Bergen Group selger Kimek-selskapene

Publisert: 10.12.2013 kl. 07.07 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Bergen Group Kimek
Bergen Group Kimek


Bergen Group har inngått avtale med GMTH Holding AS om salg av Bergen Group Kimek AS og Bergen Group Kimek Offshore AS for en selskapsverdi (entreprise value) på ca NOK 65 millioner. Transaksjonen forventes sluttført innen utgangen av dette året.

 

GMTH Holding er et investeringsselskap med lokalt eierskap fra Kirkenes. Daglig leder i GMTH Holding er Greger Mannsverk som også er adm.dir. for Bergen Group Kimek og Bergen Group Kimek Offshore.

 

Salget av de to Kimek-selskapene inngår i de strukturelle endringene som gjennomføres i forbindelse med konsernets planer for en mer samordnet offshore-satsing med utgangspunkt i industriområdet på Hanøytangen like utenfor Bergen. Bergen Group har i løpet av det siste halvåret iverksatt omfattende strukturelle endringer som både skal gi grunnlag for en lønnsom drift og styrket markedsposisjon.  Det meste av aktiviteten i Offshore og Service-divisjonene blir fra 1. januar 2014 samordnet i ett selskap under felles ledelse og med Hanøytangen som hovedbase.

 

-Kimek-selskapene utgjør en meget spennende ressurs i forbindelse med den økende offshoreaktiviteten som markedet forventer vil komme i Nord-Norge. Vi har likevel utfra en totalvurdering funnet det mest hensiktsmessig å prioritere vår fokus og våre ressurser inn mot den omfattende videreutviklingen vi har igangsatt på Hanøytangen, sier konsernsjef Asle Solheim.

 

Solheim er godt fornøyd med at dagens ledelse i Kimek-selskapene også er på eiersiden i kjøperselskapet GMTH Holding AS.

 

-Selv om Bergen Group går ut av eierskapet i Kimek-selskapene, er vi innstilte på å opprettholde og videreutvikle det etablere kontaktnettet vi har opparbeidet oss i denne regionen. Samarbeidet med de nye eierne av Kimek-selskapene vil være viktig fos oss i fremtiden, poengterer Solheim.

 

Greger Mannsverk, som representerer kjøperen GMTH Holding, ser frem til å videreutvikle Kimek-selskapene.

-Vi er på vei inn i en spennende tid med mange muligheter knyttet til den økende aktiviteten i landsdelen. Jeg er overbevist om at dette gir oss muligheter for vekst. Samtidig tror jeg at et godt lokalt forankret eierskap vil være en styrke for å kunne utnytte dette vekstpotensialet på best mulig måte både på kort og på lang sikt, sier Mannsverk.

 

Bergen Group Kimek og Bergen Group Kimek har i dag til sammen 120 ansatte. Selskapene i Kirkenes hadde i 2012 en samlet omsetning på ca NOK 110 millioner. Bergen Group har hatt 100 % eierskap i Kimek-selskapene siden 2007.  

 

GMTH Holding AS er et investeringsselskap med eiere fra Kirkenes. Selskapet er stiftet høsten 2013 som et holdingselskap for Kimek selskapene. Selskapet er eid av GT Finans AS og ledende personer ved Kimek og Kimek Offshore.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler