Opptur med prøvetur på ‘Nexans Aurora’

1 dag siden

Dei gode prøvetursresultata så langt er også ein stor takk til leverandørane

Alle foto: Per Eide Studio.