Arctic Pearl – fra offshore til skjellhøster

Publisert: 17.01.2023 kl. 12.00 | Oppdatert: 17.01.2023 kl. 13.58

Fiskerstrand Verft AS fullførte i slutten av 2022 ombyggingen av det tidligere offshorefartøyet Ocean Duke til skjellhøster med en helt ny fangstteknologi. Det er rederiet Ava Ocean som står bak konverteringen og skal drifte fartøyet som nå har fått navnet Arctic Pearl.

Ombyggingen startet i januar 2022 og har dermed tatt rett under ett år. Dette pilotprosjektet skal bli en fremtidig katalysator for bærekraftig og miljøvennlig høsting av ressurser fra havbunnen. Ava Ocean har utviklet en fangstbasket som skal plukke skjellene skånsomt fra havbunnen ved hjelp av et pumpesystem. Det er bygget en hangar og det er blant annet installert høstingsutstyr, fabrikk og fryseri om bord. Målet er å høste 100-200 tonn haneskjellmuskler på hver tur. Skjellfabrikken om bord tar ut både muskler og restråstoff fra skjellene, og målet er å utnytte alt. Etter ombyggingen går turen med Arctic Pearl til Barentshavet for kommersiell skjellhøsting med den nye metoden.

5-ÅRIG TESTKVOTE
Når Arctic Pearl setter kursen mot Barentshavet er det over tre tiår siden noen har høstet av de rike haneskjellforekomstene i norske farvann. Takket være den unike teknologien utviklet av Ava Ocean i tett samarbeid med SINTEF, har norske myndigheter bevilget en 5-årig testkvote på 15000 tonn i året for norske haneskjell, eller arktiske kamskjell som de også kalles.

– Høsting med minimal påvirkning på havbunn og artsmangfold er et viktig steg i utviklingen av bærekraftig fiskeri. Ava Ocean er med på å revolusjonere en hel næring gjennom utvikling av bærekraftig teknologi, hvor forskning og bærekraft har vært sentralt gjennom hele utviklingsløpet, sa konsernsjef i SINTEF og gudmor under dåpen i november, Alexandra Bech Gjørv. Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler:
 

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler