Avtale mellom Remøy og Metizoft

Publisert: 27.08.2012 kl. 07.33 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Øyvind Sundgot, Magnar Hodneland, Frank Eilertsen, Andre Søvik, Fred Kvalsund, Leifmar Andreassen, John Henrik Steinsvik
Øyvind Sundgot, Magnar Hodneland, Frank Eilertsen, Andre Søvik, Fred Kvalsund, Leifmar Andreassen, John Henrik Steinsvik


Remøy Management og Remøy Shipping har signert rammeavtaler på vedlikehold av Green Passport/Inventory of Hazardous Materials. Regelverket sier at dette må kontinuerlige vedlikeholdes av skipsreder; ref. IMO Guidelines on Ship Recycling; Resolution A.962(23).

– Flere og flere ser nødvendigheten av å etterleve IMO sine regelverkskrav, og det er viktig å få en bekreftelse også fra lokale redere, sier markedssjef Øyvind Sundgot.

– I tillegg til et obligatorisk vedlikehold, reduserer vi risiko og er forberedt på eventuelle inspeksjoner, sier teknisk sjef i Remøy Management, Leifmar Andreassen. Han legger til at de seks skipene de får overlevert fra Damen Shipyard også vil gå inn under denne avtalen i tillegg til kystvakt skipene. – Dokumentasjonskravene har blitt strengere og strengere, og det er flott at vi kan være godt dekket gjennom vårt samarbeid med Metizoft, sier Andreassen.

Konstituerende daglig leder hos Remøy Shipping, Magnar Hodneland sier også at det obligatoriske gjør at de ikke har noe valg. – Som reder må vi følge IMO regelverket, sier han. Hodneland sier også at dette er en del av det å vise ansvar for mannskap, og at dette bygger opp under Remøy Shipping sitt image som et attraktivt rederi å arbeide for. – Gjennom vår vedlikeholdsavtale med Metizoft, vet vi til enhver tid hva skipene våre inneholder av potensielt farlige stoffer, avslutter Hodneland.

Ifølge markedssjef i Metizoft, Øyvind Sundgot er dette nok et viktig gjennombrudd for Metizoft.  – Vi har flere rederi på referanselisten; deriblant Siem Offshore ASA, Eidesvik Offshore ASA, GC Rieber AS, i tillegg til intensjonsavtaler med andre store norske rederi. Vi har levert over 350 GP/IHM til nybygg verden over med kjente verft og redere. Inventarlisten vi leverer til nybygg skal til en hver tid være oppdatert ihht regelverk. Det er flere redere som fremdeles ikke har kontroll på dette, og forhåpentligvis kan disse avtalene føre til at enda flere følger etter, sier Sundgot.

Formålet med inventarlisten er å skaffe til veie skipsspesifikk informasjon om skadelige stoffer om bord, med tanke på å beskytte helse og sikkerhet, samt forhindre forurensing på resirkuleringsstadiet. – Mange tror at resirkulering av fartøy er noe som gjelder kun eldre/gamle fartøy, men faktum er at det starter ved design, deretter konstruksjon og hele levetiden til resirkulering.

Et Green Passport gir både verft og rederi full kontroll over potensielt skadelige stoffer om bord, samt at den er bygget ihht spesifikasjon. Verft og reder sikres også mot framtidige reklamasjoner, og evt krav kan føres direkte mot ansvarlig part. – Mange leverandører sliter også med å inneha tilstrekkelig dokumentasjonskontroll, og vi har dokumentavtaler med flere anerkjente leverandører, sier han.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler