Beste kvartalsresulat for Havila noensinne

Publisert: 23.10.2013 kl. 08.20 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Havila Harmony
Havila Harmony


Havila Shipping ASA hadde et resultat før skatt på NOK 75,8 mill i 3. kvartal 2013, mot NOK 21,2 mill i 3. kvartal 2012. Hittil i år utgjorde resultat før skatt NOK 89,2 mill, mot NOK 6,8 mill pr. 30.09.2012. Totale inntekter og gevinster var NOK 401,5 mill i 3. kvartal 2013 mot NOK 360,7 mill for tilsvarende periode i fjor. Hittil i år utgjorde totale inntekter og gevinster NOK 1 099,0 mill mot NOK 1 071,9 mill pr. 30.09.2012.

Rederiet hadde 27 fartøy i drift gjennom 3. kvartalet 2013, mot 28 fartøy i 3. kvartal 2012. Fire av fartøyene opereres av det 50 % eide selskapet Posh Havila Pte Ltd i Singapore. Fortsatt er ett fartøy innleid på bareboat-kontrakt. Rederiet har inngått refinansieringsavtaler knyttet til ballongforfall i 2014 for 6 av 7 fartøyer.

Spotmarkedet for offshoreservicefartøyer har i 3. kvartal vært bedre enn foregående kvartal. Aktiviteten har vært god, men særlig for AHTS likevel preget av mange tilgjengelige fartøyer i deler av kvartalet. Utnyttelsen var 95 % i 3. kvartal for flåten totalt, med snittrater for fartøyer i spotmarkedet omtrent på høyde med gjennomsnittet i markedet.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler