Alvorlig bekymret for sjøsikkerheten

Publisert: 10.07.2023 kl. 08.38
I 2022 reddet Redningsselskapet 22 menneskeliv, og bisto i over 8800 oppdrag. Bare hittil i år er 19 liv berget.    Foto: Redningsselskapet
I 2022 reddet Redningsselskapet 22 menneskeliv, og bisto i over 8800 oppdrag. Bare hittil i år er 19 liv berget.    Foto: Redningsselskapet
Endelig er sommeren her og mange skal ut for å nyte fine dager på sjøen. Båter er pusset og klargjort for årets ferie og alt tyder på at det blir tett med fritidsbåter på fjorden. Med det følger også flere hendelser av forskjellig alvorlighetsgrad hvor folk kommer til å trenge assistanse og hjelp. Hendelser som folk ikke var forberedte på, mestrer eller har vært uheldige å havne i, heter det i en pressemelding fra Redningsselskapet.  

I 2022 reddet Redningsselskapet 22 menneskeliv, og bisto i over 8800 oppdrag. Bare hittil i år er 19 liv berget.    

SMÅBÅTREGISTERET GIR TRYGGHET PÅ SJØEN  
Redningsselskapet står i dag for 76 prosent av alle redninger som skjer til havs. Det får vi blant annet til gjennom inntekter fra Småbåtregisteret. Redningsselskapets Småbåtregisterer er Norges største register for fritidsbåter opp til 15 meter. I dag inneholder registeret informasjon om rundt 445 000 båter, hvorav 185.000 båter er tilknyttet dagens eier. 

– Å raskt kunne identifisere eier av båt i en situasjon som kan fremstå som nød på havet, er avgjørende viktig. Informasjon fra registeret kan hindre unødvendige søk- og redningsaksjoner. Derfor er tett knytning mellom Småbåtregisteret og de som utfører redningsaksjoner helt avgjørende. I tillegg bidrar Småbåtregisteret til at vi kan forhindre forringelse av miljø og klima i havet. Båter som vrakes eller ligger henslengt i fjæra kan knyttes mot eier, og natur og klima blir spart, heter det i pressemeldingen. 
 
At Redningsselskapet driver Småbåtregisteret bidrar også til nye medlemmer i Redningsselskapet. Inntektene fra Småbåtregister går inn i redningsarbeid og direkte til sikkerhet på sjøen. Per i dag tilsvarer disse inntektene driften av fire fast bemannede redningsskøyter eller ti frivillige bemannende skøyter årlig. Av Redningsselskapets 52 stasjoner er dette vesentlig beredskap. Samfunnsnytten av dette er 269 millioner i året, viser en utredning gjort av Menon Economics. Dagens register brukes aktivt av blant annet Redningsselskapet, HRS, Kystradioen, politiet og Kystvakta. Bare i fjor ble det gjennomført ca 1,1 millioner informasjonssøk og oppslag mot Småbåtregisteret.   

TAP AV ARBEIDSPLASSER I DISTRIKTENE  
Frem til 2004 var registrering i Småbåtregisteret obligatorisk. Nå er registrering basert på frivillighet. I juni mottok fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran en utredning fra Sjøfartsdirektoratet som anbefaler regjeringen å opprette et «nytt» obligatorisk småbåtregister. Nå starter Redningsselskapet arbeidet med å se på hvordan et register kan se ut_ 

–  Det kan ikke understrekes nok hvor positivt innstilt Redningsselskapet er til alle initiativ som kan bidra til å styrke sjøsikkerheten. Derfor er vi glade for at regjeringen har igangsatt et arbeid for å utrede effekter av et obligatorisk småbåtregister. Vi er også positive til at direktoratet foreslår obligatorisk registrering av fritidsfartøy fra 4,5 meter, og alle båter med motor større enn 25 hestekrefter.  Obligatorisk 
småbåtregister skal bidra til å styrke sjøsikkerheten. Da må Redningsselskapets beredskap ikke lide. Derfor blir vi bekymret når vårt Småbåtregister ikke trekkes frem som det klare alternativet for fremtidig register i denne sammenheng. Det finnes allerede et velfungerende småbåtregister. La Redningsselskapets register bli en del av løsningen for fremtiden. Det vil sikre både beredskap, oppslutning og effektivitet i en fremtidig løsning.  

Redningsselskapet drifter i dag Småbåtregisteret i Horten og Arendal. Skulle man måtte legge ned dagens register, vil det føre til tap av arbeidsplasser i distriktene. Det er også i distriktene selskapet har majoriteten av skøytene, og det er der de ansatte jobber. 

– Vi står potensielt foran en tap-tapsituasjon, mener selskapet.  

EN NATURLIG DEL AV LØSNINGEN 
– Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene eventuelle endringer i regelverket for registrering av småbåter kan få for vår virksomhet og kystberedskapen. Derfor ber vi myndighetene ta på alvor disse konsekvensene og hvilken negativ effekt det kan få for å sikre tryggheten og sikkerhet langs kysten vår.   Dagens småbåtregister svarer ut alle de krav og forventninger som ligger i et «nyopprettet» register, og vi mener derfor det vil være en bærekraftig løsning for Redningsselskapet og samfunnsøkonomisk klokt av myndighetene å bygge videre på vårt Småbåtregister, og at denne plattformen blir en del av den fremtidige løsningen for et obligatorisk register.  
 
Redningsselskapet
  • Redningsselskapet er en frivillig, humanitær organisasjon. 
  • Visjonen er «Ingen skal drukne». 
  • 1500 redningsmenn og -kvinner bemanner 53 redningsskøyter langs hele kysten og på de to største innsjøene.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler