavet gir utfordringer med marin groe og ising, som vil gi tidsvarierende vektendringer på konstruksjonen.

– Strategisk viktig
Kontrakten er en av de største ABB noen gang har inngått innen akvakultur. Hele løsningen skal være på plass innen utgangen tredje kvartal neste år.

– Strategisk er kontrakten meget viktig for ABBs satsning innenfor havbruk. Med dette prosjektet går ABB inn som leverandør til fremtidens oppdrettsanlegg som stiller nye krav til både sikker drift og tekniske løsninger. ABB har systemansvar for flere pakker, noe som betyr at det er ABB som har totalansvar for teknisk løsning innenfor flere disipliner, sier Steffen Waal, administrerende direktør i ABB Norge.

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler