Bidrar til en «grønnere» norsk flåte

Publisert: 26.10.2022 kl. 09.09
I samarbeid med Sparebanken Vest, har Eksfin finansiert Norwind Breeze. Foto: Norwind Offshore.
I samarbeid med Sparebanken Vest, har Eksfin finansiert Norwind Breeze. Foto: Norwind Offshore.
I mangel på norske havvindparker må norsk maritim næring konsentrere seg om eksportmarkedet.

 – Når Eksfin samarbeider med private eiere og banker får vi løftet flere og større eksportsatsinger. I tillegg er Eksfin opptatt av å fremme en mer klimavennlig norsk flåte, enten vi finansierer nye fartøy for havvindfarmer, mer utslippsvennlige skip eller ombygging av eksisterende offshoreskip til havvindfartøy, sier Tone Lunde Bakker, adm.dir. i Eksfin.

 Havvindfartøyet Norwind Breeze ble overlevert fra Vard i slutten av mai. Skipet er spesielt utviklet for service- og vedlikeholdsoperasjoner på vindparker til havs og er gikk direkte fra levering på oppdrag for Ørsted på Hornsea 2-feltet på britisk sokkel. 
 
Eieren er det nye Ålesund-rederiet Norwind Offshore som ble etablert i 2021. Selskapet får også et nytt havvindskip Norwind Gale som skal etter planen leveres fra Vard Group Norge i mai 2023. Eksfin bidrar i finansieringen av begge fartøy. De to skipene er en del av et byggeprogram på totalt fem fartøyer spesielt utviklet for globale service- og vedlikeholdsoperasjoner for havvindparker. 

 
FINANSIERING FRA EKSFIN
I samarbeid med Sparebanken Vest, har Eksfin finansiert Norwind Breeze med lån fra Eksfin på totalt 18 millioner euro hvor Eksfins andel av risiko for lånet utgjør rundt 13 millioner euro, og det resterende beløpet er garantert av Sparebanken Vest. 
 
– Det er gledelig å få finansiering fra Eksfin og våre lokale banker når vi nå er i gang med å bygge opp et nytt offshore-rederi i Ålesund. Det er motiverende for oss å kunne finne løsninger sammen med Vard som bygger på sirkulærøkonomi i praksis. Samspillet mellom rederi, verft, utstyrsleverandører, Eksfin og bankene gjør oss i stand til å utvikle bransjens mest miljøvennlige og fremtidsrettede fartøy for offshore havvind. Med disse fartøyene vil Norwind Offshore kunne bidra til å løse utfordringen som ligger foran oss med å få gjennomført det grønne skiftet, sier Svein Leon Aure, CEO i Norwind Offshore.

– Norsk leverandørindustri og teknologi danner grunnlag for Eksfins bidrag til finansieringen av havvindfartøy både dersom det bygges ved norske verft og verft utenfor Norge. Det er hyggelig å erfare at flere norske rederier har etablert seg som pålitelige aktører i den sterkt konkurransepregede internasjonale havvindindustrien. Dette er mulig på grunn av den sterke kompetansen i norsk maritim industri, sier Jan Borø, senior kundeansvarlig i Eksfin.

– Vi i Sparebanken Vest er stolt av å bli valgt som finansiell samarbeidspartner for Norwind Offshore. Vi kjenner eierne og ledelsen som typiske vestlandsbyggere som deler vår visjon, hvor det er en tydelig målsetning om å bygge et selskap som bidrar til og gir positive og bærekraftige ringvirkninger for lokalsamfunnet. Et tett og godt samarbeid med Eksfin har gjort dette mulig, sier Marte Tennebø Rødset, ass. banksjef i Sparebanken Vest.

Norwind Offshore er et nytt rederi, men har mye erfaring gjennom eiere og organisasjon. Selskapet håper nå satsingen mot fornybar energi og vindturbiner til havs kan bli det nye eventyret i nordvest. 
 
VEKT PÅ SIRKULÆRØKONOMI OG DET GRØNNE SKIFTET
Norwind Breeze var opprinnelig et offshore-servicefartøy for oljeindustrien som ble levert fra Vard Vietnam i 2015. Nå er det bygget om for å anvendes i havvindmarkedet, og under skipsdåpen ble det sagt at skipet symboliserer en overgang fra olje til havvind. Skipet har fått batteripakke, noe som bidrar til å redusere utslipp.  
 
Eksfin jobber med finansiering av rundt 15 havvindfartøy fordelt på leverte fartøy og fartøy som er under bygging.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler