Avtalar med Statoil, Petrobras og Mærsk

Publisert: 30.06.2014 kl. 09.43 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 18.55
Styrk Bekkenes og Rolf Jebsen Arnesen
Styrk Bekkenes og Rolf Jebsen Arnesen


Harding har dei siste vekene signert tre store og strategisk viktige rammeavtaler med Statoil, Petrobras og A.P. Møller Mærsk. – Fantastisk, seier Harding-direktør Styrk Bekkenes.

Med bransjens største servicenettverk for maritimt livredningsutstyr, er Harding godt posisjonert for å utføra service og vedlikehald på skip og offshoreinstallasjonar i alle deler av verda. Signeringa av tre nye rammeavtaler gir det globale nettverket regelmessige oppdrag for shippinggiganten A.P. Møller Mærsk og oljeselskapa Statoil og Petrobras dei neste fem åra.

– Dette vitnar om at vår globale satsing på å vere ein totalleverandør både av utstyr og komplette servicetenester er ei rett prioritering for selskapet, seier Styrk Bekkenes, administrerande direktør i Harding.

Statoil er Hardings største kunde på norsk sokkel, med meir enn 120 livbåtsystem i drift. Selskapet har no inngått ein rammeavtale med Harding som omfattar leveransar av livbåtsystem til nye installasjonar, utbytting av livbåtsystem på eksisterande installasjonar samt ombyggingar, modifikasjonar, vedlikehald og onshore services. Avtalen går over fem år, med opsjon på ytterlegare tre pluss tre år.

Styrk Bekkenes, administrerande direktør i Harding, er svært nøgd med rammeavtalen.

– Me har samarbeidd med Statoil på norsk sokkel i mange år, mellom anna i store utbyggingsprosjekt som Gullfaks, Oseberg og Troll. Rammeavtalen styrker partnerskapet mellom Statoil og Harding, som i sum handlar om å styrkja tryggleiksnivået for dei mange som jobbar offshore på Statoil sine installasjonar, slik at dei har trygt evakueringsutstyr under alle vêrtilhøve, seier Bekkenes.

Ny teknologi har gjort det mogleg å utvinna meir olje og gass frå felt som allereie er i produksjon, noko som har ført til at mange norske offshoreinstallasjonar og livbåtsystema deira gjennomgår omfattande program for auka levetid.

Med brasilianske Petrobras, verdas tredje største oljeselskap, har Harding inngått ein flåteserviceavtale som omfattar 68 livbåtar frå ulike produsentar. 13 av desse er installert på plattformar. Harding si oppgåve blir å utføra periodiske inspeksjonar, testar og vedlikehald.

– Avtalen er starten på eit langsiktig samarbeid med Petrobras, og har stor strategisk verdi for satsinga vår i den brasilianske marknaden, framhevar Bekkenes.

Den globale shippinggiganten A.P. Møller Mærsk har signert ein rammeavtale med Harding som omfattar utskifting av livbåtkrokar på store delar av flåten deira. I første omgang skal 82 skip med til saman 164 livbåtar utstyrast med nye kroker, som er ein vital komponent i utsetjingsarrangementa for lårelivbåtar. Med nye krokar installert, vil livbåtane oppfylla dei nye tryggleikskrava som er nedfelt i det internasjonale MSC 1392-regulativet. Rammeavtalen med A.P. Møller Mærsk omfattar også regelmessige inspeksjonar av livredningsutstyret på alle Mærsk-skip kvart femte år, samt leveransar av reservedeler.

– At vi inngår denne avtalen med eit av verdas største rederi innafor shipping og offshore er ei fjør i hatten for Harding. Vi har jobba lenge med denne kontrakten, sjølvsagt i skarp konkurranse med fleire andre gode tilbydarar og eg trur at vår satsing på å vere tilstade for kundane våre globalt, har vippa denne i vår favør, seier Styrk Bekkenes.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler