Bergen Group kjøper industribedrift

Publisert: 02.02.2015 kl. 07.06 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Fjell Industries
Fjell Industries


Bergen Group Services AS har inngått avtale med BR industrier AS om kjøp av virksomheten til industribedriften Fjell Industries AS på Sotra. Overtagelsen skjer med virkning fra 1. februar 2015.

 

– Bergen Group Services AS er inne i en vekstfase som krever større lokaler og flere ansatte. Kjøpet av virksomheten i Fjell Industries AS gir oss tilgang til begge deler, sier adm. direktør Frode Johansson i Bergen Group Services AS.

 

Fjell Industries AS har i dag rundt 40 ansatte og er spesialister på design, produksjon og reparasjon av varmevekslere, trykkbeholdere, tørker, inndampere og rørsystemer. I tillegg til produksjon av sveiste strukturer og rørsystemer. Selskapet har også egen serviceavdeling. Bedriften holder til i leide lokaler i det allsidige industrimiljøet på Straume Sør i Fjell kommune like utenfor Bergen.  

 

Bergen Group Services AS er et heleid datterselskap av børsnoterte Bergen Group ASA. Selskapet har ansvaret for konsernets tjenestetilbud innenfor olje/gass og maritim service.  Aktiviteten har i dag hovedbase på Laksevåg i Bergen. I tillegg har selskapet en produksjonsavdeling på Midtun i Bergen.

 

– Vi har vokst ut av våre lokaler på Midtun og disse er nå i ferd med å selges.  Aktiviteten vil derfor i løpet av kort tid bli flyttet over til Fjell Industries AS sine leide lokaler på Straume.  Dette gjør at vi øker produksjonsarealene våre fra 700 til ca. 4.000 kvadratmeter. I tillegg får vi tilgang til en bygningsmasse som i langt større grad er tilrettelagt for fremtidig produksjons- og serviceoppdrag, forklarer Johansson.

 

Bergen Group Services har i dag nærmere 130 fast ansatte og en omsetning på ca. 250 millioner kroner. Selskapet overtar alle de 40 ansatte i Fjell Industries AS, og er optimistiske med tanke på fremtidig aktivitetsnivå.

 

– Vi vurderer kompetansen blant de ansatte i Fjell Industries AS som spennende både for Bergen Group Services AS og for andre virksomhetsområder innenfor konsernet Vi er ydmyke til at deler av næringslivet er inne i en krevende periode med høy usikkerhet knyttet til den sterke reduksjonen i oljeprisen. Dette er også utfordrende for oss, men samtidig ser vi store muligheter til å styrke våre aktiviteter innenfor områder som ikke er like sterkt rammet, sier Johansson.

 

Bergen Group Services har de siste årene hatt en økende aktivitet på prefabrikasjon og serviceoppdrag inn mot olje- og gassnæringen. Hovedvirksomheten er imidlertid knyttet til selskapets omfattende kapasitet og kompetanse på skipsteknisk vedlikehold av fartøyer og vedlikehold og reparasjon av dieselmotorer som benyttes til krevende maritime operasjoner der det stilles ekstra høye krav til driftssikkerhet og servicekvalitet. Selskapet har blant annet omfattende rammeavtaler med både Forsvaret og med Redningsselskapet på ulike maritime servicetjenester.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler