Bergen Group selger ikke likevel

Publisert: 04.05.2015 kl. 07.27 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Bergen Group Hanøytangen
Bergen Group Hanøytangen


Bergen Group selger likevel ikke sine eiendommer og riggservicerelaterte aktiviteter på Hanøytangen, går det frem av en børsmelding fra selskapet. I stedet vil man ta opp et obligasjonslån som en alternativ løsning, noe som gir en nødvendig avklaring av konsernets finansielle situasjon innenfor de nødvendige frister, ifølge styreleder Magnus Stangeland.

Den opprinnelige avtalen var inngått mellom Bergen Group Offshore AS og Hellik Teigen AS og Hellik Teigen Eiendom AS sammen med en virksomhetskjøpsavtale mellom Bergen Group Hanøytangen AS og Semco Maritime AS. Denne forutsatte av begge transaksjonene skulle gjennomføres innen 30. april 2015. Transaksjonene lot seg imidlertid ikke gjennomføres innen denne fristen, og i helgen har det vært dialog mellom selgerne og kjøperne om gjennomføringen.

Med bakgrunn i nye krav fra kjøperne og selgers behov for en avklaring av situasjonen, ble det vurdert slik at transaksjonene ikke lot seg gjennomføre i løpet av rimelig tid og innenfor opprinnelige avtalevilkår, heter det imidlertid i børsmeldingen, det man forteller at Bergen Group Offshore AS funnet det nødvendig i selskapets interesse å terminere avtalen med Hellik Teigen AS. På denne bakgrunn og forutsetningen om samtidig gjennomføring har Bergen Group Hanøytangen AS også funnet det nødvendig å terminere avtalen med Semco Maritime AS.

I setedet vil Bergen Group ASA ta opp et fulltegnet obligasjonslån på 250 millioner kroner. Obligasjonen er delt inn i en transje på 180 millioner kroner med tre års løpetid og 10 prosent rente, og en transje på 70 millioner kroner med 18 måneders løpetid og 11 prosent rente. Obligasjonslånet forventes utbetalt i løpet av kort tid, og vil i hovedsak bli benyttet til å redusere konsernets løpende forpliktelser, inkludert syndikatlån og utestående leverandørgjeld.

–Vi synes det er svært beklagelig at vi ikke kom i mål med to parter som vi har samarbeidet med over mange år. Styret i Bergen Group har likevel funnet det nødvendig å terminere denne avtalen og deretter etablere en alternativ løsning som gir en nødvendig avklaring for konsernets finansielle situasjon innen de frister vi opplever som avgjørende for konsernet, sier styreleder Magnus Stangeland i Bergen Group ASA.

Eiendommer og rigg-aktivitet på Hanøytangen vil nå fortsette i Bergen Group sitt eierskap. Fearnley Securities AS har vært tilrettelegger for obligasjonslånet.

Bergen Group er en veletablert norsk leverandør av produkter, tjenester og løsninger til offshore og maritim industri. Kjernevirksomheten er knyttet til service for rigg, maritime, subsea og offshore. Konsernet har gjennom flere år utviklet en omfattende kapasitet og kompetanse knyttet til komplekse maritime serviceoperasjoner.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler