Bergen bestiller mer fra Maritime Partner

Publisert: 03.10.2016 kl. 08.07 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.58
Kontraktssignering f.v. Jan Helge Thorsen - Bergen Brann, Sindre Kleive - Områdesalgssjef Maritime Partner, Are Mydland - Bergen Brann
Kontraktssignering f.v. Jan Helge Thorsen - Bergen Brann, Sindre Kleive - Områdesalgssjef Maritime Partner, Are Mydland - Bergen Brann


Brannvesenet i Bergen har ytterligere forsterket brann- og redningsresponsen ved innkjøp av en ny hurtiggående arbeidsbåt, denne gangen en Alusafe 770.

I 2015 hadde Bergen Brannvesen flere sjøredningsoppdrag og 86 dykkeroppdrag som ble utført med brann- og redningsbåtene. Den nye båten vil brukes til samme type oppdrag med raskere mobilitet, og kan benyttes i områder hvor størrelse og dypgang har betydning. I tillegg kan den benyttes til assistanseoppdrag for små og større båter som trenger maritim bistand fra Bergen Brannvesen, går det frem av en pressemelding.

Alusafe 770 er et konsept bygget på kompetanse Maritime Partner har opparbeidet seg gjennom over 20 år med leveranser av lignende båter til innen blant annet offshore operasjoner og redningstjenester. Den egner seg derfor også godt for brann- og redningsberedskap. Båten er konstruert med tanke på å være raskt på plass ved utrykninger i nærområdet.

Helt siden byens grunnleggelse har brann utgjort en alvorlig trussel i Bergen, hvor det i alt har herjet over 30 store bybranner. Kompetanseutvikling, bruk av ny teknologi og stadig raskere utrykning har vært avgjørende for at Bergen brannvesen i dag klarer å slokke de fleste branntilløp relativt tidlig.

Den nye båten kommer i tillegg til Bergen Brannvesens “Sjøbrand” som ble overlevert 26. november 2015.  Maritime Partner har hatt et tett og godt samarbeid med Bergen brannvesen og ser frem til å videreføre dette også på den nye leveransen.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler