Arctic Maritime and Offshore Conference 2012

Publisert: 31.07.2012 kl. 13.30 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Sevan Hull
Sevan Hull


Sørlandets maritime næring har alltid vært i fremste rekke når det gjelder nye produkter og markeder, innovasjon og teknologiutvikling. 15. august vil Arctic Maritime and Offshore Conference (AMOC 2012) bli arrangert under Arendalsuka 2012.

Maritimt Forum Sør Øst, Aust-Agder Rederiforening, Node-klyngen, Norske Maritime Eksportører, Norsafe AS, TeamTec AS, Sevan Marine ASA, OSM Group AS og Trikom AS har satt sammen et variert og spennende konferanseprogram. Arrangørene mener at det nå er på tide å løfte blikket nordover, og ønsker med dette arrangement å gi et innblikk i et område av den maritime verden som kan være ukjent for mange.

På konferansen blir følgende temaer tatt opp:

Arktis – fremtidens olje og gass – Klondyke?

Som kjent foregår det en utstrakt aktivitetsøkning både i olje/gass sektoren i Arktis, samt at adgangen til regulær sjøtransport fra Barentshavet til Kina åpnes mer og mer. Og for å opprettholde sin nåværende totale oljeproduksjon må Russland i årene fremover utvikle sine enorme offshore oljefelter. De enorme utfordringene dette innebærer både teknologisk og finansielt vil skape interessante markedsmuligheter både for Sørlandsk og norsk leverandør- og offshoreindustri.

Northern Sea Route – fremtidens sjøvei til Østen?

Åpningen av Nordøstpassasjen for regulær skipsfart er i startfasen og flere norske rederier vil i de nærmeste årene benytte denne interkontinentale transportruten. De varierende værmessige forhold kombinert med territoriale grenseforhold gir også krevende utfordringer både til teknologi, nye og forsterkede skrog-typer og ikke minst sjømanns-kompetanse.

Miljø og konsekvens

Ikke minst vil aktivitetsøkning og utvidet bruk av de polare områder innebære store miljømessige utfordringer. Både i havene og landområdene er marginalene små og konsekvensene store ved feilaktig og hensynsløs utnyttelse. Derfor vil det også i denne sammenheng være behov for kompetanse og teknologi.

Temaene vil bli belyst av en rekke internasjonalt kjente fagpersoner: 

Fra Russland kommer to viktige medspilleren i den fremtidige nettverksbyggingen som nå påbegynnes. Innovasjon Norges russiske ekspert på maritim/olje/gass, Nikolay Shavrov fra St. Petersburg, og adm. dir. Sergey Smirnov fra industriorganisasjonen Sozvezdye i Arkhangelsk-regionen vil begge ta for seg både det politiske og kommersielle bildet.

Fra Utenriksdepartementet stiller statssekretær Torgeir Larsen som vil orientere om og kommentere utviklingen sett fra norsk ståsted.

Fra Aquaplan-Niva AS kommer adm. dir. Salve Dahle som med sin faglige bakgrunn og mangeårige samarbeid med russiske forskningsmiljøer i Arktis vil gi et godt innblikk i olje/gass-utviklingen i Arktis.

Videre vil Henrik Falck, prosjektdirektør fra Tschudi-gruppen og ansvarlig for gruppens markeder i Russland/Øst-Europa, redegjøre for bruk av denne nordlige farled og de utfordringer som man der kan møte.

Fra Sevan Marine ASA vil direktør for forretningsutvikling, Fredrik Major, presentere erfaringer fra utvikling av flytende plattformer for operasjon i arktiske strøk med spesiell vekt på utfordringene med operasjon i områder med kaldt klima og is.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler