Aqua Nor 2015 er i gang

Publisert: 18.08.2015 kl. 11.47 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Aqua Nor 2015
Aqua Nor 2015


Trondheim: Uten kongelig tilstedeværelse, men med fiskeriminister Elisabeth Aspaker som frontfigur ble oppdrettsmessen Aqua Nor 2015 åpnet i Trondheim tirsdag. Ikke vet vi hvilken forbindelse messearrangøren har med eventuelle høyere makter, men som vanlig åpnet – og fortsatte – messeuka med et strålende sommervær, faktisk det beste stiftsstaden har sett i år.

John Inge Vikan
jiv[a]maritimt.com


I åpningstalen viste fiskeriministeren til den betydning Aqua Nor har hatt opp gjennom årene, med lansering av en rekke nyvinninger og nyheter. Hun viste også til de utfordringer hele verden står foran når det gjelder å skaffe mat til alle, ikke minst når det i 2050 vil være 9 milliarder mennesker. Og da vil nettopp sjømatnæringen være av stor betydning når behovet øker med hundre prosent fra dagens nivå. – Fisk og sjømat er en avgjørende faktor i løsningen, sa hun.

Statsråden pekte på hvor viktig norsk sjømat er allerede, i dag selges produktene til 140 land over hele verden, og norske sjømatbedrifter produserer 14 millioner laksemåltider hver dag.

– Faktisk spiser en av fem mennesker på jorda norsk laks minst en gang i året, i 2014 vil eksportverdien komme opp i 70 milliarder norske kroner, noe som er det høyeste noensinne. Og foreløpige tall for 2015 tyder på at også denne rekorden vil bli slått, sa Aspaker.

Travel dag

Det var for øvrig en hektisk dag for fiskeriministeren. Umiddelbart etter den tradisjonelle rundturen på messa kunne hun være med på så vel utdeling av fiskeridirektoratets miljøpris som overrekkelse av en donasjon til et nytt forskningsfond. Donasjonen kom fra BioMar Group og ble gitt til The Antarctic Wildlife Research Fund (AWR). AWR er et nylig opprettet forskningsfond, som har som mål å sikre en fortsatt bærekraftig forvaltning av de levende marine ressursene i Antarktis, samt å øke menneskers kunnskap om det marine økosystemet og dyrelivet i området.

Det var Jan Sverre Røsstad, Vice President, BioMar North Sea som sto for overrekkelsen til The Antarctic Wildlife Research Fund, representert ved styremedlem Karoline Andaur, fagsjef i WWF-Norge. AWR skal utlyse midler til antarktisforskning og jobber for å øke kunnskapen om dyreliv og økosystemet i Antarktis. Finansieringen av forskningsfondet skjer gjennom direkte donasjoner fra både kommersielle partnere og en rekke aktiviteter forbrukere og andre kan ta del i. Forskningsinnsatsen rettes særlig mot krill og marine dyrearter som pingvin, sel og hval som har krill som en viktig matkilde.

Delt miljøpris

Fiskeridirektoratets miljøpris ble i år delt mellom mellom Akvaplan Niva og Norsk Oppdrettsservice for arbeidet knyttet til å få frem rognkjeks som rensefisk i oppdrett. Lakselus er en av de største utfordringene for oppdrettsnæringen, og det arbeides på mange områder for å løse problemene.

Norsk Oppdrettsservice og Akvaplan har fått utvikla rognkjeks til å bli en interessant art som blir brukt som rensefisk i oppdrett i stedet for leppefisk. Det er snakk om oppdrett av rognkjeks slik at det ikke skal oppstå et stort press på vill rognkjeks og som dermed blir ei ny utfordring for forvaltning og næring.

— Stadig flere opprettere er i gang med å etablere eigne anlegg for oppdrett av rognkjeks, mye takket være den kunnskapen de to prisvinnerne har bidratt med, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord. Daglig leder Andreas Lindhom i Norsk oppdrettsservice og kontorsjef Kristin Sæther fra Akvaplan Niva tok imot prisen på vegne av vinnerne.

Messen

Aqua Nor har vært arrangert siden 1979, og har utviklet seg til et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen. I dag er den og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 18.000-20.000 besøkende fra opptil 65 nasjoner. Akvakulturnæringen har hatt en voldsom vekst i løpet av disse årene, og teknologi, prosesser og tjenester knyttet til oppdrett av laksefisk, marine arter, skjell m.m. er representert på Aqua Nor.

Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Årets messe er den største noensinne, med et areal på nesten 20.000 kvadratmeter – som er fylt opp, faktisk måtte arrangøren si nei til interesserte utstillere. For øvrig er det verd å merke seg at det også var stor pågang fra potensielle utstillere som tradisjonelt har hatt offshorebransjen som sin målgruppe, men som nå ser seg om etter nye markeder.

Til sammen er det blitt plass til 500 utstillere, fra 27 forskjellige land. For å få plass til er det både bygget en ny hall, samt at det er satt opp to telthaller.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler