Bergen Group må betale til polsk skrogverft

Publisert: 10.07.2013 kl. 11.50 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Stavangerfjord
Stavangerfjord


Dom er nå avsagt i voldgiftssaken som Bergen Group ASA har hatt gående mot skrogverftet Stocznia Gdansk S.A i Polen. Voldgiftssaken vedrører kontraktsmessige vilkår i forbindelse med bygging av skroget til den første cruisefergen som nylig ble ferdigstilt ved Bergen Group Fosen. Skroget til denne cruisefergen ble levert fra Stocznia Gdansk i april 2012, over et halvt år forsinket i forhold til avtalefestet kontrakt.

Voldgiftsretten i Stockholm har nå avsagt dom i voldgiftssaken mellom Bergen Group og Stocznia Gdansk S.A i Polen. Dommen medfører at Bergen Group må betale ca. 3,6 mill. Euro (ca 28,44 millioner kroner) til skrogverftet i Polen. Bergen Group vil studere dommen nøye før det blir tatt stilling til videre håndtering av saken.

Voldgiftssaken vedrørte kontraktsmessige uenigheter i forbindelse med bygging av skroget til den første cruisefergen som denne uken ble ferdigstilt ved Bergen Group Fosen. Partene hadde reist krav og motkrav, begge i størrelsesorden 8 mill. euro. Kostnadene ved dommen i voldgiftsretten vil i denne omgang bli belastet regnskapet for 2. kvartal 2013 skriver Bergen Group i en pressemelding.

Stavangerfjord ble levert fra Bergen Group Fosen 8. juli og starter seilinger fra Hirtshals 14. juli. – Interessen for å seile med den nye cruisefergen er formidabel - både i Norge og i det europeiske markedet, men vi har fortsatt ledig plass på en del avganger i sommer. Salget av cruisereiser til høsten har startet, og det er tydelig at mange ser frem til at skipet kommer i drift, forteller salgs- og markedsdirektør Eva Mellgren.

Stavangerfjord har en lengde på 170 meter og har i sommersesongen plass til 1500 passasjerer. Lastedekkene tar inntil 600 biler. Skipet skal trafikkere linjene Bergen-Stavanger-Hirtshals og Hirtshals-Langesund. Når det identiske søsterskipet, som får navnet MS «Bergensfjord», blir seilingsklart, vil Fjord Line tilby daglige avganger til faste klokkeslett hele året fra alle de fire havnene.

– Overtakelsen av Stavangerfjord representerer starten på en ny æra i cruisefergetrafikken mellom Norge og EU – ikke bare som følge av økt kapasitet, men først og fremst ved at Fjord Line både i forhold til turister og nyttetransport vil kunne gi et kvalitativt bedre tilbud. Det gjelder både lugarer, spisesteder, tax free-handel og underholdning. Skipenes størrelse og design vil også gjøre reiser i ruskete vær langt mer behagelige, fremholder Ingvald Fardal.

De store cruisefergene blir de første i verden som drives utelukkende med flytende naturgass («single fuelled LNG engine»). Skipene er av den grunn de mest miljøvennlige i sitt slag med betydelige utslippsgevinster i forhold til fartøy med motorer og fremdrift basert på tradisjonell tungolje. Utslippet av nitrogenoksyd (NOx) er redusert med 92 prosent. Utslipp av svovel er fullstendig eliminert, mens utslipp av partikler er redusert med 98 prosent. Dessuten medfører teknologien en netto reduksjon av utslipp av drivhusgasser (CO2) med 22 prosent.

– Luftforurensningen ved landligge blir også minimal som følge av at de dieseldrevne hjelpemotorene er utstyrt med kraftige katalysatorer. Cruisefergene kommer dermed ikke til å bidra til dannelsen av «giftlokk» som vinterstid er et problem blant annet i Bergen, understreker Fardal.

Frem til årsskiftet samseiler den nye cruisefergen med nåværende MS «Bergensfjord». Dette skipet skal deretter bygges om til seilinger på Fjord Lines nye linje mellom Sandefjord og Strømstad.

Les mer om Stavangerfjord i Maritimt Magasin nr. 8 som kommer ut 22. august.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler