Bakkafrost bestiller ny hybridbrønnbåt i Tyrkia

Publisert: 14.05.2020 kl. 10.44
Den nye brønnbåten Bakkafrost skal bygge er designet av selskapet Knud E. Hansen i København. Illustrasjon: Bakkafrost
Den nye brønnbåten Bakkafrost skal bygge er designet av selskapet Knud E. Hansen i København. Illustrasjon: Bakkafrost
Det færøyiske oppdrettsselskapet Bakkafrost skal bygge en brønnbåt ved det tyrkiske verftet Sefine med levering i 2022. Den nye brønnbåten er utstyrt med batterilagringssystemer, og har en kapasitet på 1000 tonn laks.

Brønnbåten er 109 meter lang og 22 meter bred. Den har en kapasitet på 10 000 kubikkmeter, der de fire brønnene har en total kapasitet på 7000 kubikkmeter sjøvann, og tankene har en total kapasitet på 3000 kubikkmeter ferskvann. Totalt kan båten laste 1000 tonn laks.

Batterier
Som en del av planen til Bakkafrost for å redusere selskapets karbonavtrykk, er den nye brønnbåten utstyrt med batterilagringssystemer. Dette betyr at energiforbruket er optimalt hele tiden. Fartøyet skal bruke enten energien fra akkumulatorene, eller det lagrer energi i akkumulatorene når det produseres ekstra energi. I tillegg vil fartøyet være koblet til landstrøm når det ligger i havn.
Brønnbåten skal også utstyres med DP, noe som betyr at fartøyet har mulighet til å ligge på et fast punkt til sjøs uten å bli fortøyd eller forankret mens den utfører en oppgave. Dermed vil den nye brønnbåten være godt rustet til å utføre forskjellige oppgaver på åpent hav.

Redusere biologisk risiko
Bakkafrost forteller i en pressemelding at selskapet kontinuerlig ser på hvordan de kan redusere den biologiske risikoen i sine operasjoner, og den nye brønnbåten skal bidrar til oppgaven gjennom å sikre en stabil og sunn produksjon. 
Brønnbåten er utstyrt med teknologi som kan produsere ferskvann av sjøvann, noe som brukes til avlusingsoperasjoner. Totalt er produksjonskapasiteten i løpet av 24 timer 6000 kubikkmeter ferskvann. Dermed kan fartøyet utføre laksebehandlinger uten å forlate området for å hente ferskvann.

Økt båtbehov
Den nye brønnbåten er et viktig skritt for Bakkafrost mot å nå de overordnede målene om å ha en total produksjonskapasitet på 100.000 tonn laks, og å slakte 500 tonn om dagen på fabrikken på Glyvrar.

Selskapet forteller at behovet for ulike fartøy for å utføre forskjellige oppgaver vokser betydelig fremover. Behovet for transport av smolt vil øke betydelig, ettersom Bakkafrost har begynt å ha smolten på land i en lengre periode. I fremtiden vil smolten veie mellom 500 og 700 gram før den slippes ut i merdene. I tillegg vil fartøyene utføre oppgaver i forhold til avlusing og andre sykdomsutfordringer og transport av større laks i forbindelse med oppdrettsaktivitet lenger ute i åpnere havområder.

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler