- Alle skal komme hjem fra jobb på havet

Publisert: 18.01.2023 kl. 09.19
– Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle, sier fiskeri- og havminister Skjæran, som selv har værtnær på å drukne i en ulykke til sjøs. Foto: NFD
– Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle, sier fiskeri- og havminister Skjæran, som selv har værtnær på å drukne i en ulykke til sjøs. Foto: NFD
Regjeringen har etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen. Sjøfartsdirektoratet får i oppgave å utarbeide en handlingsplan. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning.

 – Norge er en havnasjon og mange har jobben sin til havs. Med en nullvisjon og en konkret handlingsplan tar vi et ytterligere grep for at alle skal komme trygt hjem fra jobb på havet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar
Skjæran.

39 OMKOMMET FRA NÆRINGSFARTØY SISTE FEM ÅR
Totalt har 39 personer omkommet fra næringsfartøy de siste fem årene. Dødsraten for sjøfarten generelt, og fiskeri spesielt, er betydelig høyere enn for sammenlignbare yrker på land. Tall fra Sjøfartsdirektoratet viser at det i forbindelse med næringsfartøy omkom 7 personer i 2022 og flere enn 450 ble skadd i ulykker.

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Sjøfartsdirektoratet allerede levert et faglig grunnlag for en nullvisjon. Regjeringen har nå vedtatt nullvisjonen, og direktoratet får i oppdrag og jobbe videre med tiltak som vil resultere i en konkret handlingsplan. Denne skal gjelde for alle fartøy under direktoratets forvaltnings- og tilsynsansvar.  

– Handlingsplanen skal inneholde konkrete tiltak som skal være gjennomførbare og virkningsfulle. Jeg er glad for at et enstemmig Storting står bak dette arbeidet, sier Skjæran.

GLADE FOR Å MOTTA OPPDRAGET
Arbeidet med handlingsplanen vil skje i samarbeid med andre offentlige og private aktører.

– Sjøfartsdirektoratet er glade for å motta oppdraget med å utvikle en handlingsplan for en nullvisjon fra regjeringen. En nullvisjon vil bidra til å øke sjøsikkerheten, slik at enda flere kommer trygt hjem fra arbeid eller fritidsaktivitet på sjøen. Vi ser fram til å samarbeide tett med næringen og andre myndigheter for å få dette på plass, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

– Vi har lange tradisjoner i Norge for å samarbeide godt på tvers av det offentlige, organisasjonslivet og frivillige aktører, sier Skjæran.

BETYDELIG ØKNING FOR FRITIDSBÅT
Mens antall dødsfall med næringsfartøy har vært relativt stabilt de siste årene, har det vært en betydelig økning i dødsfall med fritidsfartøy sammenlignet med tidligere. 34 personer mistet livet i fritidsbåt i 2022, mot 26 i 2021. På fritidsbåtområdet finnes det allerede en nullvisjon for omkomne og hardt skadde og en handlingsplan som løper fra 2019-2023.

– Arbeidet med revisjon av handlingsplanen vil være naturlig å se i sammenheng med Sjøfartsdirektoratets øvrige nullvisjonsarbeid, sier statsråden.  

OMKOMNE AV DRUKNING
Det omkommer også mange hvert år som følge av drukning, ikke bare fra båt. Dette er noe regjeringen ser alvorlig på.

– Et liv tapt til drukning er ett for mye, og i Hurdalsplattformen fremgår det at Regjeringen skal jobbe med forebygging for å hindre drukning. Sammen med berørte statsråder har jeg igangsatt et arbeid for å vurdere en nullvisjon for all drukning, ikke bare knyttet til bruk av båt, sier Skjæran.

Fakta:

 Statistikken for omkomne til sjøs siste fem år: (Kilde: Sjøfartsdirektorat)
                    2018    2019    2020    2021    2022     Total
Fiskefartøy     7                     8          4        3          22
Lasteskip        3          3         5          2        2          15
Passasjerskip                                    2       2
Fritidsfartøy   24        28      20       26      34         132
                                                                 171

Her er oversikt over hendelser – ulykker og nestenulykker, personulykker og skipsulykker med de ulike fartøystypene siste fem år: (Kilde: Sjøfartsdirektoratet)
                       2018    2019    2020    2021    2022    Totalt
Fiskefartøy      189      208      237      246      242       1122
Lasteskip        280      328      366      456      444       1874
Passasjerskip   174     180     186      282      323         1145
                                                                      4141

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler