Banebrytende teknologi for høsting fra havbunnen

Publisert: 17.01.2022 kl. 13.26
Fra venstre Bernt Rogne, Øystein Tvedt, Sverre Olav Farstad, Karl Fredrik Sandvik, Bjørn Roppen and Jan Rogne. Foto: Morten Hjertø/Tau Tech
Fra venstre Bernt Rogne, Øystein Tvedt, Sverre Olav Farstad, Karl Fredrik Sandvik, Bjørn Roppen and Jan Rogne. Foto: Morten Hjertø/Tau Tech
Skraping av havbunnen er et kontroversielt tema internasjonalt, og forbudt i Norge. Gjennom et 5-årig forskningsprosjekt har Sunnmørs-selskapet Tau Tech utviklet ny teknologi som gjør det mulig å høste sjømat fra havbunnen på skånsomt vis. Nå henter de 300 millioner kroner til en ny storsatsning fra bærekraftsinvestoren Norselab, Hofseth-konsernet, industriprofiler på Vestlandet, Sparebanken Vest, Eksfin og Innovasjon Norge. 

Den mest utbredte metoden for høsting av skjell globalt - såkalt skraping - gjør stor skade på skjøre økosystemer i havet, og frigjør store mengder karbon som er naturlig lagret der. Norge er et av få land som forbyr den tradisjonelle metoden - dermed har verdifulle sjømatressurser på havbunnen langs norskekysten vært utilgjengelig i 30 år. Globalt finnes det fremdeles rundt 1000 aktive skjellskrapere.

Tau Tech har i samarbeid med SINTEF utviklet en metode som ifølge forskningsprosjekter er svært skånsom for havbunnen. I samarbeid med Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og andre ledende fagmiljøer innen fiskeri, har selskapet de siste fem årene bevist at deres nyskapende teknologi gjør det mulig å identifisere, løfte opp og sortere skjell uten å ødelegge omkringliggende vegetasjon og liv. 

Dette åpner for nye, bærekraftige muligheter for fiskeribransjen nasjonalt og internasjonalt ved å gi tilgang til hittil uutnyttede arter, samtidig som skjøre økosystemer i havet ivaretas.

HISTORISK GJENNOMBRUDD
Daglig leder og en av grunderne i Tau Tech mener det ligger et stort uutløst potensial i bærekraftige høstemetoder på havbunn, og tror selskapet kan stå bak et historisk gjennombrudd. 

- Vi er rågod på å fange arter som beveger seg i frie vannmasser. Men på havbunnen har vi et paradoks: enten er ressursene uutnyttet, eller så blir de høstet ved hjelp av ødeleggende metoder. Vår metode åpner for et nytt og bærekraftig fiskerieventyr, sier han.

Teknologiselskapet gjenåpner i 2022 kommersielt fiskeri på haneskjell i Norge, etter tildeling av en kvote på 15 000 tonn årlig over de fem neste årene. Haneskjell er en arktisk kamskjellart som er globalt utbredt og ettertraktet, men som de fleste steder fremdeles høstes ved hjelp av metoder som møter økende kritikk fra fagmiljøer og engasjerte forbrukere. 

- Det er over 5 år siden vi banket på døren til Fiskeridirektoratet med ideen om gjenåpning basert på ny teknologi. Siden den gang har vi vært gjennom et langt løp med myndighetene der teknologien er blitt testet, godkjent og patentert, og bestanden av haneskjell er kartlagt på nytt på de feltene tillatelsen gjelder. Selskapet arbeider også med å tilpasse metoden til andre arter som i dag er utfordrende å høste uten bruk av dykkere.

Basert på haneskjellbestanden i Norge alene tror Tvedt det er potensial for årlige eksportinntekter på over en halv milliard og sysselsetting av flere hundre mennesker. 

INTERNASJONAL STORSATSNING 
Kvotetildelingen var en milepæl for Tau tech, som i en nylig vekstrunde fikk med seg en rekke profilerte investorer, industriaktører og støttespillere. Norselab, som spesialiserer seg på investeringer i raskt voksende selskaper med et betydelig bidrag til bærekraft, ledet runden sammen med Roger Hofset i sjømatkonsernet Hofset International. Subsea-grunnlegger Hans Martin Gravdal og reder Andy Farstad bidrar også med betydlige beløp.

Andre støttespillere har også spilt en avgjørende rolle i å skaffe tilstrekkelig finansiering til selskapets ambisiøse planer. Eksfin og Sparebanken Vest stiller med lån og dekning av kredittrisiko for å bidra til at grunderne kan realisere prosjektet.. I tillegg har selskapet fått en større bevilgning fra Innovasjon Norge og er plukket ut til IPN støtte fra forskningsrådet

I følge Norselab ligger det til rette for at Tau tech kan bli et venture-case i verdensklasse. De investerer utelukkende i selskaper med betydelige internasjonale ambisjoner og potensial, og vil samarbeide tett med gründerteamet de nærmeste årene om å sikre selskapet en global posisjon. 

- Tau techs teknologi har potensial til å forvandle hvordan sjømat høstes fra havbunnen verden over. Vi vet at det finnes mange arter som per i dag ikke kan høstes uten å sette økosystemer i fare og ødelegge betydelige, naturlige karbonlagre. Tau tech fjerner alle disse hinderne, og gir tilgang til globalt ettertraktede og sunne proteiner fra havet. Vi mener Tau tech har et enestående potensial både når det gjelder hurtig, internasjonal vekst og bærekraft, sier Partner i Norselab, Maria de Perlinghi. 

Om Tau Tech 
  • Tau Tech er et teknologiselskap etablert på Sunnmøre i 2016. 
  • Selskapet har som mål å drive bærekraftig høsting fra havbunnen basert på ny, egenutviklet teknologi. 
  • Tau Tech ble tildelt første tillatelse for høsting av haneskjell i Norge gjennom et utviklingsprogram etablert i samarbeid med Havforskningsinstituttet i 2017. 
  • Nå har selskapet hentet 300 MNOK for å igangsette bærekraftig høsting av nye sjømatressurser.

Om Norselab
  • Norselab er Norges ledende impact investor. 
  • Med et kompromissløst fokus på netto positiv påvirkning på folk og miljø, investerer Norselab i raskt voksende, meningsfulle selskaper som driver frem radikale endringer i tradisjonelle bransjer.
  • Norselab etablerte sin internasjonalt regulerte fondsstruktur i 2020, og lanserte sitt første venturefond, Norselab Meaningful Equity I, i 2021. 
  • Norselab skalerer nå opp sin virksomhet, og planlegger å lansere flere nye fond i 2022, med impact som fellesnevner. 
  • Norselabs kontorer er i Oslo.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler