Bluewild bestiller ny tråler

Publisert: 17.02.2022 kl. 10.15
Illustrasjon: Ulstein Design & Solutions
Illustrasjon: Ulstein Design & Solutions

Det ålesundsbaserte fiskeriselskapet Bluewild har inngått kontrakt med det norske verftet Westcon, om bygging av en ny fabrikktråler som er planlagt levert før jul i 2023. Fartøyet og løsningene om bord, skal sørge for miljøvennlig, skånsom og effektiv fangst, tryggere arbeidsmiljø – og økt kvote- og ressursutnyttelse.

Hekktråleren er av designtypen ULSTEIN FX101, designet av Ulstein Design & Solutions. En rekke norske teknologi- og utstyrsleverandører er engasjert for å gjøre denne nyskapende tråleren til virkelighet.  Skipet får navn etter konseptet ECOFIVE – eco-friendly fishing vessel –utviklet av teamet i Bluewild over flere år. Det skal bidra til mer bærekraftig fiskeri ved å levere solide effekter på områdene miljø, kvalitet, sikkerhet, økonomi og samfunn.

– ECOFIVE vil umiddelbart gi økt verdiskaping regionalt og nasjonalt ved at båten skal bygges i Norge. I tillegg vil prosjektet kunne gi nasjonale og internasjonale markedsmuligheter for designselskap, utstyrleverandører og verft, sier Tore Roaldsnes, administrerende direktør i Bluewild.

Åpner for nyskaping
Siden 2014 har teamet i Bluewild satt bærekraft og nyskaping på dagsorden i norsk fiskeribransje.

– Basert på egne innovasjonsprosjekter og aktuelle forskningsresultater har vi over flere år utviklet og formidlet konkrete løsninger for hvordan villfisknæringen kan redusere sitt miljøavtrykk. Samtidig har vi villet bidra til å løse globale utfordringer på human ernæring, samt nasjonale utfordringer på verdiskaping. Vi er svært glade for at det norske virkemiddelapparatet har åpnet opp for nyskaping gjennom ordninger i Innovasjon Norge, Enova og NOx-fondet, sier Helge Kittilsen, styreleder i Bluewild.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler