Blir testfjord for fremtidsskip

Publisert: 29.09.2017 kl. 08.41
Kystverket, Sjøfartsdirektoratet og et konsortium ledet av GCE Blue Maritime på Møre signerer i dag en avtale som legger til rette for at Storfjorden med tilhørende sidefjorder nå kan benyttes som testfjord for framtidens fjernstyrte og autonome skip.

Etableringen av testområdet åpner for testing av teknologier og operasjoner for autonome fartøy fra dags dato. Dette gjelder ikke bare for avtalepartene, men også for andre norske og utenlandske aktører, heter det i en pressemelding.

Sjøfartsdirektoratet kunngjorde allerede i 2015 at Norge som flaggstat bør være først til å få ubemannet skip på markedet. Mye av manøvreringen og navigasjonen på skip i dag er allerede automatisert.

– Storfjorden er ideell, med nærhet til hele 14 skipsverft og 20 rederier hvorav flere allerede benytter dette området til å foreta prøveturer for nybygde skip. I tillegg er området viktig med tanke på fullskalatesting for internasjonale og nasjonale bedrifter som ligger langt framme i den maritime og marine teknologiutviklingen, sier Per Erik Dalen, adm. dir. for GCE Blue Maritime.

I dette vakre fjordområdet i Møre og Romsdal er det også åtte fergestrekninger, en rekke oppdrettsanlegg, nærskipsfart samt fjordturisme som til sammen gjør at trafikkbildet er godt egnet når ny teknologi skal prøves ut i det virkelige liv. I området er det dessuten nå utplassert en rekke sensorer for måling av vind og strømforhold som er knyttet til planarbeidet for bro mellom Sulesund og Hareid.

Rolls-Royce Marine har vært blant pådriverne for å få på plass den nye avtalen om testfjord, kommer det frem av pressemeldingen. Selskapet er opptatt at av å få nye ideer raskt fra tegnebrettet til sjøen. Storfjorden blir nå det andre fjordområdet i Norge som er godkjent for dette formålet. Fra før er også Trondheimsfjorden godkjent som testfjord.
 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler