Bergen Group bygger om cruiseferger til gass

Publisert: 23.07.2012 kl. 12.10 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Stavangerfjord
Stavangerfjord


Fjord Line har tildelt Bergen Group Fosen en tilleggskontrakt på de to cruisefergene som er under bygging. Kontrakten gjelder en ombygging til flytende gass (LNG) som eneste drivstoff for de to moderne cruisefergene allerede fra første dag de settes i drift. Leveringen av den første fergen blir derved utsatt til april 2013. Den andre fergen leveres noen måneder senere.

Ombyggingen inkluderer innstallering av fire moderne og svært miljøvennlige gassmotorer i hver av cruisefergene.

Konsernsjef Terje Arnesen er godt fornøyd med at Bergen Group er tildelt ansvaret for en ombygging som gjør at skipene blir blant de mest miljøvennlige cruisefergene i verden. - LNG representerer en meget spennende fremtid som drivstoff for en stadig større del av den maritime næringen. Denne kontrakten bidrar til å styrke vår kompetanse på dette området i en tidlig fase av markedsutviklingen, sier konsernsjefen.

Mens andre rederier baserer gassdrift av sine skip på såkalt «dual fuel engine» tar Fjord Line med «single LNG engine» et skritt lengre for å begrense utslipp og skåne miljøet. Begge de nye skipene er konstruert og bygget med sikte på at de skal kunne driftes med naturgass.

- Installasjon av motorer og annet teknisk utstyr vi trenger for å drive skipene med LNG innebærer at byggeperioden blir forlenget. Men ved å satse på gass fra dag én unngår vi å måtte ta hvert av skipene ut av drift i opptil tre måneder før de nye utslippsbestemmelsene blir innført i 2015. Vi får overlevert MS «Stavangerfjord» fra verftet i begynnelsen av april neste år og vil invitere til første seiling fra Bergen i mai. Det andre skipet blir seilingsklart noen måneder senere. Dermed får vi den regulariteten vi har jobbet for – uten langvarige avbrudd i 2014 som følge av tilpasninger til strengere miljøkrav, sier Ingvald Fardal.

Han påpeker at Fjord Lines nye skip skal trafikkere i områder med mye skjærgård. Med utelukkende LNG som drivstoff kommer miljøgevinsten til å bli opplevd som betydelig både langs kysten og i de fire havnene cruisefergene skal anløpe.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler